Udfordringerne:

Vi har oplevet, at vi har mange medlemmer, der ikke betaler deres kontingent, golfring eller gå-til-golf opkrævninger rettidigt.

Konsekvenserne af dette er to-delte:

  • Vi får ikke likviditeten i kassen til tiden, hvilket besværliggør likviditetsstyringen
  • Det giver en stor ekstra arbejdsbyrde at indkræve de manglende betalinger

På kontingentdelen stammer de manglende betalinger udelukkende fra medlemmer, der ikke er tilmeldt Betalingsservice.

På golfring og gå-til-golf er alle betalinger manuelle, da disse ikke tilmeldes Betalingsservice.

Det er dermed de manuelle betalinger, der giver problemet.

Handling:

Vi kommer til at indføre forskellige initiativer for at imødekomme udfordringerne.

Alle kontingentopkrævninger, der ikke er tilknyttet Betalingsservice vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 65 kr.

I henhold til vedtægterne §4 – ”Kontingent m.m.” tillægges et påkravsgebyr – min. 100 kr. Dette kommer vi til at effektuere fremadrettet således:

  1. Der udsendes fakturaer med betalingsfrist
  2. Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et påkravsgebyr på 100 kr. samt ny betalingsfrist.
  3. Ved fortsat manglende betaling fratages spilleret indtil betaling er foretaget i henhold til vedtægternes §5 – ”Udmeldelse og eksklusion”. Klubben forbeholder sig herunder retten til at gøre krav på kontingentforpligtigelsen.

Tidshorisont:

  • Administrationsgebyret ved manuelle fakturaer vil først træde i kraft til 2025 kontingentopkrævningen.

Påkravsgebyret vil gælde fra den kommende kontingentopkrævning 1. juli 2024

Perspektiv:

Vi ønsker ikke fra bestyrelsens og klubbens side at skulle sende gebyrer, spærre medlemmer fra at spille golf og i sidste ende sende til inkasso.

Men vi håber og forventer at medlemmerne kan se det rimelige i at betale for sit medlemskab og ydelser rettidigt, således der ikke skal bruges ressourcer på disse ikke-værdiskabende og demotiverende arbejdsopgaver for ansatte og frivillige i klubben