Generalforsamling 2021

Som det sikkert er dig bekendt er forsamlingsforbuddet på max 5 personer nu forlænget til den 5. april 2021, det betyder at selv om vi gerne vil, så kan der ikke afholdes fysisk generalforsamling den 16. marts 2021.

Klubbens vedtægter siger i § 6, at ordinær generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling til omkring den 5. april 2021, hvor vi håber forsamlingsforbuddet er blevet hævet, eller der som minimum er indført dispensation for netop generalforsamlinger.

Desværre indeholder klubbens vedtægter ikke mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling, så selv om 64 % af de svar vi har fået er positive for online afholdelse af generalforsamling, så vil beslutninger truffet på generalforsamlingen ikke være gyldige, hvis blot et medlem udfordre de trufne beslutninger. Det er derfor bestyrelsens vurdering at det vil være uforsvarligt at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Vi vil fra bestyrelsens side vende tilbage med nyt om afholdelse af generalforsamling, men også om afholdelse af elektronisk medlemsmøde, straks efter næste bestyrelsesmøde der afholdes ekstraordinært den 2. marts 2021.

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand