De Roldsomme

Spilletid torsdag med starttider fra 14:15 til 16:15 (dog 14:22 til 15:45 til og med 13.04.23 samt fra og med 07.09.23)

Generelt

Det primære i De Roldsomme er at dyrke socialt samvær gennem vores fælles interesse for golfspillet med dertil hørende etikette, samt positiv indstilling og Fair Play. Vi er en herreklub, som spiller hver torsdag i perioden fra april til september med starttider i ovennævnte tidsinterval (dog lidt tidligere i April og September). Alle mandlige medlemmer af Rold Skov Golfklub med banetilladelse, og som er fyldt 18 år, er velkomne som medlemmer i De Roldsomme.

Indmeldelse

Indmeldelse for såvel tidligere/eksisterende som nye medlemmer sker ved indbetaling af kontingent (kr. 300 pr sæson uanset indmeldelsestidspunkt) via MobilePay til nr. 40166553 (Eigil Bach) eller via bankoverførsel til Konto 5532 8980464343. I begge tilfælde er det vigtigt at angive DGU-nummer sammen med betalingen. Tilmelding til og deltagelse i De Roldsommes matcher kan finde sted så snart kontingent er indbetalt.

Sæsonstart 2023

1. spilledag i 2023 er d. 30.03.23.

Kommunikation

De Roldsomme har en lukket gruppe på Facebook, som benyttes til løbende kommunikation til og mellem medlemmerne. Alle medlemmer kan få adgang til gruppen ved at ansøge herom direkte her

Gæstespillere

Gæster ifølge med et medlem er velkomne til at deltage i ugens match forudsat at de overholder betingelserne for optagelse i De Roldsomme (medlemskab af RSG er dog ikke nødvendigt). Matchfee for gæster udgør kr. 25, som betales på samme måde som betaling af kontingent (se herom andetsteds på siden). Almindelige greenfee-betingelser vil være gældende. Gæste­spillere kan ikke vinde præmier. Tilmelding af gæstespillere til matcherne foregår på samme vis som tilmelding for medlemmer – dog tidligst to dage inden matchen.

Spisning

Der afholdes fællesspisninger i Hul 19 med præmieoverrækkelse for perioden siden seneste præmieoverrækkelse 4 gange i løbet af sæsonen. Disse annonceres i god tid i Facebook-gruppen. Udover ovennævnte fællesspisninger, vælger mange medlemmer desuden at spise sammen i hul 19 efter ugens match. Uanset om det er til fællesspisning eller ”almindelig” spisning vil der være tale om en fælles menu, der  skal bestilles via GolfBox i forbindelse med tilmelding til ugens match. Såfremt man måtte ønske bestille en anden ret skal man ikke tilmelde sig spisning i GolfBox men blot bestille direkte hos personalet i hul 19 inden spil.

Pokalmatcher

Der er for 2023 arrangeret pokalmatcher mod hhv Herreklubben Ørnehøj (hjemme d. 08.06.23) og Skovspætterne, Mariagerfjord Goldklub (ude d. 17.08.23). Information om tilmelding mm. følger i Facebook-gruppen.

Klubtøj

Bestyrelsen har sammen med shoppen i RSG sammensat et ny Roldsomme-uniform for 2023 og 2024. Denne består af en polotrøje (399,-) og en windbreaker (599,-) – pris for begge ved samlet bestilling er 800,- inkl. Roldsomme-logo på begge dele. Tøjet er fra Lexton Links

Bestilling af  samt betaling for tøjet foregår ved henvendelse i shoppen, som har prøver på tøjet hjemme såfremt man ønsker at prøve tøjet. Deadline for bestilling er 30.03.23 hvorefter det forventes at tøjet kan udleveres senest 01.05.23. Shoppen tilbyder også matchende bukser såvel som shorts – dog uden logo. Det vil være muligt at efterbestille klubtøjet senere – dog skal der i så fald påregnes længere leveringstider.

Ugens Match

Generelt
Som følge af ændringer for 2023 i den måde hvorpå RSG administrerer blokering af De Roldsommes tider, vil der være en række ændringer i forhold til praksis i 2022 vedrørende tilmelding, tidsreservation samt registrering af scores. Det er således vigtigt at orientere sig herom herunder.

Tilmelding
Ovennævnte tidsrum er i GolfBox forbeholdt medlemmer af De Roldsomme indtil to dage inden hver match, hvor ikke reserverede tider frigives.

NYT FOR 2023: I modsætning til sæson 2022 skal der BÅDE reserveres starttid (indenfor de angivne tidsrammer) i GolfBox’ tidsbestillingsmodul samt foretages tilmelding til matchen i GolfBox’ matchmodul.

Tilmelding foretages i matchmodulet fra 14 dage inden matchen og frem til kl. 18:00 dagen inden tilmelding. Det vil ikke være muligt at til- og framelde sig online i matchmodulet efter dette tidspunkt. No-shows i matchen vil ikke være handicaptællende, så spillere, som op til ovenstående frist er i tvivl om hvor vidt de kan spille eller ej, kan undtagelsesvis undlade at annullere deres matchtilmelding – dog skal man huske at annullere sin starttid samt eventuelt advisere medspillere direkte. Gentagne brug af denne praksis kan medføre at den ændres.

For at fremme det sociale element opfordres alle til at reservere starttider med forskellige medspillere fra uge til uge, således at klikedannelser undgås.

På helligdage (Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag) samt i hele juli måned, er det ingen begrænsninger for hvornår spillet kan finde sted, og der er ingen tider reserveret til De Roldsomme i Golfbox. Eneste betingelse for at runden kan være tællende, er at den spilles med mindst ét andet medlem af De Roldsomme (markør) samt at den finder sted om torsdagen.

Det gives ikke dispensation til start på andre tidspunkter.

Matchform
Hver uge afvikles en tællende match over 18 huller i tre rækker; A-rækken spiller slagspil mens B- og C-rækkerne spiller stableford. På baggrund af tilmeldingerne til dagens match, foretages i GolfBox en opdeling af deltagerne i tre lige store rækker. Det er spillernes aktuelle handicap på dagen for matchen, som afgør hvilken række man spiller i. Man kan således komme ud for at skifte mellem forskellige rækker fra uge til uge. Hvilken række man spiller i vil fremgå af e-mail med scoreindtastningskode, som udsendes individuelt til samtlige deltagere inden matchen.

Registrering af scores
Registrering af scores foretages online via smartphone. Inden matchen modtager alle spillere en e-mail med et link til scoreindtastningen. Som noget nyt for 2023 skal samtlige spillere registrere egne scores online, hvilket skal være foretaget senest kl. 22:00 på matchdagen.

Der skal ikke afleveres noget fysisk scorekort, hvorfor disse ikke udskrives til dagens match. Såfremt man ønsker at have et fysisk scorekort med på banen, kan dette printes ud fra GolfBox i klubhuset.

Præmier
Ugens match udløser præmier til:

  1. De to bedst placerede spillere i hver række. Såfremt to eller flere spillere opnår samme resultat, vil laveste handicap være afgørende for placeringen.
  2. De to spillere, hvis bold ligger nærmest hullet i ét slag (skal være på green) på hvert af de ulige par 3 huller (3+17) i ulige uger og de lige huller (8+14) i lige uger
  3. Én spiller med flest stableford-point på tre udvalgte huller, som offentliggøres i hul 19 efter dagens match

Såfremt man ønsker at komme i betragtning i konkurrencerne 2 og 3 herover, skal man selv sørge for at disse scores registreres  samme dag, som spil har fundet sted, ved at notere dem på en formular hertil, som vil være at finde i Hul 19.

Spillerne i sidste Roldsomme bold bedes tage et foto af formularen og sende dette til Jens Ø på tlf. 2019 5360.

Gennemgående turneringer

Resultaterne af ugens match tæller med i to gennemgående turneringer

De Roldsommes Sæsonmesterskab
En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af rækker, hvor placeringerne afgøres gennem opgørelse af antal stablefordpoint (uanset spilform i ugens match). Spillerens 10 bedste runder vil være tællende. Ved pointlighed mellem flere spillere vil antal spillede matcher i løbet af sæsonen efterfulgt af laveste handicap afgøre placeringen.
Aktuel stilling

Eclectic
En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af rækker, hvor placeringen afgøres ved at der for hver spiller sammensættes en score bestående af spillerens bedste bruttoscore (slagspil) på hvert af banens 18 huller i løbet af sæsonen.
Aktuel stilling

De Roldsommes bestyrelse 2023

Jesper Riise
Formand

Tlf.: 2290 2118

Eigil Bach
Kasserer

Tlf.: 4016 6553

Anders Krogh Nielsen

Tlf.: 5122 5711

Brian Noll

Tlf.: 6131 5870

Jens Østergaard

Tlf.: 2019 5360