Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Formanden har ordet

 

 

Formanden har ordet.

 

Skørping den 17. november 2021 

Ny Golfmanager

 

Bestyrelsen har den 16. november 2021 efter et længere forløb ansat Michael Lynnerup Kjeldsen, som golfmanager i Rold Skov Golfklub.

Michael Kjeldsen tiltræder den 1. december 2021 og starter arbejdet med forberedelserne til sæson 2022. Vi håber alle vil tage godt imod Michael.

Michael kommer fra en ledende stilling i hotelbranchen, med ansvar for personale, hotel og restaurantdrift. Michael har tidligere drevet selvstændig Proshop og har spillet golf siden han som 10-årig startede som golfspiller i Rold Skov Golfklub.

Vi glæder os til at byde Michael velkommen og håber alle vil tage godt imod den nyeste medarbejder i Team Rold Skov Golfklub. 

 

Momskompensation

Vi er rigtig glade for at kunne meddele, at Rold Skov Golfklub har modtaget 176.000 kr. i momskompensation baseret på driftsåret 2020´s momsudgifter. Rold Skov Golfklub takker de mange bidragsydere, der har været med til at gøre dette muligt. 

Rold Skov Golfklub og Rold Skov Golfklubs Venner har taget teten på ansøgningen om momskompensation, som er en mulighed for blandt andet almennyttige foreninger, der ikke kan fratrække moms fra i momsregnskabet, da medlemskontingenter er momsfri. 

En særlig stor tak skal lyde til Rold Skov Golfklubs venner som i 2021 har arbejdet for at vi også for driftsåret 2021, kan søge om momskompensation, således har mere end 100 personer i 2021 indbetalt et gavebidrag til klubben, der gør det muligt også at modtage momskompensation næste år i november. 

Formand for Rold Skov Golfklubs Venner Steen Chemnitz vil nu sammen med bestyrelsen i Rold Skov Golfklubs Venner finde anvendelse for de foretagne indbetalinger fra bidragyderne, medens den modtagne momskompensation vil indgå i klubbens samlede økonomi og blive anvendt til nogle af de mange større og mindre forbedringer der ønskes gennemført.


På bestyrelsens vegne 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

 

 

 

 

1. marts 2021

Generalforsamling 2021

Som det sikkert er dig bekendt er forsamlingsforbuddet på max 5 personer nu forlænget til den 5. april 2021, det betyder at selv om vi gerne vil, så kan der ikke afholdes fysisk generalforsamling den 16. marts 2021.

Klubbens vedtægter siger i § 6, at ordinær generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling til omkring den 5. april 2021, hvor vi håber forsamlingsforbuddet er blevet hævet, eller der som minimum er indført dispensation for netop generalforsamlinger.

Desværre indeholder klubbens vedtægter ikke mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling, så selv om 64 % af de svar vi har fået er positive for online afholdelse af generalforsamling, så vil beslutninger truffet på generalforsamlingen ikke være gyldige, hvis blot et medlem udfordre de trufne beslutninger. Det er derfor bestyrelsens vurdering at det vil være uforsvarligt at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Vi vil fra bestyrelsens side vende tilbage med nyt om afholdelse af generalforsamling, men også om afholdelse af elektronisk medlemsmøde, straks efter næste bestyrelsesmøde der afholdes ekstraordinært den 2. marts 2021.

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 06-02-2021 

 

Medlemsmøde

 

Vi er desværre nødt til at udskyde vores årlige medlemsmøde. Vi har tidligere annonceret, at medlemsmødet i år skulle afholdes den 10. februar 2021, men med de seneste forlængelser af forsamlingsforbud er det desværre ikke muligt.

 

Bestyrelsen vil, på sit virtuelle bestyrelsesmøde den 9. februar 2021, drøfte, om der kan være en mulighed for at afvikle medlemsmødet virtuelt, altså online. I den forbindelse vil det være rart, at vide om du kan/vil deltage i et virtuelt medlemsmøde. Vi har derfor brug for oplysninger om hvilke platforme der vil være flest medlemmer der kender. Vil du derfor have ulejlighed med at besvare et lille spørgeskema, det tager under 2 min. [spørgeskema]

 

Generalforsamling

 

Det er stadig bestyrelsens plan at afholde generalforsamling den 16. marts 2021, selv om der kan være en risiko for at der stadig til den tid vil være forsamlingsforbud. Situationen vil løbende blive vurderet. Vi tillader os derfor, i det ovennævnte spørgeskema, også at stille spørgsmålet om en generalforsamling efter din opfattelse kan afholdes virtuelt.

 

Vi glæder os i bestyrelsen til at orientere om det forgangne år og om planerne for 2021, ja helt frem mod 2026.

 

Bagrummet

 

Vi har for et par uger siden desværre haft et brud på et vandrør, som løber langs loftet ude ved vinduerne i bagrummet. Dette brud har fået en masse vand til at sprøjte ud i bagrummet, og der er også trukket vand ind i nogle af bag skabene.

 

Vi vil derfor gerne at du, hvis du har dit udstyr til at stå i et af skabene med numrene mellem 1-100, kigger ud og tjekker at alt er som det skal være. Vi tror ikke der er kommet vand ind i sådanne mængder, at det burde forvolde nogen skade, med for en god orden skyld synes vi at I skal tjekke jeres ting igennem.

 

Hvis du ikke har mulighed for at komme ud og tjekke forholdene i dit skab, men ønsker at få det tjekket, så send en mail til casper på casper@roldskovgolf.dk og oplys dit bagskabs nummer, så tjekker vi det for dig.

 

Sponsorpræsentationer

 

Som du måske har bemærket på Facebook præsenterer vi i disse uger an lang række af klubbens sponsorer. Den første præsentation var Rold Storkro, som du kan læge mere om her: https://www.roldskovgolf.dk/sponsorpraesentationer-2021-rold-storkro

 

Du kan følge med i sponsorpræsentationerne på https://www.roldskovgolf.dk/sponsorer2 - støt vores sponsorer de støtter os.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Bilag: link til spørgeskema https://forms.gle/vbaDVS5YwvdGyz4q6 

 

Formanden har ordet d. 10-01-2021

½ greenfee i det meste af Nordjylland

Som en ekstra lille nytårshilsen er det en fornøjelse, at kunne meddele, at du som fuldtidsmedlem af Rold Skov Golfklub, nu kan spille til halv greenfee på stort set alle Nordjyske baner, se den samlede oversigt her [halv greenfee]

Sne - kære skiløber

Den 14. december 2020 lukkede Rold Skov Golfklub for spil på vores banes mest følsomme områder - vores greens - og du - kære skiløber - har aldrig haft lov til at færdes på disse områder af golfbanen uden at være medlem.

Alligevel mener du, som skiløber, at du har ret til at færdes på golfbanen, straks der kommer 2 cm. Sne, det er en misforståelse.

Vi ved du ikke er medlem af golfklubben for alle golfspillere er klar over at færdsel på greens om vinteren, specielt når der er frost, det ødelægger græstæppet.

https://lh5.googleusercontent.com/be2fUdy0sbaajtFTZXx20x6moBZS_HhsVlgJ3loFNNVtqY849ABnIRyGN3E0iiW9inUkFGoDueWTE-pCTjFRHuHWgTZRrgl4HfX5IcF0BVkjWLG3-wdlcPTjXu6bqgQCjALDwLSt

Derfor kære skiløber - kontakt golfklubben og få oplyst, hvor du skal sende dine penge hen. Penge der skal gå til reetablering af de skader du har påført golfanlægget. Et golfanlæg som mere en 900 medlemmer hvert år passer rigtig godt på og ikke ud fra egoistiske tanker, bare pløjer hen over på ski, jeg tænker at golfspillerne måske skulle skyde til måls efter skiløbere, men det sker naturligvis ikke vi tager som golfspillere hensyn, så venligst - kære skiløber -tag hensyn, bliv der hvor du må være og lad være med at ødelægge andres værdier.

Medlemsmøde

Vores årlige medlemsmøde er jo planlagt til den 10. februar 2021, vi må dog allerede nu tage forbehold for om det er muligt at gennemføre, da den dispensation der har muliggjort generalforsamlinger og årsmøder pr. 6.1.21 er ophævet og vi ved ikke hvornår den blive genindført.

Vi arbejder med mulighederne for en virtuel gennemførelse og eller en udskydelse af det årlige medlemsmøde.

Hul 19

Forberedelser er i gang i hul 19. Projektet er blevet en realitet med bidrag fra de mange medlemmer der har givet et gavebidrag til momskompensations projektet. Rold Skov Golfklubs Venner er også sammen med klubben med til at gøre denne renovering og modernisering en realitet, glæd dig til den nye sæson.https://lh3.googleusercontent.com/7gKxJ-33rEKUdZ4JLTFK6UiwSvGXZjJykPlPjqVbKgvdozo-rg_7g81KFlsdDYfUewFFvnCpn1X245j7vwypkvtTlRFHFOJ6Svn9Fh55OhoIOdKw3r5szOah4tIgPF-w5-O2yFOq

Vores håndværkere er ved, at gøre klar til den helt store renovering, af vægge, skranker med mere, så vi kan tage imod de nye møbler i tidssvarende lokaler. Vi er dog lidt på pause indtil der kommer lempelser i restriktionerne omkring forsamlingsforbud, så vi ikke udsætter vores frivillige, vores personale og alle dem der yder en fantastisk indsats i klubben, for smittefare.

Corona Update

Grundet de skærpede Corona restriktioner, hvor regeringen anbefaler, at de som kan arbejde hjemmefra gør dette. Derfor vil kontoret fra i dag ikke længere være fysisk bemandet. Det betyder dog ikke at klubben er lukket, og du kan fortsat kontakte Tonny og Casper på mail hele ugen, info@roldskovgolf.dk eller casper@roldskovgolf.dk.Du kan kontakte klubben telefonisk på 9682 8300 mandage 10.00-14.00, tirsdage 10.00-14.00 og onsdage 12.00-17.00. 

HUSK!, at forsamlings loftet, der nu er sænket til 5 personer også gælder i golfklubben, så det vigtigt, at du ikke forsamler dig i grupper på mere end 5 personer uanset, om det er på trænings arealerne eller ved 1. tee. 

Husk også, at klubhuset er lukket, og at det ikke er tilladt at opholde sig nogen steder i klubhuset på nær gangen, ved vores tjek in skærme. Der ligger fortrykte scorekort i kassen ved første tee, som kan benyttes, hvis man ikke ønsker at træde ind i klubhuset. 

Vi håber i alle vil være med til at overholde disse restriktioner, så Rold Skov Golfklub kan være et trygt og sikkert sted at være. 

Du kan læse de samlede anbefalinger for golfklubber fra DGU ved at følge dette link.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Vinter på golfbanen

Selv om det er vinter kan der være hyggeligt på golfbanen, se denne lille teaser, hvor vi venter på sæson 2021. [FILM]

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 


22. december 2020

 

Kære Casper Lundgaard Jacobsen

 

Allerførst vil jeg gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår og tak for 2020. 

 

Vintermånederne byder ikke på megen golf, men det betyder ikke at der ikke sker noget i Rold Skov Golfklub.

 

Inden vi ses næste gang, er der arbejdet med fornyelser af parkering til klubbens maskiner, fornyelse af parkering til dig - vi opgraderer hul 19, nye venskabsklub aftaler, udarbejdelse af matchkalender for 2021 og så selvfølgelig planlægning af medlemsmøde og generalforsamling i det nye år. Læs mere om det hele herunder. 

 

Aktivitetskalender 2021 

 

Vi har i længere tid ønsket at have en dynamisk kalender over aktiviteter, der foregår i klubben. Vi har ikke endnu fundet den helt optimale løsning, men vi prøver i 2021 med en online kalender i Google. 

 

Følg dette link og se aktivitetsoversigt for Rold Skov Golfklub: 

 

[Aktivitetskalender 2021]

 

Bemærk at der løbende vil kunne ske ændringer. Aktivitetskalenderen indeholder allerede et udkast til matchkalender 2021, så du allerede nu kan planlægge, i hvilke matcher du vil deltage i 2021.

 

Venskabsklubber i 2021 

 

Vi har forlænget fritspilsaftalen med Varde Golfklub til også at gælde 2021. I 2020 spillede Rold medlemmer 149 runder i Varde. Måske bliver det flere i 2021.

 

Vi har også her i efteråret indgået en ny fritspilsaftale. Denne aftale er med Skovbo Golfklub, Borup nær Næstved. På samme måde som med Varde, kan alle Rold Skov Golfklub´s fuldtidsmedlemmer spille op til 5 runder om året i Skovbo Golfklub uden at skulle betale greenfee.

 

Besøg Skovbo Golfklubs hjemmeside og se om det var en tur du skulle have planlagt i 2021 [Skovbo Golfklub]

 

 

 

Hul 19

 

Når sæson 2021 slås i gang til åbningsmatchen den 28. marts 2021, vil hul 19 have fået et alvorlig ansigtsløft. I samarbejde med Rold Skov Golfklubs venner, er det lykkedes at finde en rigtig flot og brugervenlig løsning til indretning og møblering af hul 19. Finansieringen af projektet er sikret af Rold Skov Golfklub Venner, Spar Nord Fonde og så et bidrag fra klubbens egen kasse.

 

Du kan roligt glæde dig til at besøge hul 19 i 2021.

 

Medlemsmøde den 10. februar 2021

 

Bestyrelsen er i fuld gang med planlægningen af medlemsmødet til februar. Vi vil dog meget gerne have forslag fra dig om emner, du kunne tænke dig belyst på medlemsmødet. Du må også meget gerne stille dine spørgsmål i forvejen, så er vi sikre på at have fyldestgørende svar med til mødet. Send forslag til emner eller spørgsmål til formanden@roldskovgolf.dk.

 

Du må naturligvis også meget gerne vente med dine spørgsmål til under mødet.  Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål under selve mødet.

 

GNG samarbejde

 

Pr. 1. januar 2021 indtræder Rold Skov Golfklub i det nye Nordjyske samarbejde GNG. Det er et samarbejde, hvor en lang række nordjyske klubber spiller med 50% greenfee rabat hos hinanden. Muligheden er gældende for fuldtidsmedlemmer. 

 

Rold Skov golfklub er derfor med i både SNG samarbejdet og GNG samarbejdet.

 

Du kan se de klubber der er med i SGN og GNG, og ja selvfølgelig, også Golfring 2021 medlemsklubber og vores greenfeeaftaler på dette link [Medlemsgoder]

 

30 års banejubilæum

 

Maj måned 2021 er 30 året for indvielsen af 18 huls banen i Rold SKov Golfklub. Det vil vi naturligvis gerne markere. Vi arbejder derfor med en plan om at afvikle en række forskellige matcher i uge 18, fra den 3. til 9. maj. Det er endnu ikke endeligt lagt fast, hvilke matcher, der bliver tale om, men dagene er afsat. Og vi satser på at få en rigtig hyggelig uge i Rold Skov, med aktiviteter for os alle sammen, uanset alder og golf anciennitet.

 

Vi du være med til at præge jubilæumsugen med dine ideer, er du meget velkommen til at kontakte Casper eller Henrik og høre mere.

 

Du kan i aktivitetskalenderen se hvilke ideer der arbejdes med, men der ligger ikke et endeligt program endnu.

 

Shoppen lukker 25.12

 

De seneste udmeldinger fra myndighederne betyder, at shoppen og klubhuset lukker den 25. december. Og med mindre andet måtte blive meddelt, er der lukket frem til og med den 3. januar 2021.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

12. december 2020

 

Greens kukkes mandag den 14. december 2020

Mandag den 14. december 2020 lukkes greens og der vil derefter kun være spil til vintergreens indtil greens kan åbnes igen når vejret tillader det forhåbentlig i marts 2021.

Mange vil naturligvis gerne kunne spille til sommergreens om vinteren, men vores greenkeeperteam har vurderet at skaderne på greens vil være for omfattende og medføre dårligere greens til sæson 2021. Vil følger derfor vores chefgreenkeeper anvisninger og greens er lukket pr. 14. december 2020.12.12

Den overordnede årsag til lunkning er greens er naturligvis, at der ikke er vækst i græsset, skader kan derfor ikke repareres og det medfører varige skader på greens, men derud over er der i 2020 udarbejdet meget udførlige og grundige analyser af strukturen af vores greens. Dette arbejder er sket i samarbejde med elever og lærere fra Greenkeeper uddannelsen på Sandmosen.

Derfor igangsættes vinterarbejder der gør greens uegnede til spil. Den 14. december dybdeluftes greens ned i 30cm, for at bryde den sål (hårdt lag jord) der ligger 20-25 cm i jorden.  Hullerne skal stå åbne i en periode for at hjælpe med vandgennemtrængning, og for at undgå overfladevand i vinterperioden. Der gødes med en jernholdig gødning for at hæmme et evt svampeangreb. Hvis der konstateres svampeangreb bekæmpes denne med godkendte midler.

I det tidlige forår dybdeluftes greens igen for at bryde det hårde lag yderligere, og hjælpe med vandgennemtrængningen. Når Jordtemperaturen stiger og greens igen kan arbejdes med, optages der propper på greens og de eftersås og topdresses, samt startes op med en forårsgødning. Med det arbejde

Juleåbent i december 2020 i shoppen

 

Julen står for døren, og hvad er mere nærliggende end at give dem du holder af en gave i golfens tegn fra Rold Skov Golfklubs Proshop. 

Vi holder ekstra juleåbent de sidste 2 weekender op til jul både lørdage og søndage fra 10.00-14.00.

Du kan se nogle af de skarpe juletilbud, ved at følge dette link:

https://www.roldskovgolf.dk/udsalg

Golfring 2021

 

Mange af klubbens medlemmer – over 300 – har valgt at tilmelde sig Golfring i 2020, en greenfeeaftale med frit spil mellem Randers Fjord, Hobro, Volstrup, Mariager Fjord, Sebber Kloster og Rold Skov golfklubber. Samarbejdet fortsætter i 2021 under navnet Golfring 2021.

Nogle af klubberne kan have åbent for spil vintermånederne, der henviser vi til klubbernes hjemmesider. Men inden du må spille på banerne i Golfring 2021, skal du betale for golfring 2021.

I praksis sker det ved, at vi udsender faktura til alle der havde golfring i 2020 her i slutningen af december. Du må i 2021 spille alle baner i golfringen når du har betalt for 2021. Hvis du ikke ønsker golfring i 2021, skal du ikke gøre noget, alle ubetalte fakturaer tilbageføres den 1. februar 2021. Husk at opkrævning af golfring 2021 ikke er tilmeldt betalingsservice, så betaling skal gennemføres manuelt ved anvendelse af indbetalingskode på den fremsendte faktura.

Hvis du ikke have golfring i 2020, men ønsker at have golfring i 2021, skal du kontakte kontoret på info@roldskovgolf.dk eller på telefon 9682 8300, Så kan du straks blive tilmeldt golfring 2021 og opnå spilleret på alle 6 baner med det samme.

 

Vinterregler

Da vinteren er over os sender vi herunder anvisning fra vores greenkeeperteam om hvordan du bedst færdes på en golfbane i vintermånederne, så der sker mindst mulig skade på golfanlægget.

Teestederne. I vinterperioden vil markeringerne stå helt tilbage, så vi kan begrænse sliddet på teestederne til et sted Skulle uheldet være ude, og der slås en Turf op, så læg den ikke på plads, men smid den ud i roughen ved Siden af. Den sætter sig meget let fast i den fine klipper, som vi bruger på teestederne.

På Fairway er det vigtigt, at man nøje følger vinterreglerne, om at lægge op eller bruger andre foranstaltninger, som f.eks. at slå fra en måtte eller en Tee. Alle slagmærker og turfhuller som laves på fairway, vil stadig være der, indtil der kommer vækst i græsset igen. Husk jo mindre vi skader græsset, jo hurtigere bliver det pænt igen til foråret. Skulle uheldet være ude, og man kommer til at tage en Turf, så Husk at lægge den på plads alligevel.

Greens er meget mere skrøbelig i vinterperioden. Man må ikke gå på greens når de er frosne eller der er rimfrost på dem. Hvis du er i tvivl så spil til vintergreenen.

Er der frost 1 – 2 cm nede, må Greens absolut ikke betrædes. Hvis græsset stadig er frosset, så knækker det når man går på det, der hvor græsstrået knækker går det ud, og der kommer der et åbent sår som ikke heler da græsvæksten er gået i stå, såret står åbent resten af vinteren, og der kan lettere komme svampesygdomme i græsset. Hvis jorden er frosset, så er græsset også frosset ved (Et træ man saver ned ved jordoverfladen, kommer heller ikke igen)

Der må slet ikke være færdsel på greens når der ikke er flag på green, kommer din bold alligevel ind på green, er det en tabt bold for du må ikke betræde greens når flaget er taget ind.

En anden ting er, der er meget vigtigt, at man retter nedslagsmærker op både sommer og vinter. Nedslagsmærke giver en skade på græsset, som nemt kan udvikle sig til forskellige svampesygdomme og fremme indvandring af Enårig rapgræs, retter man nedslagsmærket op med det samme, så skal græsset nok overleve. Så kik efter jeres nedslagsmærke, og kan i ikke finde det, så ret nogle andre op, så er det nok en anden som finder jeres.

Greens i Rold Skov Golf Klub er meget våde i det sene efterår og i vinterperioden. Derfor lukkes greens pr. 14. december 2020 og åbnes ført igen når de er klar til spil til foråret.

Med venlig hilsen Greenkeeper teamet - Rold Skov Golfklub

 

På bestyrelsens vegne


Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Formanden har ordet                                                               2. december 2020

 

Nyt maskinhus i Rold Skov Golfklub

På denne tid i et byggeris forløb ville det være tid til fest, rejsegilde. Du har måske bemærket at selvom golfsæsonen er slut er der stadig stor aktivitet i Rold Skov Golfklub. Vi har gennemført 2 ekstraordinære generalforsamlinger, tak til alle de fremmødte, og det helt store projekt er et længe ønsket maskinhus.

 

Den 6. november 2020 modtog vi den længe ventede byggetilladelse på opførelse af så meget maskinhus som lokalplan for området tillader. Straks efter kunne arbejdet gå i gang, håndværkere kommer og går, men vores hårde kerne af frivillige de er der hver dag, til at løse alle de opgaver vi selv kan og må løse. Stort set hver eneste dag siden opstart møder vores frivillige op i klubben og giver en stor stor hånd med i arbejdet med etablering af vores ny maskinhus.