Golfring 2022

Fritspilsaftale mellem 6 klubber

Medlemskab
Du kan som fuldtidsmedlem i en af ovennævnte klubber tilmelde dig Golfring 2021 for et årligt kontingent på kr. 900. (Prisen gælder uanset hvornår på året du tilmelder dig). Du kan spille på klubbernes 18-hulsbane alle ugens dage i de nævnte klubber. Endvidere kan du deltage i klubbernes åbne turneringer. Golfring 2021 skal købes i din hjemmeklub, er personlig og kan ikke lånes/ overdrages til andre.

Medlemskabet er gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, herefter kan du booke tee-tider, dette gøres altid i Golfbox.

Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller altid har, og du skal altid huske:
– at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på PRO BOX/touchskærmen i klubben
– at slette din tid, hvis du ikke skal brug den

Karenstid
For at modvirke at et fuldtidsmedlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt ordningen i den nye klub. Eneste dispensationsmulighed er, at medlemmet skifter adresse til nærområdet for den nye klub.

Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ikke omfattet af karenstidsperioden.

Tilmelding Golfring 2022
Henvend dig på kontoret/sekretariatet enten personligt eller via mail, og tilmeld dig Golfring 2021. Oplys navn og DGU-nr.