Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Formanden har ordet

 

 

 

Rold Skov Golfklub 7. januar 2018

Nyhedsbrev NO 1/2018

 

 

 

 

 

Årets var kun et døgn gammelt da frivillige var i gang med arbejdet i vores golfklub, den 2. januar 2018, blev der renset vandløb og muldvarpejægeren var mødt ind for at starte fangsten i 2018. Vandløb og søer var vokset til i løbet af 2017, men allerede nu er der gjort klar til den kommende sæson. Muldvarpejagten skal se om der kan sættes rekord i 2018, fangsten i 2017 blev på i alt 126 muldvarper.

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Leth på 1. tee

I slutningen af 2017 fandt vi også efter gennemførelse af 2 samtalerunder frem til vores nye greenkeeper. Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Ulrik Leth, Ulrik kommer fra Hobro Golfklub, hvor han blandt andet har haft ansvaret for maskinparken. Ulrik vil blive præsenteret på medlemsmødet den 23. januar 2018. Invitation til medlemsmødet udsendes via mail til alle medlemmer den 7. januar 2018.  Se invitation og dagsorden til medlemsmødet [her]

 

Baneudvalg og Bestyrelsen har besluttet, at der i denne vinter skal ske oprydning i beplantningen flere steder på banen. Arbejdet er påbegyndt med udtynding af træer mellem 1. tee og hul 6. Der mangler dog meget endnu.

 

Vi inviterer derfor frivillige der vil hjælpe med til dette arbejde - LØRDAG DEN 13. JANUAR KL. 10.00

 

Stig Bonfils er hyret af Bestyrelsen til at være koordinator på denne opgave. Stig vil på dagen være den der fordeler opgaverne. Der er brug for mange hænder til opgaven som består i at slæbe/trække det ud der bliver skåret ned. Vi kunne håbe på, at 10-20 golfere vil kunne deltage denne dag – på den måde vil vi kunne nå rigtigt langt. Der er både brug for stærke kvinder og stærke mænd. Både nye og gamle frivillige er velkomne. 2 er pt udstyret med motorsave men der kan sagtens bruges 2-3 yderligere. Se eventuelt mere på hjemmesiden www.roldskovgolf.dk

 

Den 6. januar 2018 blev årets første match, den traditionsrige 3 køllematch afviklet. 36 spillere havde tilmeldt sig og i dejligt solskin og stille vejr blev der spillet 9 huller til vintergreens. Kong vinter havde ikke sluppet taget i greens da matchen blev skudt i gang kl. 11.00, hvorfor der blev spillet til vintergreens. Matchen blev vundet af Orla Johansen, men som der er tradition for, var der præmier til alle deltagere. Det var skønt at se både nye medlemmer og 2017 kaniner i deltagerfeltet, det blev en hyggelig dag i det gode vejr. Efter matchen nød alle deltagere suppen der var frembragt med stor omhyggelighed.

 

     

 

Efter samråd med vores administration er kontoret åbningstid frem til 1. april 2018 ændret, således at der er åbent tirsdag mellem 10.00 og 14.00 for personlige henvendelser, onsdag og torsdag er der tillige åbent for telefoniske henvendelser. Ligesom kontoret åbnes efter aftale.

 

I januar er der medlemsmøde den 23. på Rebildhus, der er møder med klubber i klubben og en række af klubbens mange udvalg holder møder. Allerede her fra starten af årets skal der lyde en stor tak til alle de frivillige der med deres store indsats er med til at gøre vores klub til et helt særligt sted at være.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 22. december 2017

 

Julen står for døren, det samme gør et nyt år, hvor vi alle glæder os til lysere tider og varmere temperaturer, så vi igen kan komme ud og dyrke vores dejlige sport GOLF i de skønne omgivelser i vores klub i Rold Skov.

 

Foruden et ønske om en glædelig jul og et godt nytår, vil vi gerne berette nyt fra bestyrelsen og klubbens øvrige anliggender.

 

Organisationsændring

Som det tidligere er oplyst ændrer vi den organisatoriske opbygning på en række områder, vi er derfor netop nu i gang med samtaler med kandidater til den opslåede stilling som greenkeeper, og stillingen som Golfmanager er slået op, hvor ansøgningsfristen er 1. februar 2018.

 

Vi forventer at kunne præsenterer vores nye greenkeeper på medlemsmødet den 23. januar 2018.

Som et nyt tiltag er der med virkning fra 1. januar 2018 nedsat et Cafeudvalg, som skal støtte op om vores ansatte i Hul 19. Udvalget skal være bindeled mellem medlemsønsker omkring hul 19, så vi på den måde håber at kunne yde en endnu bedre service for såvel medlemmer som greenfeegæster i hul 19. Medlemmerne i Cafeudvalget vil fremgå at hjemmesiden straks i det ny år, når udvalgte har afholdt konstituerende møde.

 

Nyt indspilsområde

Arbejdet med de nye indspilsområde skrider planmæssigt frem og vi forventer, at de første jordarbejder kan starte straks frosten slipper jorden i starten af 2018. Bestyrelsen vil på medlemsmødet den 23. januar 2018 på Rebildhus orienterer yderligere om indspilsområdet, herunder forventet tidsplan og placering af det nye Indspilsområde.

 

Facebook og hjemmeside

Vores Facebookside er som supplement til hjemmesiden blevet godt modtaget og har nu i dag 304 ”likes”, altså personer der følger med i vores nyheder via Facebook.

 

Vores hjemmeside har i 2017 haft 107.000 sidevisninger der er foretaget at 26.481 besøgende på vores hjemmeside. De mange besøgende kommer i stadig stigende omfang fra mobile enheder, som smartphones og tablets, derfor er hjemmesiden i 2017 blevet opdateret til at være mere ”mobilvenlig”, vi håber, at I alle kan få glæde af denne udvikling.

 

Vi håber også at mange flere vil følge med på Facebook, da vi i 2018 har en målsætning om at øge kommunikationen, specielt omkring banens stand og aktiviteter på banen, som kan påvirke spillet. Hjemmesiden vil naturligvis også blive løbende opdateret under banestatus.

 

Besøg Facebooksiden https://www.facebook.com/roldskovgolf/ og giv den et ”like”.

 

Golfring Nordjylland

Vi har modtaget opgørelsen for dette års deltagelse i Golfring Nordjylland, vores fritspilsordning med Hjørring Golfklub, Brønderslev Golfklub, Hals Golfklub og Sebber Kloster Golfklub. Det er med stor glæde, at vi konstaterer at vores bane er spillet 1237 gange med medlemmer fra de andre klubber og vi har derfor opnået et godt økonomisk resultat af deltagelsen i Golfring Nordjylland, ligesom vi håber du som medlem, hvis du har valgt at tilkøbe Golfring, har haft nogle gode runder på en eller flere af de andre baner i Golfring Nordjylland.

 

På statusmødet i Golfring Nordjylland har bestyrelsen derfor tiltrådt, at vi også i 2018 kan tilbyde Golfring Nordjylland til vores medlemmer, prisen vil uændret være kr. 600,00 for hele 2018.

 

MobilePay

Klubben har i 2017 søgt om mobilepay og landet en aftale om MobilePay, det betyder at der i næste sæson kan betales med MobilePay ved køb i hul 19, ved baneservice og efter nærmere aftale kan også matchfees betales via MobilePay. Yderligere information vil fremgå, hvor det er muligt at betale med MobilePay.

 

Aktivitetskalender

Nyt tiltag på vores hjemmeside vi har oprettet en ny side med alle kendte aktiviteter i klubben i 2018, kalenderen opdateres løbende og alle opfordres til at sende aktiviteter der ønskes påtaget på aktivitetssiden til webmaster eller til formanden.

Siden med de nuværende aktiviteter kan ses via dette link: http://www.roldskovgolf.dk/klubben-aktivitetskalender

 

Banens brug

I midten af december meddelte vore greenkeepere at greens tog skade af spil som følge af frost og det var konstateret at flere havde spillet til sommergreens selv om der var rimfrost, som konsekvens heraf blev green lukket og flagene taget ind, der spilles således til vintergreens indtil vi igen kan åbne greens til foråret.

Vi henviser til hjemmesiden hvor der er informeret om de gældende vinterregler: http://www.roldskovgolf.dk/vinterregler

 

Golfspilleren i Centrum

VI har nu fået de første vigtige input fra Golfspilleren i Centrum og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer som har taget sig tid til at besvarer spørgeskema udsendt fra Golfspilleren i Centrum.

En direkte konsekvens af svarene er, at vi fra starten af 2018 påbegynder en gennemgribende gennemgang af alle bunkers på banen og prioriter alle bunkers for opdatering, det er vores forventning, at de fleste bunkers er helt klar til sæsonstart 2018.

Yderligere orientering og svar fra Golfspilleren i Centrum kommer på medlemsmødet den 23. januar 2018.

 

Medlemsmøde i September

I september afholdt vi medlemsmøde hvor vi fik rigtig mange god input og ideer til den videre udvikling af vores bane og klubben som helhed. Mange tak for det engagement som deltagerne i dette møde viste. Det er af stor værdi for bestyrelsen, at så mange medlemmer som muligt kommer med ris og ros, kun med kendskab til din mening kan vi tilrettelægge arbejde så det opfylder ønsker fra flest mulige medlemmer.

 

Nye fliser ved klubhuset

Som du måske allerede har set på hjemmesiden eller på Facebook har Rold Skov Golfklubs venner i november/december anlagt nye fliser langs hele klubhusets facade ud mod puttinggreen, det bliver rigtig dejligt til foråret og det pynter på hele arealet ud mod puttinggreen.

 

Stor tak til Rold Skov Golfklubs Venner og de mange knoklende fliselæggere, vi sætter stor pris på jeres indsats og glæder os til samarbejdet i 2018.

 

Klubmesterskaber

I september kunne vi efter et klubmesterskab med over 70 deltagere kåre klubmestrene i alle de spillede rækker, klubmenterne har fået deres vane på oversigterne der hænger i hul 19 ½.

 

Stort tillykke til vores klubmestre som vi glæder os til at se på 1. tee i gen i 2018.

 

Nytårsmatch

Husk at vi den 6. januar 2018 spiller trekøllemach i Rold Skov Golfklub, tilmeldinger på Golfbox, som vi plejer. Matchen spilles med kun tre køller i bagen, putter tæller med som en kølle.

 

Kom og vær med til en hyggelig dag med 9 hullers golf.

 

Datoer

Det har på grund af pladsproblemer på Comwell været nødvendigt at flytte datoen for generalforsamlingen i marts 2018. Generalforsamlingen afholdes derfor den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Comwell i Rebild, nærmere vil fremgå af indkaldelsen der udsendes i februar 2018

 

06. januar 2018 kl. 10.15 Nytårsmatch

23. januar 2018 kl. 19.00 medlemsmøde på Rebildhus i Rebild

13. marts 2018 kl. 19.00 Generalforsamling på Hotel Comwell i Rebild

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig gældelig jul

 og et godt og lykkebringende nytår

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Rold Skov Golfklub 30. august 2017

 

Efteråret står for døren og golfsæsonen kører stadig på sit højeste, bestyrelsen har hen oversommeren arbejdet med udviklingen af vores alles golfklub og det er nu igen tid til at informere om hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i RSG.

 

 

Tilskud på 100.000 til nyt indspilsområde

 

 

Bestyrelsen har her i august modtaget endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om tilskud på kr. 100.000 fra LAG (Lokale Aktivitets Gruppe) til anlæg af nyt indspilsområde, og vi har nedsat et udvalg der skal gennemføre projektet. Det nye indspilsområde kommer til at stå klar i omkring sommeren 2018. Det er bestyrelsens forventning at nyt indspilsområde vil skabe bedre om mere konkurrencedygtige træningsfaciliteter for alle vores medlemmer. Det nye indspilsområde placeres ved parkeringsarealet til højre når man ankommer til klubben. Den samlede finansiering består af LAG midlerne, sponsorater fra Jutlander Bank, Rebild Kommune med flere og så en krævet egenfinansiering af Rold Skov Golfklub.

 

 

Organisationsændring

 

 

Bestyrelsen arbejder løbende med fokus på udvikling af vores klub og efter grundige overvejelser i bestyrelsen, har vi besluttet at gennemføre en organisationsændring i golfklubben i den kommende tid, frem mod sæson 2018.

 

Dette medfører en personaleændring i administrationen og greenkeeperafdelingen

 

  • Administrationen skal fremover være bemandet med én golfmanager, med overordnet personalemæssigt ansvar i golfklubben, og ansvar for administration og kontor
  • Greenkeeperafdelingen tilføres ekstra personale, og afdelingen skal fremover være fagligt selvkørende under egen ledelse, der har budgetansvar og ansvar for drift og udvikling af banen
  • Hul 19 bliver ligeledes en selvstændig afdeling med eget ansvar for budget, drift og udvikling

 

I forbindelse med ændringen, må vi sige farvel til 1 medarbejder, og det betyder at vores golfsekretær i dag er opsagt til fratrædelse med udgangen af december 2017.

 

Stillingen i greenkeeperafdelingen afklares i løbet af efteråret/vinteren, og stillingen som golfmanager afklares inden Birte går på pension i maj 2018.

 

 

Strategisk baggrund

 

 

Bestyrelsen vurderer, at en del af de administrative opgaver kan bortfalde uden at det skader vores serviceniveau over for medlemmer og greenfee spillere og ved en nøje gennemgang og ændring af de bestående arbejdsprocesser kan der skabes mere tid til andre servicerende opgaver i administrationen.

 

Med tilførsel af ekstra personale til greenkeeperafdeling, ønsker bestyrelse at understrege at baneanlægget er klubbens vigtigste ressource. Vi mener, at baneanlægget kan tiltrække både nye medlemmer og flere greenfee gæster, hvis vi til stadighed har en optimal plejet bane. Bestyrelsen er enige om, at et optimalt plejet baneanlæg også inkludere teestedmarkeringer, skilte, bænke mv og vi har derfor besluttet at nedsætte et udvalg til at se på forbedring/fornyelse af disse. Med tilførsel af de ekstra ressourcer til baneanlægget kan der foruden den daglige pleje også prioriteres udvikling af baneanlægget i overensstemmelse med vores baneudviklingsplan.

 

Der er som nævnt i seneste nyhedsbrev nedsat et udvalg, der ser på forbedringer af rammerne i greenkeepergården, og området omkring baghuset og skovområdet mellem teestedet på hul 1 og hul 6.

 

 

Vision 2025

 

 

Bestyrelsen afholder i oktober et strategiseminar, hvor vi vil udarbejde en langsigtet plan for udvikling af klubben, herunder udvikling af banen, klubhusområdet samt en plan for hvordan vi sikrer tiltrækning af nye medlemmer. Desuden skal der laves stillingsbetegnelser for alle klubbens medarbejdere.

 

 

Medlemsmøde i september

 

 

Inden afholdelse af bestyrelsens strategiseminar vil vi gerne i dialog med vores medlemmer og have jeres input til klubbens vision. Derfor holder vi ”Mød Bestyrelsen” onsdag den 27. september kl. 19-21 i Hul 19 – nærmere info og indkaldelse følger snarest.

 

 

Jobbørsen på opslagstavle

 

 

På opslagstavlen uden for administrationen opslås løbende små og store opgaver, som skal løses i og omkring klubben. Vi opfordrer alle medlemmer til at se hvilke opgaver der er opslået og hvis du kan hjælpe klubben med en eller flere opgaver, tager du blot opslaget med ind på kontoret, så det praktiske omkring opgaven kan aftales nærmere.

 

Greenkeepernes arbejde har også i år været udfordret de dage, hvor store nedbørsmængder er til gene ikke kun for spillet med også for det daglige arbejde. Greenkeeperne udfører hver dag opgaver med reetablering efter kraftig nedbør, opgaver som vi må forvente vil blive en del af dagligdagen i årerne frem over. Nedbørsmængderne har blandt andet medført at der står vand i venstre bunker ved hul 3. Greenkeeperne er i gang med at finde de dræn der skulle føre vandet væk, som det tydeligt ses tydeligvis er stoppede. Hvis det viser sig nødvendigt at skulle lægge nye dræn bliver dette arbejde udført når sæsonen nærmere sig sin afslutning, da gravearbejdet vil være omfattende og derfor vil genere spillet, hvis det udføres nu.

 

 

Lynsikring tordenhytte

 

 

Mariendal Electrics har tilbudt at lynsikre den nye tordenhytte, det tilbud sagde vi naturligvis straks ja tak til og arbejdet er allerede udført. Alle tre tordenhytter er derfor nu lynsikret af Mariendal Electrics. Vi sætter rigtig stor pris på Mariendals sponsorat, så vi bedst muligt kan skabe trygge rammer på vores bane, hvis vejret driller. Tordenhytten har allerede været i brug flere gange i år.

 

 

Ny fejemaskine

 

 

Klubben har indkøbt en fejemaskine, som skal hjælpe med at holde asfaltstykker og flisearealer rene. Specielt i forbindelse med kraftige regnskyl, er der brug for fejning, blandt andet ved stien til 1. tee og i tunnel mellem hul 11 og 12.

 

 

Nye Hvide pæle – out off bounce

 

 

Der er indkøbt nye kraftigere pæle til out off bounce markering på banen, lige nu efterspørger vi frivillige der vil hjælpe med at svinge en pensel, så pælene kan få den rigtige hvide farve inden de placeres på banen, er du den hjælpsomme sjæl, så kontakt venligst Birte Hvid eller Lisa Kjær for nærmere aftale.

 

 

Klubmesterskaber

 

 

Klubmesterskaberne står for døren, der er åbnet for tilmelding på golfbox i dagen 22-24. september. Der er mulighed for at deltage i alle rækker og alle sværhedsgrader, vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer til nogle hyggelige dage omkring golfen og klubben. For nærmere information, se golfbox eller kontakt Bjarne Villadsen i klubben matchudvalg.

 

 

Vores trailer

 

 

Endelig kan jeg fortælle at vores gamle trailer, som længe bare har stået i et hjørne uden at blive brugt er blevet renoveret med nye dæk, bremser, ledninger og lygter, venligst sponseret af Suldrup Auto Teknik ApS. Nu står vi overfor gerne at ville pynte traileren, så den kommer til at se ud som ny. Hertil er en omkostning på i alt 7.500,00, så vil trailer blive pålagt folie på alle fire sider. Vi efterlyser sponsorer der vil købe et logo på en eller flere af trailerens sider til 500,00 kr. pr. logo pr. side.

 

Kontakt venligt Allan Lauersen eller Henrik Brandt, vedr. logo på vores trailer, der når den er færdig kan anvendes af klubbens medlemmer en dag af gangen, hvis den ikke er ude til matcher med klubber i klubben, eliten eller ungdomsafdelingen.

 

 

Vi ses på 1. tee.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 8. juli 2017

 

 

Sommerhilsen og nyt fra Rold Skov Golfklub

 

 Ferietiden er over os og det gælder også for mange af vores medlemmer i Rold Skov Golfklub, det betyder samtidig, at vi har mange gæster på vores bane, som vi glæder os til at tage imod. Vi håber naturligvis at alle vores medlemmer vil være med til at gøre et besøg i Rold Skov Golfklub til en god oplevelse, så møder du en eller flere greenfee spillere på banen må du endelig spørge dem, om der er noget du kan hjælpe dem med.

  

Ferietiden er også tiden hvor vi afvikler Golf Tour Nordjylland, der jo er en tre dages match over tre baner, Sebber, Aars og Rold Skov. I skrivende stund er der kun tilmeldt 4 spillere fra Rold Skov Golfklub. Jeg skal derfor opfordre jer til at melde jer til turneringen, der er en unik mulighed for at møde spillere fra rigtig mange forskellige klubber og udveksle oplevelser fra mange forskellige baner i ind- og udland. Tilmelding sker på Golfbox.dk.

  

Sommertiden betyder også at der er lidt korte åbningstider i hul 19, der således lukker kl. 18.00 mandag til og med torsdag, med mindre andet aftales.

  

Som omtalt på generalforsamlingen i marts var det et mål, at få etableret Golfspilleren i centrum, det er nu sket og de første medlemmer har fået spørgeskema tilsendt, der udsendes også spørgeskema til alle vores greenfee gæster og de første resultater er begyndt at komme ind. I bestyrelsen ser vi med stor interesse på alle de informationer vi nu får ind om vores bane og vores klub, efter sommerferien vil vi kunne begynde, at arbejde med de opgaver, som vores medlemmer og gæster gør opmærksom på. Vi vil naturligvis løbende orientere nærmere om resultaterne vi ser fra Golfspilleren i centrum, så vi i fællesskab kan skabe den golfklub, som vi alle gerne vil have og som stiller vores mange gæster tilfreds.

  

Ris og ros – din mening tæller, det er dejligt, at der allerede er kommet de første meldinger fra vores ris og ros blanket som ligger i klubhuset, igen er det vigtigt at du som medlem giver din mening til kende, så vi i bestyrelsen kan arbejde med de forslag der kommer ind og tage stilling til om den kritik der rejses kan imødegås. Tak fordi du med din mening er med til at udvikle vores klub.

 

 Det har længe være et ønske at optimere vores hjemmeside, så den bliver struktureret og informativ. Det er derfor rigtig dejligt at kunne fortælle, at Britta Hedegaard har meldt sig som webmaster og allerede har påbegyndt arbejdet med optimering og tilpasning af indholdet på siden. Her håber vi alle vil være med til at sende ideer til hvad hjemmesiden kan indeholde direkte til Britta på mail rsgweb@roldskovgolf.dk.

 

 For at gøre hjemmesiden så informativ som muligt opfordres du til at sende billeder, historier eller fortællinger fra runder du har gået på hjemmebane, også hvis du har været ude at opleve andre baner. Send endelig tekst og billedmateriale direkte til Britta, så vi kan fortælle om hvad vores medlemmer oplever med golfen rundt om i hele verden.

 

 Der er leveret nye lamper til vores checkin, de nye lamper er sponseret at Peter Andersen, på vegne af Rold Skov Golfklub, skal lyde en stor tak til Peter for dette sponsorat. De nye lamper vil ikke kun give et meget bedre lys ved checkin, men er også et led i bestræbelserne for at gøre klubben mere energivenlig. De nye lamper er LED, som bruger væsentlig mindre strøm end de gamle lamper. Opsætningen af lamperne er sat i hænderne på Peter Andersen og Brian Noll.

 

 Som omtalt i tidligere nyhedsbrev har lørdagskyllingerne og en gavmild sponsor foræret klubben en ny tordenhytte, den er nu bygget og placeret ved stien fra green på hul 12 mod teested på hul 13. Så skulle der komme dårligt vejr, kan spillere på hullerne 12, 13, 15 og 16 nu hurtigere komme i ly. En stor tak for dette sponsorat, skal naturligvis også udtrykkes her.

  

Vores nyeste medlem af maskinparken roughklipperen, har i uge 27 været udsat for driftsproblemer og vi har derfor i øjeblikket en lånemaskine, der er derfor ikke klippet rough i henhold til plejeplanen i uge 27, men ved udgangen af ugen er vi med igen og klipningerne kommer til at køre efter plejeplanen resten af sommeren.

  

Bestyrelsen  har truffet aftale med golfmanager Birte Hvid om pension, det betyder at Birte går på pension pr. 1. maj 2018, bestyrelsen vil derfor i løbet af efteråret indlede søgning af ny Golfmanager til Rold Skov Golfklub, det er vores plan at den nye Golfmanager skal tiltræde den 1. februar 2018, så der bliver en kort overlapperiode, hvor den nye golfmanager løbende kan overtage opgaverne i administrationen. Eventulle spørgsmål omkring stillingen som golfmanager kan rettes til bestyrelsesformand Henrik Brandt.

 

Klubbens plan for baneudvikling 2015-20 er blevet opdateret i slutningen af 2016, og bestyrelsen har besluttet at den skal være tilgængelig for klubbens medlemmer, hvis du er interesseret i at læse udviklingsplanen for banen kan den findes på hjemme siden under menupunktet banen. Hvis du har kommenterer og eller forslag der kan implementeres i baneudviklingsplanen er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen med dine forslag.

  

Hen over sommeren og efteråret er det planen at der udarbejdes et samlet projektforslag for hele området mellem green på hul 6 og tee på hul 1, altså området omkring blandt andet bagrummet, skovarelet fra bagrum til 1. tee, samt ikke mindst området omkring boligen der hører til klubben. Tom Holmberg og Lisa Kjær har tilbudt deres arbejdskraft i denne projektgruppe, vi håber at 4 – 6 af klubben medlemmer vil melde sig til denne gruppe, som altså skal udarbejde en samlet projektplan, det er ikke dette udvalgs medlemmer der skal udføre arbejdet, men i første omgang være dem der opstiller den samlede plan, hvorefter delopgaver kan sættes i gang, er det noget for dig må du endelig kontakte Tom eller Lisa.

 

 Klubbens økonomi følger de lagte budgetter og vi kan med tilfredshed konstaterer, at indtægterne ligger lidt over det budgetterede i årets første 5 måneder og samtidig er udgifterne kontrolleret og på flere felter minimeret.

  

En sidste opfordring skal lyde til de af klubbens medemmer der ønsker, at være med til at styrke vores træningsfaciliteter, i form af et nyt indspilsområde, at kontakte Peter Andersen eller Casper Jacobsen, der vil være koordinatorer på projektet i samarbejde med baneudvalgsformand Thomas Riise Pedersen og vores greenkeepere.

  

I ønskes alle en rigtig god sommer, forhåbentlig med masser af golf, godt vejr og hyggeligt samvær.

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 22. maj 2017

 

 

Er sommeren over os? de sidste par uger synes, at pege i den retning og de sidste dage med sol og omkring 20 grader er et signal om, at nu er golfsæsonen for alvor i gang. Det er rigtig dejligt at se, at vores skønne bane flere gange har været fyldt med starter fra kl. 7 morgen til kl. 16 eftermiddag. Nu kan du finde de korte bukser og nederdele frem, så de kan blive luftet.

  

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den de 21 marts 2017 arbejdet med, at sætte sig grundigt ind i klubbens drift, og er begyndt vurderinger på de mange projekter og opgaver vi ønsker, at sætte gang i denne sæson og i de kommende år.

 

Jeg vil i dette nyhedsbrev komme ind på en række af de opgaver som bestyrelsen allerede har løst og ikke mindst orientere om de opgaver der står lige for.

  

Vores klub kan med stolthed se på en bane der er i sjælden god stand, men der er stadig mange områder som kræver vores opmærksomhed. Greenkeeperstaben skal have stor ros for det flotte arbejde der gøres på banen som skal sikre, at banen kan holde til hele sæsonen. Vi vil i 2017 sætte fokus på bunkers og udarbejde en løsning for alle bunkers på banen, så der kommer størst mulige ensartethed og kvalitet i vores bunkere.

  

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at vi i 2017 klipper rough ikke en, men to gange om ugen, dette sammenholdt med at klippehøjden er sat ned, skulle resultere i, at bolde kan ses og findes i roughen og at der ikke ligger løs afklip.

 

På generalforsamlingen i marts lovede jeg (Henrik Brandt) flere ting som jeg ville arbejde for, vi er allerede i mål med nogle af dem og vi glæder os til, at arbejde videre med alle de ideer, der kan samle flertal i bestyrelsen og dermed være bestyrelses bedste bud på udviklingen i vores klub.

  

I starten af april fik vi leveret ny betalingsstander, der er med støtte fra generøs sponsor indsat vindue mellem gangen og kontoret, hvor Birte og Carina, nu kan se når der kommer gæster i klubben.

 

 Vores gode venner ”Rold Skov Golfklubs Venner” har efter vinterens projekter med lys i hul 19 og redningskrans ved hul 14, fået etableret nyt vindue i hul 19 ½. Rold Skov Golfklubs Venner arbejder og så med et projekt i år, hvor den nye terrasse forlænges hele vejen op langs klubhuset forbi proshoppen. I samarbejde med klubbens bestyrelse undersøges om vi kan finde en løsning der sikrer fliser helt op mod drivingrange, ved indgangen fra P-plads.

  

På klubbens hjemmeside er der nu offentliggjort mødeoversigt for bestyrelsen, samt dagsorden og referater af bestyrelsesmøderne, jeg håber du vil læse dem og meget gerne komme med input til emner, som du mener skal behandles.

 

 Også husudvalget lægger sine referater og ikke mindst opgaveliste på hjemmesiden, her kan du følge med i hvad der drøftes og hvilke opgaver der skal løses. Vi håber at kunne byde velkommen til mange af jer som frivillige i vores udvalg, så vi sammen kan udvikles vores Golfklub. Kontakt udvalgene eller bestyrelsen med ønsker og ideer.

  

Vi vil inden for de næste 2 uger udarbejde en ris og ros blanket, som bliver lagt frem i klubhuset og i hul 19. Vi ved at der udveksles rigtig mange erfaringer og synspunkter under en runde golf og på terrassen efter runden. Mange af disse synspunkter er relevante for bestyrelsen, at kunne arbejde videre med, så vi håber du vil skrive dine ris og ros på blanketten og lægge den i greenfee postkassen ved administrationen.

  

Vi arbejder på at holde alle medlemmer orienteret om hvad der sker i klubben via hjemmesiden og den facebookside klubben har oprettet. Vi håber at du vil læse disse nyheder og gerne kommenterer på dem direkte til bestyrelsen, specielt hvis du har spørgsmål, iagttagelser eller kommentarer til nyhederne. Gå endelig ind på facebooksiden og giv den et ”like” og del gerne opslag med dine venner på Facebook, så vi får størst mulig opmærksomhed om vores golfklub.

  

Vi har i gangsat ”golfspilleren i centrum” via golfbox og de første af klubbens medlemmer har allerede modtaget et spørgeskema. Bestyrelsen glæder sig til at gennemgå besvarelserne og håber vi derigennem for endnu flere ideer og input til udviklingen af vores Golfklub.

  

I de kommende uger vil arbejdet med en ny tordenhytte blive påbegyndt, den placeres mellem green på hul 12 og teested på hul 13, en tordenhytte der med sin placering vil kunne give ly for spilere på hullerne 13, 14, 15 og 16 i tilfælde af tordenvejr. På bestyrelsens vegne - ja hele klubbens vegne skal lyde en stor tak til sponsorerne der står bag opførelsen af tordenhytten.

  

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand