Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Parmatchklubben                                                                                                

 

( Link til udskriftsvenligt program )

 

2018 - RSG's Parmatchklub - 25. sæson 

Prøv nogle alternativer til den sædvanlige runde stableford eller slagspil. Kom og vær med til nogle spændende spilformer som f.eks. greensome, foursome, best-ball, canadisk greensome, casino og exiting.

Vi spiller 7 gange i løbet af sæsonen. Der spilles sædvanligvis på søndage fra kl. 10.00 til kl. 11.30.

 

Ultimo september spilles der lørdag. Ingen hcp. begrænsning, men medlemsbegrænsning ved 30 par.

Vi har i øjeblikket fin plads til flere par, så vi håber på nye tilmeldinger.

 

PARMATCHKLUBBENS GENERELLE REGLER

Vinderparret for sæsonen er dét par, som opnår højeste samlede matchpointscore efter de 7 matcher.

 

Tildeling af point i den enkelte match (ved fx deltagelse af 30 par):

  1. plads: 60 point
  2. plads: 58 point
  3. plads: 56 point    o.s.v.

Er én fra parret forhindret i at spille på matchdagen, kan man spille med en substitut (altid 2 køn som par)

Ved manglende matchdeltagelse fordeles de tiloversblevne point lige mellem de ikke deltagende par.

 

Parrets antal slag på banen ved Greensome:

parrets laveste handicap (= antal tildelte slag) ganges med 0,6  –  det højeste med 0,4.

Disse to tal lægges sammen = antal tildelte slag.

 

Parrets antal slag på banen ved Foursome:

De to antal slag lægges sammen og deles med 2.

I tilfælde af at to eller flere par i den enkelte match deler en præmiegivende placering, findes de præmiemodtagende par efter bedst på sidste 9 / 6 / 3 huller. Matchpointene deles, således som for andre par, der står lige.

Efter alle matcher samles vi i Hul 19 til spisning.

Man er automatisk med til alle matcher, hvorfor evt. afbud meddeles til Generalen så tidligt som muligt – gerne på mail.

 

Bestyrelsen

 

Karen Dueholm Olesen

Kaptajn

Tlf.: 9838 4243

Mobil: 2066 3877  

Mail: karendueholm@gmail.com