Dufferne - den åbne herreklub

Mandag, kl. 12.45 – 13.45 samt kl. 15.45-16.00

Sæsonstart mandag den 28. marts 2022 kl. 12.45 – hvis vind og vejr tillader det.

Dufferne er en åben herreklub i RSG uden handicapbegrænsning, hvis primære formål er socialt samvær og at spille golf med ligesindede og gode venner – samt endnu vigtigere at tage godt imod nye medlemmer i klubben, herunder også begyndere, så disse altid føler sig velkomne i Rold Skov Golfklub.

Vi spiller gerne hyggerunder på 9 huller, hvis nogen ønsker dette, dog er tællende runder naturligvis på 18 huller. Flere oplysninger under ”Duffer” på opslagstavlen – eller kontakt en af bestyrelsens medlemmer.

Velkommen i Dufferne!

Klaus Pedersen
Formand

Tlf.: 4097 3752
Mail: klaus1@pedersen.mail.dk

Jens Jakob Elmer
Sekretær

Tlf.: 2095 2644
Mail: elmer9530@gmail.com

Carl Erik Bech
Kasserer

Tlf.: 2088 9145
Mail: cebech@gmail.com