Baneudvikling

Baneudvalget har opdateret baneudviklingsplanen, og den er godkendt af bestyrelsen, og den skal dække perioden fra 2020 og frem til 2026.

Udvikling og pleje af vores 18 huls bane, har den største prioritet for klubben, og på nedenstående link, kan du se den samlede baneudviklings- og målsætningsplan.

Der er mange spændende opgaver, som står foran os, og mange mål er nået, hvilket vi gerne vil dokumentere i den log, over gennemførte ændringer, nye forslag, og de mål vi p.t. arbejder med.

Hvis du har forslag til udvikling af banen, er du altid velkommen til at kontakte baneudvalget med dine ideer, så vil de blive behandlet, og du vil blive orienteret i forhold til sagsbehandlingen i baneudvalget, og om hvorvidt ønsket kommer med i forhold til næste opdatering af baneudviklingsplanen.

Læs baneudviklingsplanen herLæs referat af dialogmøde med repræsentanter fra klubber i klubben 2023Umiddelbare ændringer af 18 hul banen