Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    
Nyheder
 

Generalforsamling 2019

 

Rold Skov Golfklub afholder

Ordinær generalforsamling

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19:00 på Comwell Sport Rebild Bakker

 

Alle relevante dokumenter vedr. generalforsamlingen er lagt på vores hjemmeside, hvor medlemmer kan hente dem, når det passer dem bedst. Medlemmer, som modtager nyhedsbreve pr. e-mail har fået tilsendt et link til disse dokumenter, som kun kan hentes viadette link. De kan derfor ikke ses at personer der ikke har modtaget dette link.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag, forslag om ændring af vedtægterne jf. bilag

9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget

10. Eventuelt

På vegne af Rold Skov Golfklub

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand