Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

De Roldsomme                                                                                     

 

Torsdag, kl. 14.15-16.15

 


 

 

Generelt

Det primære i De Roldsomme er at dyrke socialt samvær gennem vores fælles interesse for golfspillet med dertil hørende etikette, samt positiv indstilling og Fair Play.

 

Vi er en herreklub, som spiller hver torsdag i perioden fra april til september med starttider i ovennævnte tidsinterval. 

 

Alle mandlige medlemmer af Rold Skov Golfklub med banetilladelse, og som er fyldt 18 år, er velkomne som medlemmer i De Roldsomme.

 

 

Indmeldelse

Indmeldelse for såvel tidligere/eksisterende som nye medlemmer sker ved indbetaling af kontingent (kr. 400 pr sæson uanset indmeldelsestidspunkt) via MobilePay til nr. 40166553 (Eigil Bach) eller via bankoverførsel til Konto 5532 8980464343. I begge tilfælde er det vigtigt at angive DGU-nummer sammen med betalingen. Eigil sørger herefter med hjælp fra RSG’s kontor for at man bliver omfattet af gruppen, som kan reservere starttid i det tidsrum, som er forbeholdt De Roldsomme om torsdagen. Herefter sørger man selv for reservation af starttid samt tilmelding til ugens match, som beskrevet andetsteds her på siden.

 

 

Sæsonstart 2021

1. spilledag i 2021 er d. 01.04.21. Bemærk, at på trods af, at dette er Skærtorsdag, fastholdes ovennævnte starttider. Det vil til sæsonstarten være mulighed for at ønske sine medspillere god sæson, idet der vil blive budt på en lille en til halsen til alle medlemmer ved bordet ved siden af starterhuset ved hul 1. Det er vigtigt, at gældende forsamlingsforbud overholdes, så hver bold bedes vente med at gå frem til bordet indtil bolden foran går frem til teestedet.

 

 

Kommunikation

De Roldsomme har en lukket gruppe på Facebook, som benyttes til løbende kommunikation til og mellem medlemmerne. Alle medlemmer kan få adgang til gruppen ved at ansøge herom direkte her

 

 

Gæstespillere

Gæster ifølge med et medlem er velkomne til at deltage i ugens match forudsat at de overholder betingelserne for optagelse i De Roldsomme (medlemskab af RSG er dog ikke nødvendigt). Matchfee for gæster udgør kr. 25, som betales på samme måde som betaling af kontingent (se herom andetsteds på siden). Almindelige greenfee-betingelser vil være gældende. Gæste­spillere kan ikke vinde præmier. Gæstespillere kan først reservere tee-tid når disse åbnes for andre end De Roldsomme to dage før dagens match. Såfremt tidligere tilmelding ønskes, kan administrationen i RSG være behjælpelig hermed.

 

 

Tidsbestilling

Ovennævnte tidsrum er i GolfBox forbeholdt reservation for medlemmer af De Roldsomme indtil to dage før matchen, hvor tiderne gives fri for alle interesserede jf. Rold Skov Golfklubs bestemmelser herom. Medlemmer af De Roldsomme opfordres således til at reservere starttid i så god tid som muligt. For at fremme det sociale element opfordres alle endvidere til at reservere starttider med forskellige medspillere fra uge til uge, således at klikedannelser undgås.

 

På udvalgte helligdage (offentligøres på Facebook), som falder på torsdage samt i hele juli måned, er det ingen begrænsninger for hvornår spillet kan finde sted – blot det er om torsdagen og ifølge med mindst en anden Roldsom, som markør.

 

Det gives ikke dispensation til start på andre tidspunkter.

 

 

Ugens match

Tilmelding

Hver uge afvikles en tællende match over 18 huller i to rækker, og som noget nyt fra sæson 2021 skal spilleren selv tilmelde sig ugens match online i GolfBox samtidig med reservation af starttid ligeledes i GolfBox. Online tilmelding er åben fra 2 uger før og frem til et minut før matchen.

 

Der er ingen sammenhæng mellem reservation af starttid og tilmelding til match, så det er vigtigt at være opmærksom på at foretage såvel reservation som tilmelding hver uge!.

 

Der publiceres ikke startliste for matchen idet tidsbestillingen afgør hvornår og med hvem man spiller.

 

Matchform

A-rækken, som spiller slagspil, er for spillere med 21 eller færre tildelte slag fra tee 58 i Rold Skov Golfklub. B-rækken, som spiller stableford, er for spillere med 22 eller flere tildelte slag.

 

Som noget nyt fra sæson 2021 vil medlemmer afhængigt af aktuelt handicap kunne komme ud for at veksle mellem de to rækker i løbet af sæsonen. Det er således det aktuelle handicap på tidspunktet for matchen, som afgør række og matchform for den enkelte spiller. Det anbefales derfor, at man til enhver match benytter scorekort printet i klubhuset idet dette vil angive hvilken række (og dermed matchform) man spiller i på dagen.

Ugens match (fortsat)

For variationens skyld kan alternatie matchformer og/eller spillesteder forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen, hvilket i så fald vil blive annonceret via Facebook. 

 

Præmier 

Ugens match udløser præmier til:

  1. de tre bedst placerede spillere i hver række. Såfremt to spillere opnår samme resultat, vil laveste handicap være afgørende for placeringen.
  2. de to spillere, hvis bold ligger nærmest hullet i ét slag (skal være på green) på hvert af to par 3 huller (S3+N5 i ulige uger og S8+N8 i lige uger)
  3. én spiller med flest stableford-point på tre udvalgte huller, som offentliggøres i hul 19 efter dagens match

Scorekort

Alle spillere er ansvarlige for at eget scorekort er korrekt udfyldt, underskrevet og godkendt af markør (som skal være medlem af De Roldsomme) jf. golfreglerne. Scorekortet afleveres i den dertil indrettede kasse i hul 19 umiddelbart efter matchen. Manglende eller fejlbehæftede scorekort medfører diskvalifikation jf. golfreglerne.

 

Side games

Såfremt man ønsker at komme i betragtning i konkurrencerne 2 og 3 herover, skal disse resultater noteres på scorekortets forside. Undgå at benytte den helt hvide tredjedel af scorekortet hvorpå der ikke er printet, idet det kan forekomme at denne side falder af efter aflevering grundet kortets perforering. 

 

Præmier

Præmierne uddeles en gang om måneden i forbindelse med fællesspisningerne (se datoerne herfor andetsteds på siden).

 

 

Gennemgående turneringer

Resultaterne af ugens match tæller med i to gennemgående turneringer

 

De Roldsommes Sæsonmesterskab (nyt i 2021)

En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af de to rækker, hvor placeringerne afgøres gennem opgørelse af antal stablefordpoint (uanset spilform i ugens match). Spillerens 10 bedste runder vil være tællende. Ved pointlighed mellem flere spillere vil antal spillede matcher i løbet af sæsonen efterfulgt af laveste handicap afgøre placeringen. Der vil være præmier til de 8 bedst placerede spillere. Stilling

 

Eclectic

En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af de to rækker, hvor placeringen afgøres ved at der for hver spiller sammensættes en score bestående af spillerens bedste nettoscore (slagspil) på hvert af banens 18 huller i løbet af sæsonen. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede spillere. Stilling

 

 

Spisning

Følgende er under forudsætning af at de til enhver tid gældende restriktioner giver mulighed herfor.

 

Der afholdes fællesspisninger i Hul 19 med præmieoverrækkelse efter dagens match på følgende datoer:

  • 06.05.21
  • 17.06.21
  • 29.07.21
  • 02.09.21 
  • 30.09.21

Udover ovennævnte fællesspisninger, vælger mange medlemmer desuden at spise sammen i hul 19 efter ugens match.

 

Uanset om det er til fællesspisning eller ”almindelig” spisning vil der være tale om en fælles menu, der som noget nyt fra sæsonen 2021 skal bestilles via GolfBox i forbindelse med tilmelding til ugens match. Såfremt man måtte ønske bestille en anden ret skal man ikke tilmelde sig spisning i GolfBox men blot bestille direkte hos personalet i hul 19 (gerne inden spil).

 

 

Pokalmatcher

Vi har i De Roldsomme haft tradition for at spille to pokalmatcher hver sæson mod tilsvarende herreklubber fra hhv. Brønderslev Golfklub og Ørnehøj Golfklub – hvert andet år ude/hjemme. I de senere år har tilslutningen fra Brønderslev Golfklub pga. faldende medlemstal i deres herreklub været så lavt, at bestyrelsen for De Roldsomme (i gensidig forståelse med herreklubben fra Brønderslev) har besluttet at indstille dette samarbejde. Det er i den forbindelse en glæde, at Skovspætterne i Mariagerfjord Golfklub har takket ja til vores forespørgsel at at indlede et nyt samarbejde om en årlig pokalmatch.

 

Årets pokalmatcher afvikles, som følger:

  • 03.06.21 på hjemmebane mod Herreklubben Ørnehøj
  • 12.08.21 på udebane mod Skovspætterne, Mariagerfjord Goldklub

 


 

De Roldsommes bestyrelse

 

Formand

Jesper Riise

Tlf.: 2290 2118

E-mail

Kasserer

Eigil Bach

Tlf.: 4016 6553

E-mail

 

Uffe Guldborg

Tlf.: 6178 4680

E-mai

 

Brian Noll

Tlf.: 2542 7764

E-mail

 

Jens Østergaard

Tlf.: 20195360

E-mai

 


 

 

De Roldsommes 2021 kalender

(ret til ændringer/opdateringer forbeholdes)

 

 

Runde Dato Spilform Nærmest flaget Start Bemærkninger
28. marts  Klubmatch     Åbningsmatch
1 1. april A - B S3 + N5 14.15-16.15 1. runde i de Roldsomme
2 8. april A - B S8 + N8 14.15-16.15  
3 15. april A - B S3 + N5 14.15-16.15  
4 22. april A - B S8 + N8 14.15-16.15  
5 29. april A - B S3 + N5 14.15-16.15  
6 6. maj A - B S8 + N8 14.15-16.15 Fællesspisning og Præmieuddeling
7 13. maj A - B S3 + N5 14.15-16.15  
8 20. maj A - B S8 + N8 14.15-16.15  
9 27. maj A - B S3 + N5 14.15-16.15  
29. maj Klubmatch     RSG Open
  03. juni  Pokalmatch   15.30 Gunstart Ørnehøj Herreklub - hjemme
10 10. juni A - B S3 + N5 14.15-16.15  
11 17. juni A - B S8 + N8 14.15-16.15 Fællesspisning og Præmieuddeling
12 24. juni A - B S3 + N5 14.15-16.15  
13 1. juli  A - B S8 + N8   Frit valg af starttid i Golfbox
4. Juli       Rebild Open
14 8. juli A - B S3 + N5   Frit valg af starttid i Golfbox
15 15. juli A - B S8 + N8   Frit valg af starttid i Golfbox
16 22. juli A - B S3 + N5   Frit valg af starttid i Golfbox
17 29. juli A - B S8 + N8 14.45-16.15 Fællesspisning og Præmieuddeling
18 5. august A - B S3 + N5 14.15-16.15  
Fr  6. august Klubmatch     Røvergolf i Rold
  12. august Pokalmatch   15:30 Gunstart Skovspætterne Mariagerfjord - ude
19 19. august A - B S3 + N5 14.15-16.15  
20 26. august A - B S8 + N8 14.15-16.15  
21 2. september A - B S3 + N5 14.15-16.15 Fællesspisning og Præmieuddeling
Lø/Sø 3. og 4. sept Klubmatch      Klubmesterskaber
22 9. september A - B S8 + N8 14.15-16.15  
23 16. september A - B S3 + N5 14.15-16.15  
24 23. september A - B S8 + N8 14.15-16.15  
  26. september  Klubmatch      Løvfaldsmatch
25 30. september A - B  S3 + N5 14.15-16.15 Fællesspisning og Præmieuddeling
  2. oktober     12:30 Afslutningsmatch og fest