De Roldsomme

De Roldsomme 2022

Torsdage med start mellem kl. 14:52 og 16:15 (tidligere først og sidst på sæsonen)

Generelt

Det primære i De Roldsomme er at dyrke socialt samvær gennem vores fælles interesse for golfspillet med dertil hørende etikette, samt positiv indstilling og Fair Play. Vi er en herreklub, som spiller hver torsdag i perioden fra april til september med starttider i ovennævnte tidsinterval (dog lidt tidligere i April og September). Alle mandlige medlemmer af Rold Skov Golfklub med banetilladelse, og som er fyldt 18 år, er velkomne som medlemmer i De Roldsomme.

Indmeldelse

Indmeldelse for såvel tidligere/eksisterende som nye medlemmer sker ved indbetaling af kontingent (kr. 400 pr sæson uanset indmeldelsestidspunkt) via MobilePay til nr. 40166553 (Eigil Bach) eller via bankoverførsel til Konto 5532 8980464343. I begge tilfælde er det vigtigt at angive DGU-nummer sammen med betalingen. Tilmelding til og deltagelse i De Roldsommes matcher kan finde sted så snart kontingent er indbetalt.

Sæsonstart 2022

1. spilledag i 2021 er d. 31.03.22.

Kommunikation

De Roldsomme har en lukket gruppe på Facebook, som benyttes til løbende kommunikation til og mellem medlemmerne. Alle medlemmer kan få adgang til gruppen ved at ansøge herom direkte her

Gæstespillere

Gæster ifølge med et medlem er velkomne til at deltage i ugens match forudsat at de overholder betingelserne for optagelse i De Roldsomme (medlemskab af RSG er dog ikke nødvendigt). Matchfee for gæster udgør kr. 25, som betales på samme måde som betaling af kontingent (se herom andetsteds på siden). Almindelige greenfee-betingelser vil være gældende. Gæste­spillere kan ikke vinde præmier. Tilmelding af gæstespillere til matcherne foregår på samme vis som tilmelding for medlemmer.

Spisning

Der afholdes fællesspisninger i Hul 19 med præmieoverrækkelse for perioden siden seneste præmieoverrækkelse jf. kalenderen nederst på siden. Udover ovennævnte fællesspisninger, vælger mange medlemmer desuden at spise sammen i hul 19 efter ugens match. Uanset om det er til fællesspisning eller ”almindelig” spisning vil der være tale om en fælles menu, der  skal bestilles via GolfBox i forbindelse med tilmelding til ugens match. Såfremt man måtte ønske bestille en anden ret skal man ikke tilmelde sig spisning i GolfBox men blot bestille direkte hos personalet i hul 19 (gerne inden spil).

Pokalmatcher

Der er for 2022 arrangeret pokalmatcher mod hhv Herreklubben Ørnehøj og Skovspætterne, Mariagerfjord Goldklub. Dato og spillesteder fremgår af kalenderen herunder.

Klubtøj

Bestyrelsen skønner, at de senest indkøbte polotrøjer kan klare endnu en sæson, og har således besluttet generelt ikke at indkøbe nye polotrøjer til sæsonen 2022. Dog vil der være mulighed for at nye medlemmer og/eller værdigt trængende kan supplere garderoben med en ny polotrøje med De Roldsomme broderi mod delvis egenbetaling.

Dette foregår ved at man bestiller en trøje i RSG shoppen samt betaler kr. 200,- for den senest 01.05.22 hvorefter de bestilte trøjer bestilles hjem til afhentning i shoppen snarest muligt derefter.

Ugens match

Ovennævnte tidsrum er i GolfBox forbeholdt medlemmer af De Roldsomme. Tidsbestilling foregår i forbindelse med tilmelding til Ugens Match (se herunder) i matchmodulet og IKKE i tidsbestillingsmodulet (bortset fra helligdage og i juli måned). For at fremme det sociale element opfordres alle til at reservere starttider med forskellige medspillere fra uge til uge, således at klikedannelser undgås.

Først og sidst på sæsonen startes der lidt tidligere under hensyntagning til tidspunkt for solnedgang. Aktuelle tidspunkter fremgår af GolfBox for hver enkelt match.

På helligdage (15.04.22 og 26.05.22) samt i hele juli måned, er det ingen begrænsninger for hvornår spillet kan finde sted, og der er ingen tider reserveret til De Roldsomme i Golfbox. Eneste betingelse for at runden kan være tællende, er at den spilles med mindst ét andet medlem af De Roldsomme (markør) samt at den finder sted om torsdagen. Husk, at for disse matcher vil det være nødvendigt at tilmelde sig matchen i GolfBox’ matchmodul samt ligeledes reservere et spilletidspunkt i GolfBox’ reservationsmodul og IKKE i matchmodulet. For matcherne i uger med frit valg af tiderforetages registrering af scores ikke for hele bolden men individuelt for hver spiller. Man kan eventuelt internt i bolden bytte de tilsendte koder, således at man ikke fører sin egen score.

Det gives ikke dispensation til start på andre tidspunkter.

Tilmelding

Hver uge afvikles en tællende match over 18 huller i tre lige store rækker. I forbindelse med tilmelding vælges starttid og det angives om man vil tilmelde sig spisning efter matchen. Baseret på antal deltagere i dagens match, foretager GolfBox opdeling i tre lige store rækker. Det er spillernes aktuelle handicap på dagen for matchen, som afgør hvilken række man spiller i. Man kan således komme ud for at skifte mellem forskellige rækker fra uge til uge. Den aktuelle rækkeinddeling for ugens match vil fremgå af matchens startliste i GolfBox.

Online tilmelding er åben fra 2 uger før og frem til klokken 12:00 på dagen for matchen (dog kl. 22:00 dagen i forvejen for matcher på dage med frit valg af spilletider).

Matchform  Nyt for 2022

A-rækken spiller slagspil, og B- og C-rækkerne spiller stableford – som udgangspunkt alle fra tee 58. Dog kan enkelte matcher for variations skyld blive sat op til spil fra andre teesteder. Hold øje med information herom ved tilmelding på GolfBox.

Scoreregistrering  Nyt for 2022

Al registrering af scores foretages online i GolfBox. I hver bold aftales det hvem der er ansvarlig for at foretage registreringen (eventuelt spilleren med laveste handicap). Det anbefales, at spilleren med dette ansvar foretager registreringen af scores efter hvert hul idet det er nemmere, og reducerer risikoen for fejlindtastning efterfølgende. For matcherne i uger med frit valg af tiderforetages registrering af scores ikke for hele bolden men individuelt for hver spiller. Man kan eventuelt internt i bolden bytte de tilsendte koder, således at man ikke fører sin egen score. Deadline for online registrering af scores er kl. 22:00 på matchdagen.

Dette betyder, at der ikke længere skal afleveres noget fysisk scorekort, hvorfor disse således ikke længere udskrives til dagens match. Såfremt man ønsker at have et fysisk scorekort med på banen, kan dette printes ud fra GolfBox i klubhuset.

Såfremt man ønsker at komme i betragtning i konkurrencerne 2 og 3 herunder, skal man selv sørge for at disse scores registreres  samme dag, som spil har fundet sted, ved at notere dem på en formular hertil, som vil være at finde i Hul 19.

Spillerne i sidste Roldsomme bold bedes tage et foto af formularen og sende dette til Jens Ø på tlf.
2019 5360.

Præmier

Ugens match udløser præmier til:

  1. de to bedst placerede spillere i hver række. Såfremt to eller flere spillere opnår samme resultat, vil laveste handicap være afgørende for placeringen.
  2. de to spillere, hvis bold ligger nærmest hullet i ét slag (skal være på green) på hvert af de ulige par 3 huller (S3+N17) i ulige uger og de lige huller (S8+N14) i lige uger
  3. én spiller med flest stableford-point på tre udvalgte huller, som offentliggøres i hul 19 efter dagens match

Præmieuddeling

Præmierne uddeles en gang om måneden i forbindelse med fællesspisningerne (se datoerne herfor i kalenderen nederst på siden).

Gennemgående turneringer

Resultaterne af ugens match tæller med i to gennemgående turneringer

De Roldsommes Sæsonmesterskab

En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af rækker, hvor placeringerne afgøres gennem opgørelse af antal stablefordpoint (uanset spilform i ugens match). Spillerens 10 bedste runder vil være tællende. Ved pointlighed mellem flere spillere vil antal spillede matcher i løbet af sæsonen efterfulgt af laveste handicap afgøre placeringen.

Eclectic    Revideret format i 2022

En fælles turnering for alle medlemmer på tværs af rækker, hvor placeringen afgøres ved at der for hver spiller sammensættes en score bestående af spillerens bedste bruttoscore (slagspil) på hvert af banens 18 huller i løbet af sæsonen.

 

 

De Roldsommes kalender 2022

(ret til ændringer/opdateringer forbeholdes)

DatoFørste startSidste startRunde Nærmest flagetBemærkning
31.03.2214.2215.451S3+N17
07.04.2214.2215.452S8+N14
14.04.22FriFri3S3+N17Skærtorsdag
Frit valg af tidspunkt - book selv i Golfbox
21.04.2214.3716.004S8+N14
28.04.2214.3716.005S3+N17
05.05.2214.5216.156S8+N14
12.05.2215.3015.307S3+N17Fællesspisning og præmieuddeling - Gunstart
19.05.2214.5216.158S8+N14
26.05.22FriFri9S3+N17Kristi Himmelfarts dag
Frit valg af tidspunkt - book selv i GolfBox
02.06.22De Roldsomme Pokalmatch mod Ørnehøj Herreklub på udebane
09.06.2214.5216.1510S3+N17
16.06.2214.5216.1511S8+N14
23.06.2214.5216.1512S3+N17
30.06.2215.3015.3013S8+N14Fællesspisning og præmieuddeling - Gunstart
07.07.22FriFri14S3+N17Frit valg af tidspunkt - book selv i Golfbox
14.07.22FriFri15S8+N14Frit valg af tidspunkt - book selv i Golfbox
21.07.22FriFri16S3+N17Frit valg af tidspunkt - book selv i Golfbox
28.07.22FriFri17S8+N14Frit valg af tidspunkt - book selv i Golfbox
04.08.2214.5216.1518S3+N17
11.08.2215.3015.30De Roldsomme Pokalmatch mod Skovspætterne på hjemmebane
18.08.2214.5216.1519S3+N17
25.08.2214.5216.1520S8+N14
01.09.2215.3015.3021S3+N17Fællesspisning og præmieuddeling - Gunstart
08.09.2214.2215.4522S8+N14
15.09.2214.2215.4523S3+N17
22.09.2214.2215.4524S8+N14
29.09.2214.2215.4525S3+N17
01.10.22Sæsonafslutning De Roldsomme

De Roldsommes bestyrelse 2022

Jesper Riise
Formand

Tlf.: 2290 2118
Mail: riise@post.cybercity.dk

Eigil Bach
Kasserer

Tlf.: 4016 6553
Mail: eigilbach@hotmail.com

Anders Krogh Nielsen

Tlf.: 5122 5711
Mail:

Brian Noll

Tlf.: 2542 7764
Mail: brian.noll@turbopost.dk

Jens Østergaard

Tlf.: 2019 5360
Mail: jens@bentevej24.dk