Juniorudvalget

Patrick Pejstrup
Formand

Rune Reinert Hansen
Medlem

Erik Thomasbjerg
Medlem

Frederik Kjeldsen
Medlem

Odin Sletten
Bestyrelsesrepræsenatnt

Tlf.: 4084 3499
valhal@os.dk