Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Ny bro på hul 5

 

12. oktober 2015

Brobyggerne melder færdigt arbejde for denne gang.

 

En gruppe af ildsjæle fra Rold Skov Golfklub har netop lagt sidste hånd på byggeriet af en ny bro over et vandløb på hul 5. 

 

 

 Præsidenten for DE HANEGALE Gunnar Mylius, sammen med vicepræsident Hans Dahl, går for sidste gang på den oprindelige bro.

 

Den nye bro er opført med henblik på, at den også består om mindst 100 år. Allerførst er der gravet dybe fundamenter, hvor brobyggerne fra sponsorer havde fået stillet en gravko til rådighed, så ildsjælene blev sparet for de værste fysiske anstrengelser.  Broen erstatter en bro lavet ved klubbens start for 25 år siden, hvor de bærende dele bestod af gamle lygtepæle og jernbanesveller.

 

Den synlige del af broen er bygget op af brosten, som tidligere har tjent som belægning på havneområdet i Aalborg.

 

”Broentreprenørerne” har efterhånden stor ekspertise i at bygge broer, idet de igennem de sidste år har bygget samlet 5 broovergange til golfklubben.

 

De omkostninger, som ikke er finansieret ved sponsorerer, er betalt af morgenherreklubben DE HANEGALE.

 

Præsidenten for DE HANEGALE har fået uvurderlig hjælp af en gruppe på 7-8 medlemmer til den praktiske udførelse af byggeriet. Hovedarkitekten og byggevejleder har været lagt i kyndige hænder hos tidligere murmester Søren Thrysøe.

 

Her ses en del af byggeentreprenørerne,  fra venstre Gunnar Mylius, Richardt Odgaard, William Bluhme, Bubber,  Søren Thrysøe, Bent Hedegaard og Hans Dahl.  Lars Kold Hansen og Werner Høgh Jensen havde fået en fortjent fridag, da fotoet blev taget, men de har begge ydet en fortræffelig indsats under byggeriet.

Samlet er der lagt over 250 timers frivilligt arbejde i byggeriet, og det vurderes, at en tilsvarende bro udført af entreprenørfirmaer ville koste omkring 100.000,- kr.

 

 

6. oktober 2015

Tidsplanen holder for byggeriet af FEMMEREN… den nye bro på hul 5.

De flittige broentreprenører, under kyndig ledelse af tidligere murermester Søren Thrysøe, knokler ivrigt med at få broen færdig.

 

Hydrema har været så venlige at udlåne en gravemaskine, som har sparet brobyggerne for en del af det allertungeste arbejde. Ligeledes har Enggaard stillet diverse materialer til rådighed, og flere medlemmer har løbende sørget for at væskebalancen hos brobyggerne holdes intakt.

 

 

Uden mad og drikke, går det bare ikke.

 

             

Der skal slæbes brosten og klippes jern.

 

Det forventes at broen skal bestå også om 100 år, derfor bygges den solidt, med dybe fundamenter, jernarmeringer, og en stadig strøm af trillebøre fyldt med beton.

Alle disse foranstaltninger kan man imidlertid ikke se, idet broen mures op i store brosten, som nøje udvælges for at give et ensartet og smukt udseende.

 

 

Mon ikke det bliver flot ?

 

24. september 2015

Byggeriet af Femmeren er gået i gang 

Morgen klubben ”De Hanegale” har taget initiativ til at bygge endnu en bro på RSG`s baneanlæg.

Denne gang gælder det broen på hul 5, deraf navnet Femmeren. Broen bygges af frivillige ildsjæle med hjælp af venlige sponsorer.

 

Første del af projektet er afsætning og opmåling af broen, herefter gælder det tømning af vandløbet, så brobyggerne kan arbejde nogenlunde tørskoet.

 

Under bygeriet vil der ske en mindre ændring af teestedsplaceringen, idet gult teested på hul 5 flyttes frem på højre side af rødt teested, og tilsvarende bliver rødt teested flyttet frem til højre side af fairway efter vandløbet.

 

Byggeriet af broen forventes at vare ca. 14 dage, og arbejdsføre medlemmer, er meget velkomne til at møde og deltage i projektet. 

 

 De to Broeksperter Hans Dahl og Søren Thrysøe foretager her nøje opmåling af broplaceringen.

 

 Her foretages en midlertidig afspærring af vandtilløbet. Det resterende vand pumpes herefter bort.