Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Formanden har ordet

 

 

 

19. november 2020

 

Evaluering sæson 2020

Sæson 2020 er på mange måder en sæson vi vil huske tilbage på som noget helt specielt. En nedlukning af vores samfund lige som vi skulle til at spille golf i marts 2020. En nedlukning der medførte hjemsendelse af personale i klubben og alle de andre udfordringer vi har mødt. Personalet i klubben har taget disse udfordringer i stærk stil og har fået tingene til at fungere. 

I takt med at golfspillet igen blev åbnet op, steg aktivitetsniveauet i klubben, mange holdt ferie hjemme og det har givet os markant flere spillede runder på banen i år og mange flere besøgende gæster sammenlignet med tidligere år.

Vi har i løbet af året gennemført en række af de initiativer der ligger inden for strategi 2025, for eksempel er roughen klippet mellem en lang række huller og der er klippet spilområder på andre huller. Alt sammen noget der er med til at øge hastigheden på en runde golf.

Golfspillets tilgængelighed i en tid, hvor mange andre sportsgrene fortsat var omfattet af restriktioner har givet en helt utrolig og uventet søgning til klubben. Vi har således haft besøg af mere end 150 personer der gerne ville stifte bekendtskab med golfspillet.

Det har på godt og ondt også givet os udfordringer og de mange nye golfere har sat deres tydelige præg på klubben i sæson 2020. I bestyrelsen har vi fokus på at fastholde alle ny golferne og give dem glæden ved golfspillet som alle medlemmer af Rold SKov Golfklub har.

Strategien 2020-26

Bestyrelsen har den 8. november 2020 afholdt det årlige strategimøde og vi glæder os allerede til at præsenterer strategien 2021-26 for jer alle samme til medlemsmødet den 11. februar 2021, hvor vi også vil gøre status efter det første år med en 5 årig strategi for bestyrelsens arbejde med klubbens udvikling.

Banen 2020

Vi er stolte af vores banes, som den har stået i 2020, vores greenkeeperteam har gjort et strålende stykke arbejde og vi har givet dem instruksen, sådan vil vi gerne have at banen ser ud fremover. Det betyder dog ikke at der ikke kommer til at ske forbedringer og forandringer på banen i de kommende år, baneudvalget er ved at lægge sidste hånd på baneudviklingsplanen 2021-26, som vi forventer at kunne delagtiggøre jer alle i på medlemsmøde i februar. 


https://lh4.googleusercontent.com/TMfhfGFTZ_TsIwdpJlCNxoy9O7CFkgi_43lrirgVDXiYnG435_anqWNv1wp7uERKCMIgcilFGgKjigL7ltZoeNkWW8evhqCkdw5yxnztvDS7BLKjbM3JAdt0LZ43V8dbBuHBkeKY

Det er bestyrelsens ønske at tilføre de nødvendige ressourcer til banens vedligehold og udvikling. Der er mange områder hvor der skal sættes ind så banen kan fastholde den stand og kvalitet vi har set i 2020. Et specielt dedikeret fokusområder i 2021, bliver vore bunkere. 

Greenkeeperteamet er allerede i gang og har renoveret bunkere på vores træningsområde – forto indsat, som test på det arbejde der begynder hen over vinteren.

2 sløjfer en succes

Ved sæsonstart 2020 introducerede vi to 9 huls sløjfer med ugentlig skiftende start på henholdsvis S1 - Spar Nord 1 og D1 - Dansk Bank 1. Efter bestyrelsens opfattelses har ordningen på langt de fleste parametre været en succes. 

Introduktionen af Dansk Bank 1 kommer til at tage nogen tid inden vi vender os helt til det, hullet har jo i næsten 30 år heddet hul 10. Men nu vil det fremover være Danske Bank 1, altså hul 1 på den ene af vores 9 huls sløjfer, hvor den anden har hullerne Spar Nord 1 - 9.

Ikke alt har været fryd og gammen, specielt har vi hæftet os ved den uro der opleves for de spillere der putter på hul S6, S9 og D9. Her er det ikke nemt at holde etiketten for de der er ved at gøre klar til start af dagens runde på hul D1. Vi vil alle gerne have ro til vores putt, men vi glemmer hensynet når det ikke er os selv der skal putte. Desværre er geografien ikke sådan at dette nemt lader sig indrette, der er ikke plads til at starterhus og de der skal starte på D1 skal jo frem til teestedet. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om, at vi i den kommende sæson i alle uger vil starte golfrunden på S1.

Hul rækkefølgen vil altså på alle dage være S1-9 og derefter D1-9.

Vi påbegynder dette den 30. november 2020 altså i uge 46, hvor alle runder starter  fra S1.

Fortsat spil på 18 huller

Som vejret er nu, kan der stadig spilles golf på alle 18 huller til sommergreens. Når der kommer mere vinterlige vejrforhold vil der blive spil til vintergreens, så vores greens, der vil være uden vækst i de koldeste periode, ikke lider overlast. Greens vil blive skånet så de kan stå helt skarpe og klar til sæson 2021. 

Allerede den 11. februar 2021 kan vi mødes til medlemsmøde og den 16. marts afholdes den årlige ordinære generalforsamling. Der kommer nærmere indkaldelse til begge arrangementer når vi kommer ind i 2021

På bestyrelsens vegne


Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

4. august 2020

 

 

Klubbens økonomi 1 halvår

 

På trods af en noget usædvanlig sæsonstart i 2020, kan vi nu rapportere at klubbens økonomi er på rette spor og vi holder os pænt indenfor det budget der blev fremvist på generalforsamlingen i marts for hele 2020.

 

Det er oplagt, at det store antal nye golfere og en særdeles velbesøgt bane i juli 2020 medvirker til at løfte den økonomi der manglede i de første måneder af året. Det er derfor bestyrelsens vurdering at klubbens økonomi er kommet sikkert igennem den første halvdel af 2020 og vi forventer igen i år at kunne fremlægge et regnskab med overskud af klubbens primære drift.

 

Medlemstal pr. 31.07. 2020

 

Som beskrevet i ovenfor har vi haft rigtig mange nye golfere der er startet under vores koncept Golf eller Gratis. I alt 150 er påbegyndt et forløb med tre måneders træning, hvor de første uger er med holdtræning og de efterfølgende uger op til ca 12 uger er med individuel træning efter eget ønske, træning den enkelte selv booker hos Lars Michael.

 

Mange af de nye golfere er blevet bidt af golfen og efter gennemført træningsforløb har de ved opnåelse af banetilladelse meldt sig ind i Rold Skov Golfklub.

 

De seneste officielle medlemstal fra klubben var den 30. september 2019, der var vi 833 registrerede aktive medlemmer plus 29 passive i alt 862. Bestyrelsen arbejder efter et mål i 2025, der hedder 1.000 medlemmer i Rold Skov Golfklub. Med den store fremgang der har været i 2020 kan vi pr. 31.07.2020 konstatere, at der er 941 medlemmer i Rold Skov Golfklub plus 30 passive medlemmer, altså i alt 971. Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at vi med det nuværende baneanlæg ikke skal være mere end 1.000 aktive medlemmer i klubben.

 

Når vi får gæster

 

Foruden de mange nye golfere der er kommet til klubben, er vores sommertilbud med greenfee for 100 kr. i år blevet en stor succes. Der er registreret 2.017 greenfeespillere i juli, det er mere end en fordobling fra juli 2019. 

 

Når vi så har så mange gæster, så er vi på vegne af vores greenkeeperteam, stolte over den massive positive kritik Jan og hans team får om vores knivskarpe bane. Banen står som noget af det bedste vi har set i Rold i flere år. Mange greenfeegæster er kommet tilbage for at spille endnu en runde og det er vi rigtig glade for. 

 

Derfor kære medlem af Rold Skov Golfklub, giv et high five til vores greenkeepere de gør det ualmindeligt godt, vi er stolte af dem alle sammen.

 

Også stor ros til administrationen og Hul 19, for en ekstraordinær indsats gennem sommeren med betjening de mange gæster med god service og dejlig mad.

 

Dresscode/ordensregler/spilhastighed

 

Mange gæster og mange ny-golfere giver udfordringer på flere områder, det kan være spilhastighed, nedslagsmærker, turfs på fairway, ledige tider og dresscode for at nævne et par eksempler. Spilhastighed er til stadighed en udfordring, og for gæster kan det være svært uden kendskab til banen at komme igennem de 18 huller på 3,5 til 4 timer, som mange mener er den rigtige tid at spille en runde golf på. Det er også naturligt, at nye golfere skal bruge mere tid til en runde golf, de første gange de stifter bekendtskab med spillet på 18 huls banen.

 

Det er rigtig dejligt, at se hvor mange af vore aktive medlemmer der er med til at hjælpe nye golfere ud på 18 huls banen og derved være med til at lære dem spillet og hvordan man færdes sikkert og hensigtsmæssigt på en golfbane. Jeg vil dog opfordre til at vi som aktive golfere, lægger vores tider med nye golfere fra kl 15.30 og senere, så der ikke skal lukkes igennem. Hvis en 4 bold med to nye golfere og to etablerede spillere slår ud i prime time f.eks. lørdag og søndag før kl. 14.00, vil det medføre et stor pres bagfra og ventetid for alle spillere. Det at lukke igennem er stressende både for en nygolfer og for en etableret spiller der skal lukkes igennem - det vil derfor give en bedre oplevelse for specielt vores nygolfere, at der kan spilles uden pres fra bolde der slår ud på en senere starttid.

 

Vi har i Rold Skov Golfklub ikke en dresscode, men det er en almindelig opfattelse i golfverdenen, at man under golfspillet er iført en poloshirt eller tilsvarende. Ved brug af korte bukser, er det ikke badeshort men bukser der når ned til knæene, pigerne kan naturligvis spille i nederdel, men ikke miniskirt - det er det vi hører, når vi spørge bredt i golfverdenen. Jeg håber I vil være med til at fortsætte denne stil og vi derfor ikke vil indfører dresscode, det er nemlig bestyrelsens opfattelse, at det er unødvendigt, men skulle vi se et par badebukser, en joggingdragt, tanktops eller hotpants, så kan det godt være vi har en kommentar til det enkelte medlem.

 

Evaluering

 

Bestyrelsen vil på sit kommende møde den 19. august 2020 evaluere sommerens aktiviteter i klubben og derfor er alle velkomne til at komme med input og eller ideer, disse kan fremsendes til Henrik Brandt på formanden@roldskovgolf.dk, alle forslag og kommentarer vil blive behandlet, men ikke alle vil kunne efterkommens. 

 

Jeg er sikker på, at vi fra bestyrelsens side vil gøre alt hvad vi kan, for at forbedre og videreudvikle vores klub yderligere i de kommende år.

 

Frit spil i Aalborg Golfklub

 

Som mange sikkert har bemærket har vi i denne uge - uge 32 - rigtig mange gæster fra Aalborg Golfklub, det er første del af en aftale vi har lavet med Aalborg Golfklub der i denne uge afvikler Ecco Tour og banen derfor er lukket for spil. Aalborg Golfklubs medlemmer kan derfor spille gratis i Rold Skov Golfklub i denne uge.

 

Modsat kan alle medlemmer af Rold Skov Golfklub spille gratis i uge 34 i Aalborg Golfklub, Aalborg er en velbesøgt bane, så det vil være en god ide at booke din runde i god tid, runden skal bookes via kontoret i Aalborg Golfklub, så v er sikre på at i oprettes uden betaling af greenfee.

 

Vi håber I vil tage godt imod denne mulighed og får en god oplevelse i Aalborg Golfklub.

 

Momskompensation

 

Vi har tidligere orienteres om den mulighed finansloven indeholder for at få en stor del af den moms vi som golfklub skal betale og ikke kan få almindeligt fradrag for i den salgsmoms vi skal betale. Men denne ordning kræver at mindst 100 personer eller virksomheder indbetaler en gave på kr. 200. 

 

Vi er ikke helt i mål, så jeg vil anmode dig om endnu en gang at overveje om du vil være medvirkende til at golfklubben opnår mulighed for at søge en stor del af den betalte moms tilbage. Kontakt kontoret 96828300 eller mail info@roldskovgolf.dk for nærmere oplysninger om hvordan du kan være med til at sikre klubben denne mulighed for en ekstra økonomisk håndsrækning. På forhånd tak.

 

På bestyrelsens vegne


 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

 

Formanden har ordet 

 

22. juni 2020

 

 

 

Fantastisk dag i Rold Skov Golfklub

 

Golfens dag, der blev afholdt den 21. juni 2020 blev en fantastisk oplevelse. Ikke mindre end 50 golfinteresserede mødte op på dagen og fik træning på putting green, på indspils området og på driving rangen, inden der blev spillet nogle huller på vores par 3 bane.

 

47 af de fremmødet meldte sig til næste begynderforløb der starter nu på onsdag under konceptet Golf eller Gratis, det er det 3. forløb vi starter op for nye golfere i 2020 

 

Kender du nogen, som skal igang med golfens univers, så er det NU du skal få dem til at melde sig, de kan stadig nå at komme med på hold 3

 

 

 

Holdtræningen begynder på onsdag d. 24/6 og vil køre på følgende datoer: 

 

Ons d. 24/6 kl. 17-19, lør d. 27/6 kl. 9-11, Ons d. 1/7 kl. 17-18, Lør d. 4/7 kl. 9-11 og Ons d. 8/7 kl. 17-19Læs mere om Golf eller GRATIS via dette [LINK] 

 

 

 

Vi har brug for din hjælp

 

 

 

Med det store antal nye golfere får vi brug for din hjælp, der spilles hver tirsdag kl. 18.00 kaninmatch, hvor vi har brug for hjælpere. Hvis du har lyst til at støtte op om vores nye golfere og give dem den bedt tænkelige start på deres golfkarrierer skal du blot henvende dig til Casper på kontoret, så får du nærmere oplysninger. 

 

 

 

På forhånd tak for din hjælp.

 

 

 

Indbrud

 

 

 

Desværre er det ikke kun gode nyheder vi har i denne omgang, natten mellem torsdag den 18. juni og fredag den 19. juni var der indbrud i vores klubhus. Der er i denne omgang sket skade på greenfee boks, rude ved check in og selve skranken. Der er stjålet en del effekter, blandt andet vores nye store sponsorskærm i hul 19 ½. Der er også stjålet en del andre effekter herunder drikkevarer og returpant.

 

 

 

Det er rigtig træls når der er nogen der ikke kan finde rundt i dit og mit. Sagen er naturligvis meldt til politiet.

 

 

 

Bestyrelsen har på baggrund af, at vi nu på under en uge har haft 2 besøg af personer som ikke er velkomne i vores golfklub, besluttet at etablere videoovervågning af hele klubhuset inkl. greenkeepergården, så vi fremover, hvis der igen skulle komme uindbudte gæster kan give politiet optagelser af hændelsen, hvilket vil forbedre politiets muligheder for at efterforske og opklare denne type hændelser.

 

 

 

Det er dog vigtigt for bestyrelsen af slå fast, at der IKKE bliver tale om overvågning i det daglige arbejde. Optagelser fra klubhuset gemmes på et dertil indrettet speciel disk og tilgås kun af politiet i efter forskningsmæssig sammenhæng, hvis det bliver nødvendigt. Yderligere vil kun få personer få mulighed for at tilgå optagelserne, blandt andet på grund af GDPR reglerne, der bliver altså ikke tale om daglig overvågning, men en sikring af vores fælles klubhus.

 

 

 

klubbens aktiviteter

 

 

 

Efter en noget anderledes start på sæson 2020 er vi nu næsten i normal drift og der er stor aktivitet i klubben. Jeg vil gerne benytte denne mulighed til at rose alle medlemmer af Rold Skov Golfklub for den fine håndtering af den mange og skiftende anbefalinger om hvordan vi færdes i Golfklubben. 

 

 

 

Anbefalingerne er taget så godt til efterretning, at jeg får lyst til at fjerne vores 2 regler der handler om nedslagsmærker og turfs og erstatte dem med 2 anbefalinger. Anbefaling 1: ret dine nedslagsmærker på green så den næste spiller får en jævn overflade at putte på, og anbefaling nummer 2: læg turf på plads på fairway, så vores den næste spiller ikke kommer til at ligge i et turfhul på fairway.

 

 

 

Greenfee tilbud i juli måned - KUN 100kr!

 

Vi gentager succesen fra 2019, og laver igen i 2020 et greenfee tilbud på KUN 100 kr pr. runde i Rold Skov Golfklub i hele juli måned.

 

Så skynd dig at tage fat i venner og bekendte i golfdanmark, og book en runde til dem sammen med jer for kun 100 kr.

 

“DEL GERNE MED ALLE DE GOLFSPILLERE I KENDER” :-)

 

I kan læse mere om booking af de billige runder via dette [LINK] 

 

 

 

HUSK...! 

 

At vi er overgået til et system med 2 x 9 huller i Rold Skov Golfklub, hvor vi veksler mellem at starte på de 2 sløjfer hver anden uge… Det betyder således, at vi i ulige uger spiller ud fra Spar Nord sløjfen (Den gamle forni) og i lige uger starter ud fra Danske Bank sløjfen (Den gamle bagni) I denne uge 22/6-28/6 uge 26 er der start på Danske Bank hul 1 (det gamle hul 10)

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 


Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Formanden har ordet 

 

14. april 2020

 

 

 

BANEN ÅBNER FOR 4 BOLDE OG GREENFEE GÆSTER

 

 

 

Kære medlemmer

 

Dansk Golf Union har netop udsendt nye og tilpassede retningslinjer, som nu giver mulighed for at åbne op for både spil i 4 bolde, og greenfee runder. 

 

Bestyrelsen har besluttet fortsat at følge anbefalingerne fra DGU og dermed åbne op at booke 4 bolde, samt at åbne for gæstespillere i Golfbox. 

 

 

 

De øvrige retningslinjer og restriktioner vil være de samme som hidtil, med den ene ændring, at det nu vil være tilladt at spille 4 sammen i stedet for 2. Du kan læse reglerne for sikker golf i Rold nederst i dette nyhedsbrev.

 

 

 

Medlemmer skal fortsat bekræfte deres tid via Golfbox Appen, eller undlade at bekræfte tid, mens tids bekræftelse i klubhuset KUN er tilladt for greenfee spillere.

 

 

 

Har du i forvejen booket tider i to bolde, hvor I er flere der spiller efter hinanden, skal vi opfordre til, at I ændre bookingen til 4 bolde, så flest muligt kan få glæde af en runde golf i Rold Skov Golfklub.

 

 

 

Husk at det nu er nødvendigt, at bekræfte dine tider inden du slår ud. Bekræftelse kan ske på app til Golfbox, men hvis du ikke har den app, må bekræftelse ske på stander i indgangen til klubhus. Bemærk vejledning ved brug af- og adgang til terminal i indgangen til klubhus, kun to personer ad gangen og med mindst 2 meters afstand, se skiltning ved indgangen.

 

 

 

GOLFRING 2020

 

 

 

Fra på torsdag d. 16/4 vil Golfring 2020 også blive genåbnet. Dette betyder, at du, som har købt medlemskab af Golfringen igen frit vil kunne spille i de øvrige klubber i golfringen. 

 

 

 

Du skal huske at orientere dig om reglerne og retningslinjerne for tids bekræftelse og spil i de øvrige klubber inden du spiller.

 

 

 

Ønsker du at købe et Golfring 2020 medlemskab, for frit spil i Mariager Fjord, Randers Fjord, Hobro, Volstrup eller Sebber Kloster golfklub, kan du kontakte Casper på tlf. 4110 4534 eller mail: casper@roldskovgolf.dk

 

 

 

TRÆNING OG TRÆNINGSFACILITETERNE

 

 

 

I løbet af denne uge vil der også blive åbnet for klubbens træningsfaciliteter igen. (Der vil blive udsendt en separat mail om dette)

 

 

 

Vores pro Lars Michael vil også i løbet af denne uge genoptage undervisningen og vil i løbet af ugen udsende info om opstart, samt nogle retningslinjer for sikker træning. Det vil blive muligt at booke træning i golfbox på samme måde, som sidste år.

 

 

 

KLUBHUSET, SHOPPEN OG TOILETTER

 

 

 

Klubhuset vil stadig være lukket, det samme vil hul 19.

 

 

 

Shoppen og sekretariatet vil være åbent, med nogle begrænsede åbningstider, som indtil videre vil hedde Mandag-Fredag 12.00-16.00 Lørdag-Søndag 10.00-14.00 

 

Det er tilladt at gå ind i shoppen/sekretariatet både fra gårdspladsen og fra puttinggreen, men resten af klubhuset vil være afspærret.

 

 

 

Der vil blive åbnet for toilettet for enden af gavlen ved klubhuset. Vi vil gøre toilettet rent, så ofte vi kan, men henstiller til at alle der benytter toilettet selv sørger for at holde toilettet pænt og huske god håndhygiejne både før og efter brug.

 

                                                                                                                                       

 

SIKKER GOLF I ROLD SKOV GOLFKLUB.

 

 

 

 • Max 8 personer på 1. tee (4 ved teestedet & 4 ved starter huset) 
 • Gå kun ud hvis du har en forhåndsreserveret tid. (Det er tilladt at gå ud på hul 10, hvis der ikke er spillere på hul 9)
 • Alle reserverede runder starter på Spar Nord hul 1 (det gamle hul 1) 
 • Hold til en hver tid 2 meters afstand til alle andre mennesker i klubben. 
 • Undgå at bytte scorekort, give hinanden bolde og alt form for fysisk kontakt
 • Undgå at røre ved flag eller andet banemateriel. (bænkene vil blive åbnet)
 • Vandhanerne på banen & ved klubhuset er fortsat lukkede 
 • Undgå til enhver tid at samles mere end 10 personer på et sted!!

 

 

 

Vi glæder os til at se en masse glade golfere på vores dejlige bane igen, HUSK! 

 

Pas godt på dig selv, pas på hinanden og vores medarbejdere.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 


Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Formanden har ordet 

31. Marts 2020Rold Skov Golfklub åbner banen for egne medlemmer i 2 bolde

 

På baggrund af DGU´s anbefalinger den 31. marts 2020, har bestyrelsen i Rold Skov Golfklub afholdt bestyrelsesmøde i aften. Bestyrelsen har truffet en enstemmig beslutning om at åbne banen for spil i private 2 bolde for klubbens medlemmer. 

 

Der opstilles en række forudsætninger som skal efterleves, disse forudsætninger betinger åbningen for spil og hvis det iagttages at forudsætningerne / retningslinjerne ikke følges forbeholder bestyrelsen sig muligheden for igen at lukke banen helt for spil.

 

Banen åbnes derfor for spil onsdag den 1. april 2020 kl. 10.00, hvor alle runder starter fra Spar Nord 1 (det gamle hul 1) med følgende retningslinjer:

 

 1. Spil skal foregå enkeltvis eller i to-bolde. Der må kun slås ud på de i forvejen bookede tider. Der henstilles til at holde afstand mellem 2 boldene hele vejen rundt. På hul 1 må man slå ud, når bolden foran er på green. Løber man op i en anden 2 bold, skal man holde afstand så man ikke kommer i nærkontakt med andre spillere.

 2. Spil på banen anbefales at foregå blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.

 4. Hul Kopperne vil være fyldt med skum til over græsniveau. Når bolden rammer dette skum er den i hul og bolden skal dermed ikke samles op af hullet

 5. Flaget skal forblive i hullet, og må ikke berøres

 6. Banemateriel vil være fjernet (f.eks. river, teestedsmarkeringer, brugte tee holdere). Kommer du i bunker må du lægge bolden op, da det ikke vil være muligt at rive efter sig.

 7. Vandhaner og toiletter på banen vil være lukkede, ligesom affaldsspande, bænke, boldvaskere og lignende vil være tildækket. Vi beder alle om at medbringe eventuelt skrald i deres egen bag og tage det med hjem til udsmidning. Herunder også knækkede tee´s. 

 8. Det er kun klubbens egne medlemmer, som må spille på banen. 

 

Klubhuset

 

Klubhuset vil stadig være lukket, det samme er hul 19, der må derfor ikke tages ophold på klubbens areal, hverken før eller efter spil.

 

Vil vil løbende som vi plejer udsende opdateringer, herunder også nødvendige justeringer i retningslinjer og anbefalinger, så orienter dig når du kommer til første tee.

 

Pas godt på dig selv, pas på hinanden og vores medarbejdere.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Formanden har ordet

 

18. marts 2020

 

 

Situationen omkring Coronavirus er nu nået så vidt, at det også kommer til at påvirke de danske golfbaner i en sådan grad, at vi er nødt til at lukke ned for alt aktivitet, ind til virussens smittekæde er kommet under kontrol.

 

 

 

I går aftes holdt Statsminister Mette Frederiksen påny pressemøde, med skærpede sanktioner, omkring antallet af mennesker der må samles, og med bud om at nedlukke alle indendørs idrætsfaciliteter. I forlængelse af dette pressemøde har vores medlemsorganisation Dansk Golf Union udsendt en anbefaling til alle golfklubber i Danmark om at LUKKE golfklubberne.

 

 

 

Vi vil fra klubbens side udvise det samfundssind, som kræves af os alle i øjeblikket, og følger derfor DGU´s anbefalinger og lukker golfklubben ned med øjeblikkelig virkning. Klubben vil foreløbigt være lukket frem til og med den 29. marts 2020.

 

 

 

Vi er kede af, at måtte lukke, men mener det er det eneste ansvarlige at gøre i den nuværende situation. Vores medarbejderstab bliver ligeledes pr. dags dato sendt hjem fra arbejde, på nær Casper i administrationen og et nødberedskab af greenkeepere, som skal holde banen i gang, så den kan stå skarpt når vi igen kan åbne op.

 

 

 

De fleste af vores medarbejdere sendes hjem. Med hjælp fra regeringens hjælpepakker, kan de opretholder deres løn, mens de er hjemsendt. Klubben får en lønkompensation af staten i henhold til hjælpepakkerne. På denne måde er vi sikre på, at vi kan åbne med hele vores stærke Team Rold Skov golfklub så snart det igen blive muligt at spille golf.

 

 

 

Administrationen holdes åbent for telefoniske henvendelser og mail besvares af Casper under hele perioden, og Casper kan kontaktes på telefon 41 10 45 34 eller mail casper@roldskovgolf.dk. Henrik Brandt kan kontaktes på telefon 40 18 74 32 eller mail formanden@roldskovgolf.dk

 

 

 

Du kan læse mere om DGU´s anbefalinger ved at følge dette link.  

 

 

 

Med håbet om et snarligt gensyn i vores dejlige golfklub. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Henrik Brandt

 

Bestyrelsesformand

 

 

 

Formanden har ordet

12. marts 2020

 

 

Vi befinder os i Danmark i øjeblikket i en ekstraordinær situation. Som de fleste nok har hørt blev Danmark mere eller mindre lukket ned i går aftes på grund af truslen fra Corona Virus. 

 

 

 

I Rold Skov Golfklub kan vi heller ikke undgå, at de nye tiltag fra regeringen kommer til at påvirke dagligdagen i klubben. 

 

 

 

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og vil derfor med virkning fra i morgen fredag d. 12/3 lukke både hul 19, proshoppen og sekretariatet ned, foreløbigt i 14 dage, for at undgå risiko for smittespredning.

 

 

 

Bag facaden pågår arbejdet både i hul 19, proshoppen og sekretariatet, så vi kan være helt klar til at tage imod jer allesammen, så snart det bliver muligt igen. 

 

I mellemtiden kan man kontakte Casper og Tonny på mail: casper@roldskovgolf.dk tlf 41 10 45 34 samt  info@roldskovgolf.dk tlf. 26 70 62 17, hvis man har spørgsmål eller andet, som de kan hjælpe med at løse.

 

 

 

Lad os slå det helt fast! Vores golfbane er ÅBEN (15 huller – 13-15 er stadig så våd, at vi ikke kan køre med vores maskiner) og klar til at tage imod alle der måtte ønske at spille en runde golf. Vores dygtige greenkeeper team vil i morgen præparere banen, så vi i morgen eftermiddag vil kunne åbne golfbanen helt op med nyklippede sommergreens. Greenkeeperne arbejder forskudt af hinanden, og undgår at holde frokostpause sammen for at minimere risikoen for at sprede smitte, men vil ellers arbejde videre på vores golfbane, så den kan stå helt skarpt til sæsonstarten. 

 

 

 

Mange vil måske bruge de kommende “fridage” til at spille en runde på vores dejlige golfbane, og det er i naturligvis mere end velkomne til. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at banen fremstår velplejet og klar til brug. 

 

 

 

Vi opfordrer dog alle vores medlemmer, som måtte være i den særlige risikogruppe, for hvem det er ekstra farligt at blive smittet, til at følge myndighedernes vejledninger og blive hjemme. Vi henstiller samtidig til, at alle medlemmer, som har været ude at rejse, og kommer hjem fra et af de “røde” områder i verden, respekterer myndighedernes anbefalinger, og holder sig hjemme indtil de ikke længere udgør en smittefare for klubbens øvrige medlemmer.

 

 

 

Da vi ikke ved hvad fremtiden bringer kan vi heller ikke endnu udtale os om, hvilke konsekvenser Corona Virus og regeringens anbefalinger vil få for golf sæsonens start. Opstart af nye begynderhold, åbningsmatch og opstart for klubber i klubben kan blive påvirket af de anbefalinger, som vores regering udsteder, og som vi naturligvis vil følge i Rold Skov Golfklub.

 

 

 

Vi vil løbende opdatere jer på situationens udvikling for Rold Skov Golfklub, og håber at vi snarest muligt kan bringe positivt nyt og åbne op for endnu en dejlig golfsæson i vores skønne golfklub

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Henrik Brandt

 

Bestyrelsesformand

 

 

Formanden har ordet 

20. December 2019

2019/NO 08

                           

 

Julen står lige for døren, men der er stadig nyt fra klubben. Bestyrelse og manager lægger i disse dage sidste hånd på budgetter for det kommende år, alt imedens hul 19 klargør julemenuer til alle der har bestilt. Forberedelserne til sæson 2020 er i fuld gang, og vi glæder os til at dele tanker og ideer for det kommende år med rigtig mange af jer, til medlemsmødet den 5. februar 2020 på Comwell. Med et ønske om en rigtig glædelig jul fra alle i Team Rold Skov Golfklub kommer her seneste aktuelle nyheder.

 

NY TRÆNER.

Det er med stor fornøjelse at vi nu kan præsentere ny golftræner i Rold Skov Golfklub. Vores nye træner hedder Lars Michael Jacobsen og kommer fra en lang række trænerjobs i Nordjyske golfklubber. Lars Michael har har gennem sin trænerkarriere undervist spillere på alle niveauer, og har også et par tour spillere under bæltet. Blandt disse kan nævnes, Rasmus Hjelm, Martin Leth Simonsen og ikke mindst Søren Kjeldsen. Så hvad end du er nybegynder eller elitespiller kan du se frem til yderst velkvalificeret undervisning. Vi glæder os til at byde Lars Michael velkommen som træner i Rold Skov Golfklub når sæsonen starter. Lars Michael vil være at finde i golfklubben fra 1. marts, og vil også sammen med Casper deltage på Rold Skov Golfklubs forårsgolfrejse til Spanien fra d. 9.-16. marts.

Velkommen til Lars Michael og TILLYKKE til Rold Skov Golfklub!

 

FORÅRS GOLFREJSE MED ROLD SKOV GOLFKLUB.

MANGLER DU LIGE ÅRETS SIDSTE OG BEDSTE JULEGAVE?? :-) Så gi den du holder af en uforglemmelig oplevelse til foråret...

Årets forårs golfrejse med Rold Skov Golfklub er sat i kalenderen… Turen går denne gang til den solrige spanske østkyst nær byen Alicante og ligger fra 9/3-16/3 2020. 

Vi skal bo på et lækkert 5 stjernet hotel, og spille på en fantastisk 27 hullers golfbane ved navn La Sella. Turen indeholder 5 runder golf, masser af træning, både daglig og gennemgående turnering med flotte præmier og sidst men ikke mindst hyggeligt socialt samvær med ligesindede golfere…

Læs mere om turen og om tilmelding via dettelink. 

 

JULETILBUD FRA STØVRING FYSIOCENTER

Vi har modtaget dette tilbud fra vores gode sponsor i Støvring Fysiocenter. I har mulighed for at gå til golf fitness henover vinteren, så kan stå skarpt når det på ny bliver golfsæson. Se på tilbuddet via dette link  

 

BAGSKABE

Vi har fået mange nye medlemmer i 2019 hvilket har betydet, at vi har fuldstændig udsolgt af bagskabe… I den forbindelse arbejder bestyrelsen på at løse dette problem og har derfor bestilt tilbud på 20 nye skabe til levering ved sæsonstart 2020. 

Der er mange ønsker i klubben, som vi gerne vil investere i, men disse skabe er ikke indlagt som en del af budgettet for 2020. Vi skal derfor, for at gennemføre indkøbet af de nye skabe lave en finansieringsløsning. Vi tilbyder derfor alle, som gerne vil leje et af de nye skabe at forudbetale for 5 års leje til 4 års pris. Det vil sige at man betaler 1200kr for at have et skab til rådighed de kommende 5 sæsoner. Ønsker du at blive skrevet op til et af de nye skabe, så kontakt kontoret på mail: info@roldskovgolf.dk Brugsrettigheden er personlig og kræver medlemsskab af klubben, brugsretten kan IKKE overdrages, hvis man ikke selv skal bruge bag skabet eller ikke er medlem af klubben.

Vi tilbyder skabene til dem der står på venteliste til skabe først, og derefter vil skabene blive fordelt efter først til mølle princippet. 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår :-)

 

Med venlig hilsen

 

For Bestyrelsen & Team Rold Skov Golfklub

Henrik Brandt, Bestyrelsesformand

 

 

Formanden har ordet 

December 2019

2019/NO 07

 

Sæson 2019

Sæson 2019 er slut og året synger på sidste vers, kun vinterklubberne mødes hver søndag til en runde golf, men klubben syder alligevel af aktiviteter. Der arbejdes på anlægget af rigtig mange frivillige hænder, specielt med flisebelægninger og greenkeepere er i gang med anlægsarbejder, dræning, topdres med mere.

 

Efteråret har, som du sikkert ved, været rigtig vådt og det har været nødvendigt at lukke hullerne 13, 14 og 15, da vi ikke kunne køre på det område på grund af de store nedbørsmængder. Vi har dog planlagt og indledt arbejde med at dræne og topdresse både fairway, rough og greens på de tre huller. Det er vores forventning at vi i 2020, selv hvis der kommer lige så store mængder vand, vil kunne spille også de 3 huller hele året.

 

Ny Golfring

Efteråret har også budt på forhandlinger om golfring-samarbejdet og der er store nyheder på det område. Bestyrelsen har beslutttet at stoppe klubbens deltagelse i Golfring Nordjylland, med klubberne Hjørring Golfklub, Brønderslev Golfklub, Hals Golfklub og Sebber Kloster Golfklub.

 

I 2020 indtræder Rold Skov Golfklub i et nyt samarbejde omkring fritspil på en række baner. Vi kan fra 1. januar 2020 tilbyde alle vores fuldtidsmedlemmer muligheden for at købe et fritspilskort til Randers Fjord Golfklub, Mariagerfjord Golfklub, Volstrup Golfcenter, Hobro Golfklub og Sebber Kloster Golfklub. Introduktionsprisen i 2020 bliver kr. 850,00, så ved kun 3-5 runder om året på en eller flere af de nævnte baner vil der være fordel.

 

Vi håber du vil blive glad for denne nye mulighed. Vi ved naturligvis, at nogle medlemmer kommer til at savne de tre klubber mod nord, men det har været bestyrelsens enstemmige beslutning, at det nye samarbejde er et gode for rigtig mange af klubbens medlemmer.

 

Medlemstal 

På medlemsmødet i starten af 2019 kunne vi fortælle at vi for 4 år i træk var blevet færre aktive medlemmer i Rold Skov Golfklub. Helt præcis var vi 772 medlemmer. Den udvikling er heldigvis vendt i Rold Skov Golfklub og selv om der i Danmark er blevet ca. 500 medlemmer mindre i de danske klubber i 2019, kan vi pr. 30. september notere 833 medlemmer i Rold Skov Golfklub. Det er vi naturligvis glade for og vi vil gøre alt hvad vi kan, for at fortsætte udviklingen i medlemstallet i 2020.

 

Vintergreens

Desværre betyder årstiden og at greens vil blive lukket så de kan sunde sig til næste sæson, nærmere om hvornår green lukkes vil fremgå af hjemmesiden og Facebook, men under alle omstændigheder er sommergreen lukkede når der er frost.

 

Strategi og budget

I bestyrelsen arbejder vi som tidligere meddelt med en udviklingsstrategi for klubben frem mod 2025. Der lægges budgetter for 2020 og vi er igang med at afslutte regnskabsåret 2019, så vi har et estimat med til medlemsmødet, der afholdes den 5. februar 2019 på Comwell Rebild Bakker. I 2019 var det lige før vi ikke havde plads nok og vi har derfor besluttet at flytte medlemsmødet til Comwell. Hvor vi også skal holde vores generalforsamling den 5. marts 2020.

 

Investeringer

I forbindelse med strategi og budget ser vi naturligvis også på anlægsønsker og dem er der rigtig mange af i klubben. Vi vil meget gerne sætte mange af disse i gang, ja faktisk dem alle sammen, men der er grænser for hvad vores økonomi kan rumme. I 2020 vil 1. prioriteten være banen, hvor mange ressourcer skal bruges for at imødekomme de mange forslag og ønsker, der er indkommet fra medlemmer, baneudvalg og greenkeeperstab. 

 

Bagskabe

Vi er i disse dage ved at lægge sidste hånd på en udvidelse af de ellers totalt udsolgte bagskabe, så vi håber til sæson 2020 at kunne tilbyde yderligere 18 skabe til opbevaring af udstyr mellem runderne.

 

Julen 2019

Vi er kommet ind i december måned og som noget nyt afholder vi klub-julefrokost den 13. december 2019 kl. 18.00 er du tilmeldt ?

Der er juleåbent i shoppen alle tirsdage og torsdage mellem 10.00 og 16.00, og så kommer der et par weekender hvor der også holders åbent for julehandel. Se nærmere om åbningstider på hjemmesiden.

 

I det hele taget bobler klubben af aktiviteter og jeg ser med glæde frem til at aflægge beretning, for et begivenhedsrigt år, til generalforsamlingen i marts.

 

Vi ses på 1. tee

 

På bestyrelsens vegne 

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

Formanden har ordet 

 

august 2019

 

2019/NO 05

 

 

 

 

 

Et begivenhedsrigt halvår er gået og vi er godt i gang med sidste halvdel af sæson 2019 i Rold Skov Golfklub.

 

 

 

I den første halvdel af 2019 er der sket rigtig mange spændende ting, 10 nye medarbejdere er tiltrådt i nye stillinger, to er fratrådt igen og disse stillinger er genbesat. De senest tilkomne medarbejdere på henholdsvis trænerposten og i hul 19 er faldet godt til, og udgør sammen med resten af medarbejderstaben vores nye Team Rold Skov Golfklub. Alle klar til at hjælpe jer medlemmer i dagligdagen både med en flot og velplejet golfbane, lækker mad og daglig service. 

 

 

 

Såvel driving range som det nye indspilsområde blev indviet i slutningen af juni ved et stort festligt arrangement, hvor mange af klubbens medlemmer var mødt frem til indvielsen. Arrangementet løb over 4 timer hvor der blev serveret gratis pølser og fadøl for alle de fremmødte.  Flere af golfbranchens udstyrsleverandører var også tilstede på dagen, og præsenterede det nyeste nye indenfor golfudstyr.

 

 

 

Vores mange frivillige lægger hver dag en fantastisk indsats i - vores klub - om det er hjælp i Hul 19 når der er travlt, ombygning af kontor og shop, hækklipning eller udskiftning af bænke på banen, ja så er det imponerende de mange timer alle frivillige leverer til klubben, tak for det - I gør en stor forskel for vores klub.

 

 

 

Vores økonomi er i god form og pr. 31. juli 2019 er vores driftsresultat før afskrivninger og investeringer i øvrigt ca. 250.000 foran det lagte driftsbudget, det sikre også at likviditeten er intakt, og der er plads til en del mindre ønskede investeringer, som VIL forbedre arbejdsforholdene for vores personale i Proshoppen, Hul 19 og greenkeeperteamet.

 

 

 

Medlemsstatus.

 

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at der indtil nu i året er indmeldt mere end 95 nye medlemmer i Rold Skov Golfklub, samtidig er det dejligt, at der er kommet et færre antal udmeldelser, hvorfor bestyrelsen forventer en nettotilvækst i medlemstallet i 2019. En stor tak skal lyde til alle dem der har deltaget i åbent hus og spil med arrangementer og dermed tiltrukket en stor del af de nye medlemmer i vores klub.

 

 

 

Hole in One

 

For første gang i mange år blev der på en dag - den 19. august 2019, præsteret hele 2 gange Hole in One i Rold Skov Golfklub. Det skete da Rold Skov Golfklub mødte Aalborg golfklub i en divisionskamp. På hul 8 var det klubbens golf manager Casper Jacobsen der lagde bolde hullet og lidt senere på dagen på hul 14 var det vores dygtige juniorspiller Emil Nysum Jensen der slog det perfekte slag. Det var i øvrigt Emils første hole in one. Tillykke til dem begge med de flotte slag og til Rold Skov Elite med en flot sæson med to 2. pladser og 1. plads i deres respektive puljer i Danmarksturneringen.

 

 

 

Matcher

 

Vi har i klubben afholdt en række matcher i året løb og bestyrelsen arbejder sammen med matchudvalget med planer om at udsende et spørgeskema til alle medlemmer for at høre hvordan vores matcher i de kommende år skal tilrettelægges. Det gør vi fordi vi gerne vil have flere deltagere til matcherne, hvor frivillige gør et stort arbejde med at forberede matchen ligesom der er mange opgaver når matchen skal gennemføres. Formålet med matcherne er, at skabe nye spændende kontakter mellem klubbens medlemmer, så vi vil rigtig gerne have så mange af klubbens medlemmer som muligt til at spille med i en eller flere matcher i årets løb.

 

 

 

Den næste mulighed er klubmesterskaberne som afvikles i den kommende weekend, hvor vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer hvor nye bekendtskaber kan danne rammen rundt om vores fælles passion GOLFEN.

 

 

 

Tilmelding på Golfbox eller ved henvendelse til Casper på telefon 9682 8301, hvis du har spørgsmål om hvilken række du bedst kan deltage i.

 

 

 

Overdækning af drivingrange.

 

Der er fortsat dialog med Rebild Kommune om tilladelse til overdækning af en del af vores driving range, så man kan komme i læ for sol, vind og regn. 

 

Vi har gang i gravearbejdet for at få vand og el til den nye range, så boldene kan blive vasket inden de igen skal fare ud over rangen. 

 

 

 

Investeringsplaner i maskiner og vandingsanlæg

 

Bestyrelsen arbejder med planer for vedligehold og opdatering af såvel vores vandingsanlæg og vores maskinpark og drøfter nøje, hvordan dette skal ske i de kommende år frem mod 2025. Maskinpark og vandingsanlæg trænger på flere områder til opdatering og det vil blive prioriteret af bestyrelsen og præsenteret i forbindelse med medlemsmøder og generalforsamling primo 2020.

 

 

 

Fly-by- video.

 

I forbindelse med at klubben har indledt samarbejde med GLFR golfapp, har vi også fået lavet første udkast til flyby af alle huller på banen, du kan se dette udkast på vores hjemmeside via dette link.

 

 

 

http://www.roldskovgolf.dk/fly-by-videoer 

 

 

 

Strategi 2025

 

Bestyrelsen og golfmanager har været samlet hele dagen den 25. august 2019 og drøftet strategi for Rold Skov Golfklub frem mod 2025. Det har været en rigtig konstruktiv arbejdsdag, der skal lyde stor tak til alle medlemmer af bestyrelsen og Casper for deres input og iderigdom i udarbejdelsen af strategien for Rold Skov Golfklub for de kommende 5 år. 

 

 

 

Der er i dagens arbejde klarlagt en række spørgsmål som skal undersøges nærmere og vi vil derfor i de kommende måneder blandt andet spørge specialister og andre der har erfaring med de tiltag som vi gerne vil gennemføre i klubben. Det betyder også at vi til medlemsmøder og i andre undersøgelser vil spørge klubbens medlemmer om deres holdning til udviklingen af Rold Skov Golfklub

 

 

 

Vi ses på 1. tee

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Henrik Brandt

 

Bestyrelsesformand

 

 

Nyhedsbrev af 24. marts 2019

 

Med følgende emner:
· Grand opening af den nye proshop
· Åbningsmatch 31/3
· Ledige bagskabe

 

 

GRAND OPENING AF DEN NYE PROSHOP!!

 

Lørdag d, 30/3 & Søndag d. 31/3 holder vi GRAND OPENING af den nye proshop…
Der vil i den forbindelse være en lang række stærke åbningstilbud, som du kan se nærmere på ved at klikke på dette link.

 

Shoppen holder åbent begge dage fra kl. 10.00-15.00, og søndag i god tid før gunstarten.

 

Kig ind og se den flotte nye butik og gør en god handel!!

 

eller start med at klikke ind Grand Opening 2019

 

 

Åbningsmatch 31/3
Søndag d. 31/3 afholdes Rold Skov Golfklubs åbningsmatch sponseret af Jutlanderbank.

 

Der er fortsat ledige pladser i feltet, så skynd dig at blive tilmeldt inden matchen bliver fuldtegnet…

 

Du kan tilmelde dig matchen ved at følge dette link.

 

 

Ledige bagskabe
Der er fortsat enkelte ledige overskabe i bagrummet - kontakt Casper for yderligere oplysninger om leje af skab, så du slipper for at køre frem og tilbage med dit golfudstyr mellem runderne.

 

God sæsonstart til jer alle :-)

 

 

Med venlig hilsen
Team Rold Skov Golfklub

 

 

Læsevenlig udgave

 

 

Nyhedsbrev marts 2019/NO 3

 

I slutningen af marts starter vi sæson 2019. I klubhuset tager indretning af den nye administration og shop form, som du kan se næste gang du kommer i klubben. Til Åbningsmatchen den 31. marts 2019, vil vi i samme weekend markere åbningen af Proshoppen under Rold Skov Golfklub.

 

Er du ikke allerede tilmeldt Åbningsmatchen, kan det stadig lade sig gøre på golfbox. [TILMELDING]

 

Generalforsamling

Mandag den 18. marts 2019 afholdes klubbens årlige ordinære generalforsamling på Comwell i Rebild. Indkaldelse er udsendt til klubbens medlemmer via E-mail.

 

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, der gives adgang jf. klubbens vedtægter.

 

Budgetter for 2018 i forhold til opnået resultat og budget 2019 er belvet efterspurgt. Budget er derfor placeret samme sted som yderligere bilag til generalforsamlingen. Benyt det link der er indeholdt i indkaldelsen, som alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget.

 

Referater af bestyrelsesmøder udgår fra hjemmesiden

Bestyrelsen har tidligere offentliggjort referater fra bestyrelsesmøderne, men med de nye regler om persondata, kan det referat som bestyrelsen arbejder efter, ikke offentliggøres uden at overtræde regler om behandling af persondata. Referatet vil derfor skulle tilpasses for at kunne offentliggøres. Det ønsker bestyrelsen ikke at gøre, da der vil være tale om et referat der ikke er et egentlig bestyrelsesreferat.

 

I stedet vil bestyrelsen foranledige at alle relevante oplysninger indgår i nyhedsbreve der udsendes til alle aktive medlemmer og offentliggøres her på hjemmesiden under punkter "formanden har ordet"

 

Alexcup

Husk at tilmelde dig til den traditionsrige match - hulspilsmatch, se mere information på Golfbox, eller kontakt Casper for mere information.

 

Det gælder om at være hurtig da der alene er plads til 48 spillere. Vinderen vil til efteråret få plantet et træ på banen, se de sidste års vindertræer mellem hul 9 og par 3 banens hul 6.

 

Rygeforbud på golfbanen

Rebild Kommune har indført rygeforbud på alle arealer som ejes af kommunen og da vores golfbane er lejet af kommunen betyder det at der pr. 1. januar 2019 er indført rygeforbud under golfspil på både par 3 og på 18 huls banen.

 

Amatør og ordensudvalg.

I amatør- og ordensudvalget er John Slot udtrådt, da John har valgt for en periode at indstille sit aktive medlemskab af Rold Skov Golfklub. Bestyrelsen har derfor aftalt med Gunnar Mylius Pedersen, at han suppleres ind i udvalget, så det er fuldtalligt frem til årets generalforsamling.

 

Ny Golfsekretær

Pr. 1. marts 2019 har vi ansat Tonny Bak som Golfsekretær. Tonny vil du møde i klubben allerede her i marts, og ellers er Tonny på plads når vi åbner sæsonen den 31. marts 2019.

 

En nærmere præsentation af Tonny følger.


Præsentation af vores nye træner.

Som i måske har set på hjemmesiden eller Facebook, så er jeg, Morten Bartholin Jensen den nye træner i Rold Skov Golfklub fra 1/4. Jeg vil her give jer chancen for at kende giraffen bedre at kende inden vi ses.

Jeg er 34 år, har spillet golf siden jeg var helt lille, og altid haft min gang i en golfklub, både som junior og sidenhen som pro. Jeg har en dreng på 4 snart 5 år, han har allerede været med på par 3 banen i Rold, så måske en ny golfer på vej.

 

Jeg har personligt været pro de sidste 13 år, inden det var jeg i lære som pro i Kalø.

Jeg har været Head Pro i Kalø og Randers Golf Klub, og ser nu rigtig meget frem til at skulle være en del af Rold Skov Golfklub.

 

Min filosofi er ikke så kompliceret, jeg har studeret golfsvinget, golfspillet og kroppens evne til at udføre disse ting meget intensivt. Dette har jeg gjort for at kunne formidle til tider meget komplekse ting, så simpelt som muligt for jer elever, så i kan omsætte det til at øge jeres glæde ved dette dejlige spil.

 

Jeg glæder mig til at møde jer alle i klubben, jeg starter til april, men vil være til stede ved generalforsamlingen samt åbningsmatchen.

 

DGUs online kurser om de nye golfregler

Vil du have opfrisket de nye golfregler, så er der nu mulighed for at tage et online kursus via følgende link www.danskgolfunion.dk/artikel/online-kurser-om-golfregler

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

 

 

(Link til PDF - læsevenlig fil)

 

Nyhedsbrev januar 2019/NO 02

 

Personale

Bestyrelsen har nu indgået aftale med ny golfmanager, som skal overtage golfmanagerstolen efter Britta Hedegaard.

 

Med stor glæde kan vi offentliggøre, at vi efter mange overvejelser, beregninger og intensive forhandlinger har fundet en god løsning. En løsning der sikrer klubben en dedikeret og initiativrig manager, og også indeholder en udvidelse af medlems- og gæsteservice.

 

Det er lykkedes bestyrelsen at komme til enighed med Casper Lundgaard Jacobsen om en sammenlægning af Proshop, administration og træning under Rold Skov Golfklub.

 

Det betyder, at Casper Lundgaard Jacobsen pr. 1. marts 2019 tiltræder som golfmanager i Rold Skov Golfklub. Casper overdrager samtidig Proshoppen til Rold Skov Golfklub.

 

Med Casper i spidsen fortsætter driften af Proshoppen med samme stærke udvalg og med mulighed for yderligere udvidelse af sortimentet.

 

Denne løsning betyder, at klubben inden for sit budget kan ansætte en ny træner, samt ekspeditionspersonale til kontor og butik. Det forventes ved sæsonstart den 1. april, at kontor/shop vil have åbent alle hverdage fra 8.00 til 18.00 og weekender/helligdage 8.00 til 15.00.

 

Den nye personalesammensætning giver også mulighed for yderligere vækst i Hul 19. Omsætningen i Hul 19 blev i 2018 øget med over 20%, en udvikling som vi arbejder på at kunne gentage i 2019, hvor en samlet personalegruppe skal drive alle aktiviteterne under daglig ledelse af Casper Lundgaard Jacobsen.

 

Så i løbet at de kommende uger vil der komme til at ske ombygninger og ændringer i lokalerne hvor kontor og administration ligger. Vi glæder os til sammen med vores nye Golfmanager at kunne betjene medlemmer, greenfee gæster og alle andre der besøger Rold Skov Golfklub.

 

Medlemsmøde på Rebildhus

Direkte link til tilmelding medlemsmødet på Rebildhus den 22. januar 2019. Der er plads til 130 medlemmer og man kan sig til via dette link: LINK - TRYK her (Mødet ligger i matchkalenderen på Golfbox)

Der er netop nu 80 medlemmer tilmeldt, så der er stadig pladser til de der er interesserede.

 

Foreløbig dagsorden for mødet er:

 • Velkomst og kort orientering

 • Banen – greenkeeperteamet

 • Personale og organisation

 • Økonomi – 2018 og budget 2019 - Investeringsplaner

 • Indspilsområde og drivingrange

 • Turneringer – matchkalender 2019

 • Vedtægtsændringer

 • Golfring Nordjylland

 • Medlemskaber

 • Eventuelt - spørgsmål

  Bestyrelsen modtager naturligvis gerne forslag til emner, som ønskes behandlet på mødet, send gerne dine forslag og eller spørgsmål til info@roldskovgolf.dk

Made in Denmark 2019

Så er Made in Denmark tilbage i Himmerland

Har du lyst til at være en del af det frivillige team under Made in Denmark kan du tilmelde dig nu.

Rold Skov Golfklub har lavet en aftale med Made in Denmark om at vi som tidligere år er marchals på hul 14. Dan Brock Faber er vores interne koordinator. Tilmeld dig direkte herunder eller kontakt Dan på mail: dan.brock.faber@gmail.com

 

Ellers kan du kan vælge flere muligheder eks. Opbygning/klargøring inden turneringen starter, opgaver under turneringen eller måske Nedtagning/oprydning efter turneringen.

 

Rold Skov Golfklub vil som tidligere være ansvarlige for en golfhul dvs. området Banemarshal på hul 14.

Når du trykker på linket: Direkte LINK til tilmelding som frivillig vil du på siden finde information om alle de områder vi søger frivillige/Volunteers til.

 

Det er VIGTIGT du gennemlæser hvilke områder vi søger til, samt hvilke krav der er til områderne og hvilke dage vi har brug for din hjælp.

Nogle af jer vil opdage, at der er ændringer på nogle områder og måske ikke kan finde den opgave I tidligere har haft.

 

Er du I tvivl om hvilken område du skal vælge, så vælg ALT og jeg vil kontakte dig.

VIGTIGT! Inden du starter din tilmelding – DET er ikke muligt at lave en tilmelding hvis man ikke har sin egen e-mail!! DVS. du kan ikke lave 2 tilmeldinger på den samme e-mail. Grunden er den nye persondatalov, da du på et senere tidspunkt skal kunne lave en kode der er tilknyttet din e-mail for at kunne se dine vagtplaner.

 

Husk i slutningen af din tilmelding at markere betingelserne og at du vil modtage mail fra Made in Denmark, ellers går tilmeldingen ikke igennem.

 

Din tilmelding er først registreret når du modtager en bekræftelse på din mail. Vær opmærksom på at mailen kan havne i din spam!!

 

Senest ultimo februar får du besked om du er udvalgt og hvilket område du bliver tilknytter som frivillig til Made in Denmark 2019.

 

Herefter bliver du tilknyttet vores nye system hvor vagtplanerne laves og det er også her det profilbillede vi skal bruge til din badge skal uploades.

Billedet der skal uploades, skal være et profilbillede, så det er nemt at se hvem du er, billedet må max fylde 10 megabytes.

 

Tak til jer tidligere hjælpere der allerede har tilmeldt jer igen, og håber at flere af jer har lyst til at være med til endnu et festligt Made in Denmark i Himmerland.

 

Mangler du et borde-bænksæt?

Vi har indkøbt nye terrassemøbler til “den gamle” del af terrassen. De er delvist finansieret med dejlige pengegaver fra De Hanegale og Rold Skov Golfklubs Venner.

De gamle bord/bænke sæt kan du købe for 200 kr. pr. sæt. Der er 7 sæt ialt. Skriv til Britta eller Casper på info@roldskovgolf.dk hvis du vil købe et eller flere af disse sæt.

 

De nye golfregler

I efteråret 2018 afholdt vi regelaftener, hvor de nye golfregler blev gennemgået og drøftet. Vi har nu planlagt yderligere tre regelaftener, de afholdes:

tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00: TRYK FOR LINK til tilmelding

mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00: TRYK FOR LINK til tilmelding

onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00:  TRYK FOR LINK til tilmelding

 

Der er plads til 50 deltagere hver aften og hvis der er større interesse end de tre aftener kan klare,

afholdes gerne flere orienterings- og regelaftener. På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt Bestyrelsesformand

 

 

 

Nyhedsbrev januar 2019/NO 1

(Link til PDF - læsevenlig fil)

  

Nyhedsbrev januar 2019 2019/NO 01

Godt nytår kære medlemmer. Her 5 korte nytårs informationer

 

Personale

Så er der kommet liv i greenkeepergården. Nina, Kim og Jan – er de første i teamet der er mødt ind i januar 2019. Vi er i fuld gang med oprydning og greenkeepergården står på den anden ende. Tag godt imod dem – og kig gerne ind til dem hvis du kommer forbi.

 

Nytårsmatchen 2019

Du kan stadig nå at tilmelde dig nytårsmatchen 2019. 9 hullers gunstart med dejlig suppe. Der må denne dag være 3 køller i din bag: TRYK HER for tilmelding.

 

Medlemsmøde på Rebildhus

Her direkte link til tilmelding medlemsmødet på Rebildhus den 22. januar 2019. Der er plads til 130 medlemmer og man kan kun melde sig til via dette link: LINK - TRYK her
Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet.

 

Golfring 2019
Har du endnu ikke bestil din Golfring 2019 hos Britta – kan du bestille det ved at sende mail med navn og medlemsnummer til Britta@roldskovgolf.dk. Umiddelbart efter tilmelding vil du kunne benytte Golfring 2019. Prisen er kr 600,00 – for frit spil i Hals, Sebber, Brønderslev, Hjørring.

 

Spil gratis i Varde Golfklub

Vi kan samtidig fortælle, at Bestyrelsen har forlænget greenfee aftalen hvor Rolds Skov Golfklubs medlemmer spiller gratis i Varde og omvendt.

 

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt Bestyrelsesformand

 

 

Nyhedsbrev december 2018/NO

(Link til PDF - læsevenlig fil)

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer

 

Julefreden begynder så småt at sænke sig og vi er nået til årets sidste nyhedsbrev. 


Hvilket fantastisk golf år. Selvom foråret lod vente på sig - fik vi en sommer som går over i historien. Begrebet regnvejr eksisterede stort set ikke. Mange glade golfere - både medlemmer og gæster - har i året 2018 fået oplevelser i Rold Skov Golfklub. Det gav et levende klubliv og en skøn opbakning til Hul 19. TAK for sæson 2018.

 

Personale
Vi kan med glæde fortælle, at Nina Moore pr 01.01.2019 starter som greenkeeperelev i Rold Skov Golfklub. Nina er 36 år og hun er rutineret greenkeeperelev idet hendes elevtid er startet op i Hobro Golfklub. Tag god imod Nina.

 

Greenkeeper teamet som det ser ud nu: Kim, Bruno, Nina og greenkeeper chef Jan. Vi glæder os og kan næsten ikke vente med at komme igang.

Velbesøgte regel aftener i Rold Skov Golfklub

Der har til dato været afholdt 3 velbesøgte regel aftener med John Frølund som underviser. 200 medlemmer har hørt om de nye regler som træder i kraft pr januar 2019.

 

Der vil blive arrangeret flere regel møder inden sæsonstart. Udmelding kommer så snart datoerne er på plads.

 

Her inspiration til at lære det nye at kende. Hent app og brug redskabet på ipad eller telefon. Kontakt gerne kontoret hvis du har brug for hjælp.

 

LINK til golfregler: TRYK HER     LINK til GolfQuis: TRYK HER

 

Der er bestilt lommeguides til golfreglerne 2019 hos Dansk Golfunion. Kontoret melder ud når bøgerne er i hus og klar til salg. Lommeguides vil blive solgt til kr 25,00 via vores Probox og fra på kontoret.

 

Nytårsmatch 2019 3 kølle match

Vi slår her et slag for den første match i år 2019 - 3-køllematch lørdag den 5. januar 2019:Tryk her for DIREKTE LINK til tilmelding

 

Banestatus

Det er fortsat muligt at spille til sommergreens. MEN man må naturligvis ALDRIG spille til sommergeens når der er frost eller rimfrost. Da spilles der ALTID til vintergreen - rødt flag.

 

Opmærksomhed på, at de dage hvor der er koldt og frost, tager det rigtig længe inden greens reelt set er frie for frost og dermed klar til spil. Nogle dage bliver de IKKE klar.


Der er flere spillere der kommer og fortæller, at de er i tvivl hvad de skal og må. Hvis du er i tvivl når du går derude. Så lad tvivlen komme banen til gode - og spil til vintergreens.

 

Vi henstiller til at du kører skåne kørsel med din trolley. Skåne kørsel er, at du kører din trolley i semirough/rough. Allerbedst er det selvfølgelig hvis du bruger bærebag.

 

Vi har tiltro til, at du hjælper os med at passe på vores fælles bane.

 

Medlemsmøde i januar 2019

Det årlige medlemsmøde afholdes traditionen tro i januar. Mødet bliver afholdt den 22. januar kl. 19.00 på Rebildhus. Det bliver nødvendigt med tilmelding, som kommer til at ske via Golfbox. Invitation og yderligere information udsendes primo januar 2019.

 

Årligt møde med klubberne i klubben

Klubberne i Klubben vil primo 2019 blive indkaldt til det årlige planlægningsmøde. Mødet afholdes den 17. januar 2019.


Beskæring af området mellem Hul 18 og Estrup Dam

Bestyrelsen har endnu engang af skovselskabet fået lov at regulere området ud mod vandet ved hul 18. Derfor har vi entreret os med savfører Stig Bonfils. Stig har imidlertid brug for support – gerne 5-6 hjælpere. Opgaver der kan nævnes: buskryddere, motorsavførere og sidst men absolut ikke mindst skal de afsavede grene og kviste trækkes ud fra området.

 

Datoen er sat til - Søndag den 6. januar 2019 kl. 10.00.  Tilmelding til Britta: britta@roldskovgolf.dk

 

Vil du hjælpe Britta lidt i og omkring klubhuset den 9. januar 2019?

Der er brug for lidt frivillig hjælp i og omkring klubhuset. Opgaverne er alsidige og omhandler oprydning, reparation af vandhaner der drypper/afløb, hovedrengøring af omklædning, toiletter og fællesarealer, udvendig justering vedr ukrudt i gård og på terrassen, vask af alle vinduer både inde og ude, hovedrengøring at buggys.

 

Britta Hedegaard er tovholder. Hvis du vil hjælpe den 9. januar 2019 fra kl 9.30-ca kl 13.00. Kontakt Britta på mail britta@roldskovgolf.dk eller telefon 9682 8301.Tak fordi du melder dig.

 

Forandret logo

Igennem tiderne har klubbens logo flere gange været omtalt. Der har været talt om nyt logo og der har været udlovet konkurrencer omkring forslag til nyt logo. Bestyrelsen har kigget på logo og konstateret at vores logo er meget udbredt og anvendt i rigtig mange sammenhænge.

Det vil derfor selvsagt være en omfattende proces at udskifte logo og mange vil opleve at trøjer, klubdragt med mere vil blive uaktuelt. På den anden side er det bestyrelsens opfattelse, at kun de der kender logoet, det vil hovedsageligt være klubbens egne medlemmer, medens andre har svært ved at genkende Rold Skov Golfklub, når de ser logoet.

 

Bestyrelsen har derfor besluttet at korrigere vores logo, så det gamle logo bevarer sin værdi. Samtidig sikrer vi, at de der ser logoet første gang, ikke er i tvivl om at det er Rold Skov Golfklubs logo de ser. På den måde opnår vi den bedst mulige synlighed for vores logo og dermed vores klub. Det korrigerede logo kan ses herunder.

 

De der får brug for det nye logo til tryk og eller i andre sammenhænge kan rette henvendelse til klubbens golfmanager og få logo i den rette størrelse og kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Denmark 2019

Made in Denmark 2019 løber af stablen fra den 23.-26. maj 2019. Direkte link til hjemmesiden: TRYK HER

Rold Skov Golfklub har igen tilbudt at bestyre hul 14. Vi afventer pt melding retur fra Made in Denmark. Dan Brock-Faber bliver vores hulformand og når der skal rekrutteres hjælpere - vender vi fluks tilbage.

 

Ny løsning på Hul 13

Bestyrelsen har nu været i en positiv dialog med lodsejer og nabo til hul 13. Det har resulteret i en aftale, hvor vi har mulighed for at beskære læhegnet til en højde på 1,6 m. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at når beskæring er gennemført, vil der blive sat et flag på greenen med lang stang.

 

Disse to tiltag vil efter bestyrelsens opfattelse betyde øget sikkerhed, der er muligt at se om flaget er taget ned og det vil være muligt at se om der befinder sig personer på green inden indspil. Det bliver derfor ikke nødvendigt med en klokke.

 

I forbindelse med beskæring, skal der efter aftale med nabo etableres et vildthegn som forhindrer adgang til naboens mark der dyrkes som agerjord. Der er tidligere ved skiltning forbudt adgang, et forbud som dog ofte er blevet tilsidesat af spillere, med det resultat at der har været trafik på marken og skoven.

 

Vi glæder os til i 2019, at kunne se resultatet af den aftale vi har indgået med naboen og forventer det vil give en endnu bedre oplevelse af spillet på hul 13.

 

Mangler du en sidste øjebliksgave - Giv en julegave til en der endnu ikke spiller golf
Du kan stadig lige nå det -
vi sælger gaveæsker med vores velkendte startpakke indeholdende golfsæt/bag, golfkørekort og kontingent til vores bane for en periode.

Så kender du en der ønsker sig at starte med at spille golf. Så kan du nu købe tilbuddet i DGU’s webshop via dette link DGU WEBSHOP eller på kontoret. Pakken udleveres fra kontoret.

 

Skulle du ønske at købe andre gavekort til ydelser i Rold Skov Golfklub - så kan du kontakte Britta på mail: Britta@roldskovgolf.dk

 

Glædelig jul og godt nytår

Dette års sidste nyhedsbrev afrundes med ønsket om, at I alle må have en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. På glædeligt gensyn i Rold Skov Golfklub i 2019.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev oktober 2018 2018/NO13 (TRYK her for udskriftsvenlig version)

 

Sæsonen 2018 går på hæld og den første vinterdag har ramt os med spil til vintergreens. Vi har flere informationer som vi gerne vil dele med jer alle sammen.

 

Rold Skov Golfklub - Årets forening?

Rold Skov Golfklub vil gerne kæmpe for at blive Årets Forening - eller så tæt på som vi kan komme. Du kan hjælpe os på vej. TRYK her - direkte link til afstemning. Man skal bruge sin facebook adgang for at stemme. Men først når man trykker stem. Deadline 15. november 2018.

 

Vi vil være SÅ taknemmelige hvis I vil hjælpe os på vej. Inviter gerne jeres venner med facebook- konto til at hjælpe. TAK !!!

 

Åbningstider på kontoret den kommende tid

Kontoret vil i november og december have åbent for personlig henvendelse onsdage mellem kl. 10.00-14.00.

 

Øvrig tid kan Britta kontaktes på mail: britta@roldskovgolf.dk eller telefon 9682 8301.

 

Ny Chefgreenkeeper ansat i Rold Skov Golfklub

Vi har indgået aftale med Jan Lange, der den 1. januar 2019 tiltræder som chefgreenkeeper i Rold Skov Golfklub. Jan kommer fra en stilling som chefgreenkeeper i Hobro Golfklub, hvor han har været i 8 år. Vi glæder os til at byde Jan velkommen til januar.

Vi er er med denne ansættelse sikre på, at vi får et løft af vores arbejde på banen og ikke mindst opnåelse af de mål der er opstillet i pleje og udviklingsplaner for vore golfbane.

 

Mere regelundervisning

De første aftenarrangementer med regelundervisning er hurtigt blevet fuldtegnet. Det betyder, at vi allerede nu har oprettet et nyt aftenarrangement den 6. november 2018. Direkte link til tilmelding.

Den 6. november 2018: LINK til direkte tilmelding

 

Vinterforberedelse af banen

Her med starten af november påbegyndes arbejdet med vinterforberedelse det betyder at der den første uge i november prikkes greens, først med store spyd og derefter med små spyd. Denne behandling sikrer at der kommer luft til rødder i greens og samtidig at vi kan spille banen indtil frosten sætter ind.

Vi venligst hensyn til greenkeeperne når de arbejder på green og spring eventuelt hullet over når der arbejdes. Der vil kun blive arbejdet på en green ad gangen og arbejdet startes fra hul 19 og går til hul 1.

 

Toilettet ved hul 13/15 lukker for sæson 2018

Til information lukker vi onsdag den 31. oktober 2018 vandet af banen. De betyder, at vi også lukker toilettet ved hul 13/15 ned. HUSK, at toilettet ved hul 6/9/18 fortsat har åbent.

 

Skov og mark langs Hul 13 (højre side)

HUSK, at skov og mark langs Hul 13 er privat grund. Du må IKKE gå ind og hente din bold. Din bold er tabt. Dette SKAL respekteres og vi beder alle golfere rette ind på dette punkt, så vi kan bevare det gode naboskab med ejeren af jorden der grænser op til hul 13.

page1image3749680page1image3749888page1image3750304

Driving range - flyttes for vinteren

Driving range er i en periode flyttet op til venstre for de nye indspilsgreens (og nær hul 1 på par 3 banen). Der er lagt måtter på stedet. Der er skiltet på range men også i klubhuset for ændringen. Vi beder dig hjælpe os med at skåne det nye område her i vinterhalvåret.

Vil du være med i Rold Skov Golfklubs Venner - golfklubbens støtteforening?
Vi har lovet at bringe nyt fra Rold Skov Golfklub Venner. Årskontingent kr. 100,00 kan indbetales på:

 • ·  Konto 9349 4585774036, husk dit DGU-nr.

 • ·  MobilePay til 88339 - også her skrive dit DGU-nr. i tekstfeltet

   


Rold Skov Golfklubs Venner bidrager med arbejdskraft og penge til nye tiltag i vores dejlige golfklub. Vennerne har været tovholder på mange projekter, herunder:

- Etablering af ny terrasse omkring klubhuset
- Nye dørpartier fra hul 19 til terrassen
- Nyt vindue i Hul 191⁄2 ud mod puttinggreen
- Nyt LED-lys i Hul 19 - Opsætning af redningskrans på Hul 14
- Gennemgang ved tårnet til P-plads
- Udvidelse af flisebelægning mellem terrasse og tårnet
- Ny flisebelægning ved hovedindgang

 

Her link til vennernes helt eget nyhedsbrev oktober 2018: TRYK HER

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt Bestyrelsesformand

 

 

Nyhedsbrev oktober 2018

2018/NO12 (tryk her for udskriftsvenlig fil)

 

Efteråret er over os og skoven og banen fremstår i fantastiske farver - bladene falder, men vores golfbane står stadig klar til spil, som den har gjort hele året. 

Der sker stadig mange ting på banen - der bygges bro over bækken ved hul 11, der lægges nye fliser ved hovedindgangen. Ja, der er gang i rigtig mange projekter, som alle kun kan gennemføres med stor hjælp fra de mange frivillige. Tak for din indsats i vores klub.


Ledige skabe i Bagrummet

Efter sidste nyhedsbrev kom der godt gang i udlejning af ledige overskabe. Der er stadig ledige skabe i bagrummet. Det koster kun 300 kr. om året og så slipper du for hver dag at pakke dit udstyr i bilen - er altid klar til en runde golf. Hvis du bestiller allerede i år, får du resten af 2018 uden beregning og er klar til sæson 2019. Der betales et depositum ved udlevering af nøgler på 125,00. Kontakt Britta på britta@roldskovgolf.dk - for lejeaftale og udlevering af nøgle.


Personalesituationen

Som skrevet i tidligere nyhedsbrev har vi slået en stilling som chefgreenkeeper op og vi gennemfører i uge 42 den første samtale med flere kandidater.

 

Om personalesituationen må bestyrelsen med beklagelse orientere om, at Britta Hedegaard ønsker at fratræde sin stilling som golfmanager inden næste sæson. Bestyrelsen vil derfor inden for den nærmeste tid slå stillingen som golfmanager op.

 

Britta udtaler: “Jeg elsker mit arbejde her i Rold Skov Golfklub. Og jeg elsker den service jeg har kunnet levere til jer medlemmer, gæster og ikke mindst medarbejdere.

 

Men jeg kan ikke forene det sæsonbetonede arbejde med de ting jeg vil i mit liv ved siden af arbejdet.  Derfor har jeg truffet den svære beslutning, at jeg skal finde nye udfordringer.

Jeg melder ud allerede nu, da jeg vil give Bestyrelsen muligheden for at sætte en ny manager i spil inden næste sæson. Og jeg hjælper gerne på vej dertil.

 

Jeg er ked af den forstyrrelse jeg har bragt. Men jeg håber og tror på, at jeg har været med til at starte en god forandring i administrationen.”

 

Løvfaldsmatch

Den 28. oktober 2018 afholdes årets sidste match i Rold Skov Golfklub - Løvfaldsmatch v/ Wagner Støvring.
Er du ikke tilmeldt endnu kan det stadig nås på Golfbox. Kom og vær med til en hyggelig dag i vores klub, som afslutning på en fantastisk sæson 2018. (TRYK her for tilmelding).

 

Regelmøder nye regler pr. 1. januar 2019

Vi afholder regelmøder med 50 deltagere pr. gang, og afholder det antal møder der er nødvendig for at alle får kendskab til reglerne, og du må gerne komme mere end en gang.


Vi starter med at afholde 3 infomøder om de nye golfregler

Mandag den 29. oktober    kl.19.00 (Direkte link tilmelding)

Tirsdag den 30. oktober     kl.16.30 (Direkte link tilmelding)

Onsdag den 31. oktober    kl.11.00 (Direkte link tilmelding)

Møderne afholdes i Hul 19 og der vil være tilmelding via Golfbox og plads til 50 deltagere pr. møde. Tilmelding åbner fredag den 19. oktober 2018 kl. 13.00.

 

Ved fuldtegning opslås nye møder.


DGU handelsplads – Julegaven 2018

Omkring medio november - vil en webshop på DGU’s hjemmeside blive lanceret. Her vil man få mulighed for at handle i Rold Skov Golfklub. Første vare vi sælger er en “startpakken” med undervisning, golfkørekort og golfsæt til kr. 2.700. En super julegave til en der endnu ikke spiller golf i Rold Skov Golfklub.

Ønsker du at købe andre julegaver i form af gavekort i æske -  til en vare i Rold Skov Golfklub - så kan dette arrangeres.
Kontakt Britta på britta@roldskovgolf.dk eller telefon 9682 8301.  


Hul 19

Vi nærmer os november måned hvor Hul 19 lukker ned og derfor kun vil være åben efter bestilling/booking.

Vi kan med glæde meddele, at vi har lavet aftale med Cathrine i november og december. Det betyder, at vi kan levere mad ud af huset - men også booking af Hul 19 med mad og drikke inde i restauranten. Her har vi lanceret julefrokostmenuer (andre retter kan dog også bestilles)..  

 

Så ønsker du at holde julefrokost, fest eller lignende her hos os - så står Cathrine klar. Kontakt os blot. Tilbuddet gælder for alle - også ikke golfere. Vi håber, at I vil tage godt imod dette tiltag.

OBS - lokale og mad skal helst bookes i god tid i forvejen.

Kontakt restaurant Hul 19 på mail hul19@roldskovgolf.dk eller telefon 9683 0301 - for at høre hvilke muligheder der er.


Vi linker her til de lækre julemenuer: LINK   


Nyt fra Proshoppen
Har du bonuspoint i  Proshoppen minder Casper om at de skal bruges inden 31.12.2018. På hjemmesiden er der nyt om oprydningsudsalg og selvfølgelig forårsrejsen 2019.
Ved interesse kan du se aktuelle tilbud fra proshoppen ved at trykke på linket: LINK

 

Regionsgolf 2019

Rold Skov Golfklub har stolte traditioner i Regionsgolf, disse traditioner vil vi gerne holde fast i, også i den kommende sæson. Derfor søger vi holdkaptajner til vores mange hold. Det er muligt at spille regionsgolf i følgende rækker:

A-række min. handicap 4,5

B-række min. handicap 11,5

C-række min. handicap 18,5

D-række min. handicap 26,5


Seniorer (S-rækker): Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

 

Veteraner (V-rækker): Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

 

Super-veteraner (X-række): Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Har du lyst til at være holdkaptajn for et af ovennævnte hold, vil vi gerne høre fra dig. For øvrige medlemmer vil der i starten af den nye sæson blive mulighed for at tilkendegive på klubbens opslagstavle om man ønsker at spille med på et af holdene. Der spiller 4 herrer og 2 damer på hvert hold.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

 

 

Nyhedsbrev september 2018

2018/NO11

 

Læsevenlig pdffil: TRYK HER

 

Vi har taget hul på efteråret og sæson 2018 går på held. Rold Skov Golfklub har opnået flotte sportslige resultatet i Kvalifikationsrækken og i Regionsgolf B. Tillykke til de dygtige spillere.


Denne årstid har mange traditioner i Rold Skov Golfklub. Der afholdes bla sponsormatch, match for frivillige og i slutningen af oktober afholdes Løvfaldsmatchen. Også mange “klubber i klubben” afslutter sæsonen.

 

Siden sidste nyhedsbrev er der sket meget i klubben, som vi her vil orientere nærmere om.

 

Ledige skabe i Bagrummet

Der er ledige skabe i bagrummet, så hvis du vil slippe for at tage dit golfudstyr med hjem efter hver runde golf, kan du kontakte Britta på kontoret eller på mail britta@roldskovgolf.dk Prisen er 300 kr. pr. år, men mon ikke du kan lave en god aftale med Britta for resten af 2018 og 2019.

 

Nye golfregler 1. januar 2018

2018 bliver også afslutningen på de regler vi har spillet efter de seneste år og pr. 1. januar 2019 træder de nye golfregler i kraft.

 

Rold Skov Golfklub vil hen over efteråret og eventuelt i foråret afholde det nødvendige antal regel aftener, nærmere information om tider og tilmelding følger snarest.


Regionsgolf B

Søndag den 16. september 2018 spillede Rold Skov Golfklub landsfinale mod Kokkedal GK på Halsted Kloster GK (beliggende på Lolland).

 

RSG havde kvalificeret sig til landsfinalen ved vinde finalen om jysk/fynsk mesterskab over Kaj Lykke GK, søndagen forinden.

 

For at sikre sig den bedst mulige forberedelse til landsfinalen, valgte holdet at drage til Lolland allerede om lørdagen for at prøvespille banen, dette kunne lade sig gøre ved hjælp af nogle flotte sponsorater.

 

Desværre blev det ”kun” til en 2. plads i Danmark, da holdet måtte se sig slået med 9-2, resultaterne af de enkelte kampe blev:

 

Lars Kold-Hansen taber 4/2

Dennis Dybdal Nielsen taber 3/2

Ole Bols vinder 5/3

Malene Guldborg taber 5/4

Pia Thorlak & Bjarne Villadsen taber 3/1

 

Der skal lyde en stor ros og tak til de spillere som gennem sæsonen 2018 har repræsenteret RSG på holdet. Udover de førnævnte har, Anders Krogh Nielsen, Britta Hedegaard & Dorte Pedersen også spillet med på holdet.

 

FAKTA :

Regionsgolf er en landsdækkende turnering for hold. Spilformen er hulspil og hvert hold består af 4 herrer og 2 damer, der spilles en mixed foursome, 1 damesingle og 3 herresingle.

 

Rold Skov Golfklub har i sæsonen 2018 deltaget med 3 hold, 1 hold i A-rækken (ned til hcp. 4,5), 1 hold i B-rækken (ned til hcp. 11,5) og 1 hold i C-rækken (ned til hcp. 18,5). Derudover spilles der også en D række hvor RSG ikke var repræsenteret


Chefgreenkeeper

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i september 2018 truffet beslutning om, at der senest den 1. februar 2019 skal ansættes en chefgreenkeeper i Rold Skov Golfklub og har i den forbindelse slået stillingen op i nyheds spalter og job sektioner på Internettet.

 

Samtidig må vi desværre konstatere, at vores greenkeeper Ulrik Leth har valgt at sige ja til en stilling i Himmerland Golfklub pr. 1. november 2018, hvorfor Ulrik samme dag stopper i Rold Skov Golfklub.

 

Vi vil i de kommende nyhedsbreve orientere om udviklingen i ansættelse af ny chefgreenkeeper.


Klokke på hul 13

Resultatet af afstemningen foreligger, et flertal har givet udtryk for, at en klokke eller lignende vil være en god ide. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at der skal findes en løsning på specielt sikkerheden ved spil ind til green på hul 13, men det bliver i første omgang ikke en klokke. Bestyrelsen vil forsøge at finde en løsning med naboen om klipning af læhegnet.


Så snart der er nyt, vil vi orientere nærmere i et nyhedsbrev.

 

Golfspilleren i centrum

Næste runde af spørgeskemaer er udsendt til 1/3 del af medlemmerne i Rold Skov Golfklub, jeg håber du vil bruge 10-15 min. på at udfylde spørgeskemaet. Din mening er vigtig for udviklingen af vores klub. I den seneste udsendelse har over 50% af de adspurgte svaret, tak for det. Det er væsentlig bedre end de 33 % der svarede sidste år.

 

Stillingsopslag Webmaster

Vores tidligere webmaster er blevet ansat som golfmanager i klubben og vi søger derfor efter en person, som vil overtage arbejdet med opdatering og udvikling af vores aktiviteter på hjemmeside og på Facebook. Er du interesseret i at høre nærmere kan du kontakte Henrik Brandt på hb@b-kon.dk eller telefon 4018 7432.

 

Oprykningsspil til 5. division

Rold Skov Golfklubs 2. hold havde i deres indledende pulje i kvalifikationsrækken vundet ganske overbevisende og havde dermed kvalificeret sig til oprykningsspil på anlægget ved Breinholtgård søndag den 16. september.

 

Truppen der tog af sted lørdag for at prøvespille bestod af Jan Nielsen, Niklas Guldbæk, Ole Hansen, Anders ”Lefty” Gadegaard, Jonathan Guldborg, Thomas Pein og Morten Jensen samt holdkaptajn Lars Schack.

 

Efter prøverunden hvor banen blev rost, blev holdet indkvarteret på Danhostel Esbjerg. Aftenen gik med sjove indslag inden der blev set dyner for at være klar til søndagens store event.


RSG havde fået rykket deres tee tid frem fra 14.20 til 13.30, og var i klubben i god tid for at varme op, desværre var den sidste tid med 3 klubber og ikke som de andre bolde kun med 2 klubbers spillere, hvilket blandt andet betød at fourball bestball spillede 6 bolde fra tee.

 

Vejret søndag formiddag så godt ud fra en golfers synspunkt, men over middag tog vinden til og det blæste kraftigt op hvilket gjorde at holdene der var tidligt ude søndag morgen havde lidt bedre forhold end dem som RSG spillede under.  Derudover må vi også erkende at der var spillere, der ikke helt ramte dagen og om det var forventningspres eller nerver vides ikke, men drengene gjorde en indsats og må desværre blive et år mere i kvalifikationsrækken i Danmarksturneringen.


Eliteafdelingen vil gerne takke vores sponsorer og Rold Skov Golfklub for den opbakning vi har modtaget i sæsonen 2018.

  

Klubmesterskaber 2018 - 2018

Stig Bonfils har skrevet dette på Facebook:


“Klubmesterskaber 2018

For ca 15-20 år siden kunne vi tiltrække omkring 100 deltagere om 3 dage måske 30 så spørgsmålet omkring de få deltagere i de seneste år melder sig - hvorfor?

Når man taler med andre spillere, er der ingen, som har lige præcis det svar, som jeg og måske bestyrelsen efterlyser?


I vores klub har vi skønsmæssigt 200 - 300 medlemmer, som om få år falder for "aldersgrænsen " altså ikke længere orker at spille golf. Men hvorfor stiller de ikke op i old girls/Boys eller veteran rækkerne?


Hvor er vores elitespillere på 1st og 2dt hold? Hvor er alle mid age osv. Jeg kunne blive ved med at sætte? I de gode gamle dage havde vi det sjovt både lørdag og søndag, vi havde cut for at reducere antallet af spillere, men vi havde rigtig hyggeligt om søndagen på terrassen.


Om vi blev nr 1 og mester eller sidst gjorde ikke så meget, men vi var sammen om det.

Dette indlæg må meget gerne deles til andre klubber i klubben, koner, kæreste osv.

Skulle en eller anden have lyst til at kommentere hvorfor vedkommende ikke deltager i KM bliver jeg bare stjerneglad. Kom med nogen indlæg.

 

Er det fordi der er for få præmier eller? Jeg vil så gerne have så mange tilkendegivelser som muligt

 

Hvorfor - jeg forstår ikke at medlemmerne ikke deltager i KM - for mit eget vedkommende gælder, at jeg vil så gerne være KM. Det sker nok aldrig men jeg kæmper til jeg ikke kan gå 18 huller længere og glæder mig til hyggen på terrassen lørdag og søndag eftermiddag.

 

Del gerne til alle mulige klubber i klubben.

 

Vi ses på lørdag med højt humør.”

 

I et punkt har Stig ret, bestyrelsen ser gerne mange flere deltagere i klubmesterskaber, så når vi nu retter blikket på 2019, vil vi søge informationer der kan gøre det attraktivt for dig at deltage i klubmesterskaberne, vi skal derfor opfordre dig til at besvare Stigs spørgsmål ved at sende en mail til info@roldskovgolf.dk

 

Blandt de der svarer inden den 1. november 2018, trækker vi lod om 2 greenfee billetter til Kai Lykke Golfklub i Bramminge.


Vi ser frem til at modtage rigtig mange besvarelser og ideer så vi bliver rigtig mange til Klubmesterskaberne i 2019.

 

Nyt fra Proen

Der er efterårsgalla i shoppen og Tag med Casper på forårsgolfrejse. Ved interesse kan du trykke på linket.: http://www.roldskovgolf.dk/pro-shoppen


Bænksponsorat

Vi planlægger indkøb af nye bænke til sæson 2019, og søger derfor nogle bænksponsorer. Prisen er 2.000 kr. pr. år. Tag fat i Britta og lav en aftale om at blive bænksponsor så du kan tage et velfortjent hvil på “din egen” bænk på golfrunden.

 

Julefrokost menu Hul 19

NYHED - I 2018 er der muligt at bestille julefrokost/julefrokostmenu i HUL 19 - tryk her for link

 

Frivillig match
Frivillig match åbner for tilmelding fredag den 21. september 2018 kl. 12.00, alle frivillige kan tilmelde sig denne match, se mere på Golfbox. Vi glæder os til en dag i de frivilliges tegn. Denne dag vil klubben få mulighed for at sige tak for indsatsen i 2018 - med en match samt lidt godt til ganen. Husk - du skal som frivillig selv tilmelde dig matchen.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 12. juni 2018

Nyhedsbrev  NO 8 juni 2018

 

Mixed Parmatch

I den kommende weekend, søndag den 17. juni 2018, afholder Rold Skov Golfklub åben mixed parmatch. Spilleformen er foursome, hvor et hold består af en dame og en herre.

 

Prisen for deltagelse er kr. 175,00 pr. person for medlemmer af RSG samt Golfring Nordjylland. Øvrige gæstespillere betaler derudover kr. 50,00 i greenfee.

Includeret I matchfee er en lettere frokost efter matchen.

 

Betaling kan ske til klubbens konto 9812-2073252817 inden tilmeldingen lukker den 14. juni 2018 kl. 12.00 eller kontant på dagen.

 

Program for dagen

Kl. 7.30 - 8.30 :                   Indskrivning og udlevering af scorekort

Kl. 8.30 :       Kort briefing på terrassen

Kl. 9.00 :       Gunstart

Kl. 12:30 :     Spisning og præmieoverrækkelse

 

Der er plads til 60 hold (120 deltagere). Man kan tilmelde sig som hold eller som single, vi vil forsøge at finde en spillepartner til de som tilmelder sig som single.

 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer og gæster til denne spændende og sociale match, vel mødt i Rold Skov Golfklub.

 

Status på nyt Indspilsområde

Arbejdet med det nye indspilsområde, som er støttet af LAG Himmerland under EU, skrider planmæssigt frem, det grundlæggende arbejde med den første af 2 indspilsgreens er færdigt og arbejdet på indspilsgreen nummer 2 påbegyndes i denne uge.

 

Som I sikkert har bemærket er planeringsarbejdet på den nye drivingrange gennemført med stor hjælp fra Enggaard. Vi er klar til at så så snart vejrudsigten viser en smule vand, som vi være forudsætningen for at frøene kan spire.

 

Hydremas maskiner vil derfor være hos os et lille stykke tid endnu, og løse de mange grave og flytteopgaver der er i forbindelse med anlæg af indspilsområde og driving range.

 

Sommerferie

Kontoret er ferie bemandet i uge 24. I dagene 11.- 15. juni er kontoret åbent fra kl. 10 til 14. Uden for dette tidsrum henvises til personalet i proshoppen eller telefon til bestyrelsen, se hjemmesiden for telefonnumre.

 

Regionsgolf

Rold Skov Golfklub har traditionen tro deltaget med en række hold i Regionsgolf 2018, det har resulteret i 2 puljevindere.

 

Super Veteran B har under ledelse af kaptajn Hans Dahl har allerede inden sidste spillerunde på fredag, i overbevisende stil med 5 sejre indtil videre, sikret sig videre deltagelse i turneringen og skal spille mod en endnu ukendt modstander på neutral bane den 29. juni.

 

I regionsgolf B, for spillere ned til handicap 11,5 har Rold Skov Golfklub tidligere været langt fremme og er indenfor de seneste år blevet både nummer 1 og 2 på landsplan. De stolte traditioner vil B holdet forsøge at leve op til og er indtil videre godt på vej, efter at pulje sejren blev sikret med en sikker sejr over Mariagerfjord Golfklub på hjemmebane mandag aften.

 

Fremhæves skal Malene Guldborg som på trods af hendes høje handicap ift. modstanderne i B rækken, har formået at vinde 4 ud af 6 kampe, og Ole Bols som har gjort rent bord i alle de kampe han har deltaget i. De øvrige spillere som har været med til at spille RSG videre i turneringen har været – Anders Krogh Nielsen, Lars Kold-Hansen, Dennis Dybdal Nielsen, Dorthe S. Pedersen, Britta Hedegaard og Bjarne Villadsen.

 

Holdet kan nu gå på sommerferie og forbedre sig til 1/8 finalen som skal spilles den 6. august på neutral bane mod Aarhus Aadal

 

 

På billedet ses øverst fra venstre : Ole Bols, Dennis Dybdal Nielsen og Lars Kold-Hansen

nederst fra venstre : Dorthe S. Pedersen, Bjarne Villadsen og Malene Guldborg

 

Hul 19 - serverer

Serveringen i hul 19 fortsætter naturligvis hen over sommeren i hele juli måned er der åbent helt frem til kl. 18.00 eller længere efter aftale. Benyt muligheden for at spise din aftensmad eller frokost på terrassen efter runden.

 

Men du skal huske at du altid kan komme og spise i Hul 19, du behøver ikke at have spillet en runde golf først. Yvonne og Cathrine glæder sig til at tage imod dig.

 

Se menukort på hjemmesiden  http://www.roldskovgolf.dk/cafe-hul-19-her-og-nu-menu

 

Vi har heldigvis fået en masse frivillige til at hjælpe Yvonne og Cathrine i de rigtig travle tider, men vi kan sagtens bruge flere, det er specielt om onsdagen og enkelte weekender vi pt. mangler hjælp - så har du lyst til at hjælpe til i Hul 19 hører vi meget gerne fra dig - kontakt gerne frivilligkoordinator Else Skovbjerg på tlf. 61700264

 

Orientering om ind og udmeldelse

Vi får ofte spørgsmål omkring ind og udmeldelser eller ændring af medlemskab. Derfor har vi valgt at orientere om de retningslinjer der arbejdes efter, retningslinjer som er i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

 

Indmeldelse

Indmeldelser kan ske på alle tider af året. Der etableres 3-8 begynderhold i løbet af en sæson, kontakt kontoret for oplysninger om tidspunkt for næste opstart af begynderhold.

 

Etablerede golfspillere er altid velkomne i Rold Skov Golfklub og vi hjælper gerne med overførsel af spillerrettigheder fra tidligere klub.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af Rold Skov Golfklub skal ske skriftligt til kontoret på info@roldskovgolf.dk senest den 30. juni eller 30. november med virkning for det kommende halvår.

 

Ændring til passiv status

Overgang til passiv medlemsskab sker efter samme tidsfrister som udmeldelse anført ovenfor.

 

Ændring fra passiv status

Ændring fra passiv status kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, der betales kontinggent fra den dato, hvor spillerettighed genoprettes.

 

For særlige situationer, som ikke er beskrevet ovenfor, kontakt Golf Manageren i Rold Skov Golfklub.

 

Golfspilleren i centrum

Den første 3. del af klubbens medlemmer har modtaget spørgeskema fra Golfspilleren i centrum, i alt er der sendt 236 spørgeskemaer ud. 78 medlemmer har svaret. Det er vi rigtig glade for at så mange har gjort tak for det. svarprocenten er 36%.

 

Vi er også rigtig glade for, at der er fremgang at spore på rigtig mange parametre. Specielt har hul 19 i år fået flotte besvarelser sammenlignet med sidste år.

 

Som vi næsten havde forventet er der kritik af vores træningsfaciliteter her i foråret, det hænger jo nok sammen med de anlægsarbejder der foregår, som kraftigt påvirker både kvaliteten af træningsfaciliteterne, men også den plads der rent faktisk er til rådighed til træning. Vi glæder os til arbejdet er afsluttet og vi får nye bedre og større træningsfaciliteter.

Endnu en gang tak for jeres svar, det er et vigtigt redskab for bestyrelsen at kende også din holdning til bane, klubhus, sekretariat, information med meget mere. Vil vil hele tiden bestræbe os på at blive endnu bedre.

 

Når bunkeren ikke rives

Fra tid til anden oplever du sikkert at komme til en bunker, hvor et dyr har været på besøg siden bunkeren sidst blev revet. Det er altid irriterende at ligge i et fodspor, som gør det endnu vanskeligere at komme op ad en bunker, hvis man altså er havnet der.

 

Husk altid at rive i bunkeren når du ser der er spor - det hænder også at der er spor efter Homo Sapiens, den glemsomme art, det giver helt som dyrespor ekstra udfordringer, så hjælp dem der kommer efter dig, gør bunkeren klar til den næste spiller brug de udlagt river og giv alle en god spiloplevelse. 


Golfrejse efterår 2018

 

Vores Pro afholder igen i år golfrejse. Turen går igen i år til det fantastiske golfparadis Belek i Tyrkiet.

 

Turen ligger fra 7/10 - 14/10 (Søndag-Søndag) med direkte fly fra BILLUND

 

Turen indeholder, 5 runder golf på 2 super fede baner, træning inden runderne i alle spillets facetter, daglige matcher og en gennemgående turnering om lækre præmier!

 

Se hjemmesiden for yderligere information http://www.roldskovgolf.dk/pro-shoppen . I kan tilmelde jer turen ved at maile på klassegolfer@hotmail.com eller ringe på 41104534

 

 

Golfringen afholdt Match

Søndag den 10. juni 2018, afholdt Golfring Nordjylland den årlige match, hvor hver klub har 24 pladser. Fra Rold Skov Golfklub deltog vi med 24 spillere ud af den samlede gruppe på 55 deltagere. Det var da også for andet år i træk en Rold Skov Golfklub spiller der løb med den samlede individuelle sejr. I år vandt Brian Noll i flotte 40 point, Brian vandt med sit hold også holdturneringen, så Rold Skov Golfklub, gjorde sig fint bemærket på banen i Sebber Kloster.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt

Bestyrelsesformand

 

 

 

Rold Skov Golfklub 22. maj 2018

Nyhedsbrev NO 7/2018

(tryk her for printvenlig version)

 

Tag en ven med ud at spille
Nu er begynderudvalget i Rold Skov Golfklub igen parat. søndag, den 27. maj 2018, kl. 10.00-14.00 holder vi igen Åbent Hus og Ta’ en ven med.


Inviter dem du kender med til en prøvedag. Der gives instruktion og spilles 6 huller golf sammen med dig på 18-hullers banen. Spilleformen er Greensome, hvor du og din makker skiftes til at spille bolden.

 

Din indsats består i at afsætte tid til at deltage og lægge udstyr til.
Dagen afsluttes med en forfriskning/sandwich og hvor der samtidig vil blive orienteret om forskellige medlemskaber og trukket lod om et prøvemedlemsskab.

 

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte klubbens kontor på telefon 9682 8300 eller e-mail info@roldskovgolf.dk.

 

Af hensyn til traktementet og hjælpere til gennemførelse af arrangementet vil vi gerne have din + din makkers tilmelding, senest fredag den 25. maj, kl. 12.00.


Skulle du alligevel på dagen får mulighed for at komme, er du og din makker naturligvis velkommen, vi skal nok finde plads til jer også.

 

Vores organisation er komplet
Den 16. maj 2018 markerede en skiftedag i Rold Skov Golfklub. Vi afholdt afskedsreception for Birte Hvid, der efter mere en 14 år på posten som Golfmanager overdragede stafetten til Britta Hedegaard.
Rold Skov Golfklub har nu forstærket sit team af uddannede greenkeepere, hvor Ulrik er tiltrådt. I hul 19 er Yvonne ansat som kok og senest er Britta tiltrådt som Golfmananger.
Et stærkt team til en stærk klub - Velkommen til Rold Skov Golfklub - vores klub.

 

Match uge i maj
Der er stadig ledige pladser til åben herredag og åben 60´er dag i Rold Skov Golfklub. De to matcher afholdes henholdsvis den 30. og 31. maj 2018, se mere på Golfbox og vær med til en hyggelig dag i golfens tegn.
Den åbne match byder på forsyninger og præmier noget ud over det sædvanlige og vi ser frem til et par rigtig hyggelige dage med golfen i centrum.


Prisen er kun 200,00 for medlemmer af Rold Skov Golfklub og 250,00 for gæster på denne disse dage. Med i prisen er greenfee, forfriskninger på runden, frokost og præmiebord.
Velkommen hos Rold Skov Golfklub.


Medlemsfordele
Som medlem i Rold Skov Golfklub er du altid velkommen til at tage en gæst med på stor bane til halv greenfee, du kan også altid spille sammen med en gæst på par tre banen, gæsten spiller gratis med.
Du kan fra og med 2018 også i resten af 2018 spille op til 5 runder gratis i Varde Golfklub.

 

Det bliver ikke bedre vejr
Sæson 2018 er nu endelig i gang, vejret er skønt og der er masser af muligheder for en runde golf i Rold Skov Golfklub.
Besøg hul 19 efter runden og få lidt lækkert - såvel vådt som tørt. Se menukort for hul 19 på klubbens hjemmeside.

 

Vi ses på 1. tee.

  

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Rold Skov Golfklub 1. maj 2018

Nyhedsbrev NO 6/2018

(tryk her for printvenlig version)

 

Frivillige til Hul 19

Hul 19 har fået en fantastisk start på golfsæsonen og har forrygende travlt. Vi har derfor brug for jer medlemmers hjælp til fortsat at kunne vækste og have fokus på at alle medlemmer og gæster får en god oplevelse ved at besøge Hul 19.

 

Vi søger derfor et antal frivillige som har tid og lyst til at hjælpe til med at betjene, servicere ved baren i Hul 19 samt oprydning i de travle tider, så pigerne kan få den fornødne tid til producere lækre måltider i køkkenet.

 

Der er tale om vagter både på hverdage og i weekender, og vagter af forskellige længde.  Har du mulighed for at hjælpe til flere gange i løbet af sæsonen, så hører vi gerne fra dig.

 

Er du interesseret så send en mail eller kontakt Else Skovbjerg (else.skovbjerg@hotmail.com / 6170 0264) eller Bjarne Villadsen (bjarne.villadsen@mail.tele.dk / 2046 9875)

 

 

RSG Fødselsdags match

Fredag den 4. maj fylder Rold Skov Golfklub år, og det skal fejres – Deltag i RSG Fødselsdags match sponseret af Spar Nord. Turneringen afvikles som en stableford turnering, hvor deltagerne deles i 2 lige store rækker. Efter matchen tændes grillen og det er muligt sammen med tilmelding at bestille grill menu.

 

Tilmelding via golfbox senest onsdag den 2. maj kl. 20.00 (tryk her for direkte link til turneringen)

 

Nedslagsmærker

Vores green er som du ved åbne for spil og allerede nu her først på sæsonen er det nødvendigt at minde alle der spiller i Rold Skov Golfklub om at nedslagsmærker ikke retter sig selv.

 

Derfor hvis du er så heldig, at ramme green i dit indspil så find dit nedslagsmærke og ret det. På den måde er green bedst mulig også for dem der spiller efter dig. Du ved selv hvor irriterende det kan være, at ligge på en green med mange gamle nedslagsmærker. Vær med til at give alle spillere lige vilkår på green, find og ret dine nedslagsmærker og vores bane spilleklar

 

Ny drivingrange

Arbejdet med den nye drivingrange påbegyndes i denne uge, det er planeringsarbejde der er første punkt på arbejdslisten, så I kommer til at kunne se fremskridt allerede de første dage.

 

Bunker ved hul 3

Arbejdet med bunkeren ved hul tre afsluttes i denne uge, og fra og med den 1. maj 2018 indgår bunkeren igen i spillet, det blå område rundt om bunkeren er fjernet.

 

Arbejdet med renovering af bunkeren har været omfattende og vi håber nu at vandet i de kommende uger finder naturlige veje ned til de lagte dræn, så bunkeren altid vil være spilbar.

 

 

Fyraftensklubben - den åbne klub for alle!
Der spilles torsdage , kl. 16.45 – 17.15.
Sæsonstart torsdag den 26. april 2018, kl. 16.45.

 

Fyraftensklubben er en åben klub i RSG uden handicapbegrænsning, hvis primære formål er, socialt samvær og at spille golf med ligesindede og gode venner - samt endnu vigtigere at tage godt imod nye medlemmer i klubben, herunder også begyndere, så disse altid føler sig velkomne i Rold Skov Golfklub.

 

Vi spiller gerne hyggerunder på 9 huller, hvis nogen ønsker dette, og runden er tællende.

Flere oplysninger og kontaktoplysninger under http://www.roldskovgolf.dk/fyraftensklubben  eller på opslagstavlen.

 

Velkommen i Fyraftensklubben!

 

Vores nye Golfmanager er på plads

I dag den 1. maj 2018 er første arbejdsdag for vores nye Golfmanager Britta Hedegaard. Jeg forventer I alle tager godt imod Britta og at vi sammen er med til at gøre hendes hverdag nem og produktiv. Der sker ingen ændringer i kontoret åbningstid som er dagligt 10 - 14 og lidt længere om tirsdagen. Uden for disse tidspunkter må i forvente at Britta kan være optaget af andre opgaver så kontoret ikke er åbent.

 

Velkommen i Rold SKov Golfklub til Britta.

 

Demodage i proshoppen

Proshoppen arrangerer også i år demodage hvor leverandører af udstyr kommer på besøg i vores klub. Første gang i år er lørdag den 19. maj 2018 hvor Titleist kommer på besøg mellem 11.00 og 15.00. Du kan se alle demodage i kalenderen under proshoppen http://www.roldskovgolf.dk/pro-shoppen

 

Husudvalget efterlyser

Har du gammelt eller overskydende værktøj og eller redskaber er det lige noget husudvalget leder efter, kontakt Lisa Kjær, telefon 2527 1138 eller mail lisakjaer@privat.dk, så kan dit gamle værktøj få nyt liv i hænderne på de mange ivrige frivillige i vores klub.

 

Vi ses på 1. tee.

  

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

 

Rold Skov Golfklub 20. april 2018

Nyhedsbrev NO 5/2018  

(nyhedsbrevet som printvenlig version)

 

Banen
Der er forårsstemning på banen i Rold Skov Golfklub, det betyder dejlig mange glade spillere og travle greenkeepere. Som du måske har bemærket er greenkeeperne i gang med at prikke fairways på hele banen, de kører i 2 holds skift ugen ud. Når du møder greenkeeperne på banen, så tag venligst hensyn, så de ikke skal afbryde arbejdet, vent til det er forsvarligt at slå eller spring hullet over hvis du ikke spiller en tællende runde.

Greens er prikket med både store og små spyd og i den kommende tid vil greens blive vertikalskåret og topdresset, dette arbejde sikre at vores green kan klare hele sæsonen.


Det er også igen blevet tid til at minde om at rette nedslagsmærker op, husk at rette dit nedslagsmærke, skulle en spiller før dig have overset et nedslagsmærke må du meget gerne rette to op.

Træningsbolde hører til på drivingrange
En del træningsbolde ”flytter hjemmefra” og ud på Par 3 banen og stor bane. De må meget gerne flytte hjem på drivingrange igen Jtræningsbolde indkøbes af klubben med jævne mellemrum, og det vil være dejligt hvis de holdt lidt længere – og vi kunne bruge pengene på noget andet. 

Menuen i Hul 19 og noget helt nyt
Rigtig mange medlemmer og gæste ligger vejen omkring Hul 19, og smager den lækre mad der tilberedes, og vi er rigtig glade for at I flittigt besøger Hul 19. Har du ikke været der endnu i år, har du en oplevelse til gode. Husk at du også kan købe mad med hjem, bare ring og spørg Cathrine eller Yvonne,  så er din mad klar når du kommer ind – enten til at spise i Hul 19 eller til at tage med hjem.

Velkommen i Hul 19.

Tag en ven med ud at spille på Golfens dag


Husk det er nu på søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 til 14.00 der er Golfens Dag. Tag en ven, et familiemedlem eller bare en du kender med i golfklubben, måske golf lige er noget for dem. Du får samtidig en hyggelig dag i Vores Golfklub, sammen med mange andre golfere og kommende golfere.

Huske det nu, det er på søndag.

 

Nyt – nyt medlemstilbud

Bestyrelsen i Rold Skov Golfklub har indgået en venskabsaftale med Varde Golfklub, som betyder at medlemmer af Varde Golfklub spiller frit – 5 runder om året på Rold Skov Golfklubs bane og modsat spiller du som medlem i Rold Skov Golfklub frit max 5 gange pr. år på Varde Golfklubs bane. Tidsbestilling via Golfbox er nødvendig. Hvis I er en gruppe på mere end 8 spillere der tager af sted sammen, skal I kontakte Varde Golfklub og aftale teetider. Tryk her for link til Varde Golfklub.

 

For yderligere information kontakt Bjarne Villadsen eller Henrik Brandt

 

På gensyn på 1. tee

 

På bestyrelsens vegne 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

 

Rold Skov Golfklub 4. april 2018

Nyhedsbrev NO 4/2018  

(nyhedsbrevet som printvenlig version)  

 

Er det forår eller er det global opvarmning med omvendt fortegn? Selv om Påsken traditionelt er rigtig god golftid, blev det i år til vintergreens i Rold Skov Golfklub, men vejret i Påsken var så varmt, at vores greenkeepere onsdag den 4. april kunne konstatere, at frosten var af jorden – greens kunne klippes og åbnes tirsdag eftermiddag, så nu kan vi få gang i sæson 2018, husk der er åbningsmatch den 8. april 2018 – er du tilmeldt? LINK til matchen

 

Afstemning om klokke på hul 13

På dette års generalforsamling blev der igen spurgt om opsætning af en klokke på hul 13. Bestyrelsen forpligtede sig til, at undersøge holdningen til spørgsmål blandt medlemmerne, der er derfor nu opsat en afstemning, hvor du kan give din mening til kende. Klik på ordet afstemning herunder og giv os din mening, der er kun det ene spørgsmål, så det tager kun et halvt minut at deltage.

 

[AFSTEMNING]  er nu mulig. Resultatet at afstemningen vil bestyrelsen bruge til, at vurdere medlemmernes holdning, men bestyrelsen vil ikke være forpligtet til at følge afstemningsresultatet uden yderligere overvejelser. Vi håber rigtig mange medlemmer i vores klub vil give deres mening til kende.

 

Det vil være muligt at give sin stemme frem til og med den 10. april 2018.

 

Menuen i hul 19 og noget helt nyt.

Menuen er klar til sæson 2018, du kan se den samlede menu på hjemmesiden. Huske også at vi som noget nyt i år tilbyder menuen som ”TO GO”, det betyder du kan bestille mad der kan tages med hjem efter en runde golf, men det betyder også at du kan bestille fra menuen til afhentning på dage, hvor du ikke spiller golf, men bare vil have lidt lækkert at spise.

 

[Menuen] kan ses via dette link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag

Den 24. marts var der arbejdsdag i klubben, der skal lyde en stor tak de medlemmer der mødte op og var med til at gøre klubben klar til sæsonstart, der blev pudset, poleret, rengjort, muret og ryddet op for blot at nævne nogle få opgaver der blev løst. Det var de få der gjorde det store arbejde for den mange. 1000 tak til dem der mødte op, men også til dem der i dagene efter er forsat med at løse opgaver, der er blandt andet blevet, rengjort på gårdspladsen omkring skorenser og renseplads med luft til venstre for hoveddøren. TAK.

 

 

 

Green på hul 16

 

Den afskyelige snemand – eller bare en fodgænger.


Vi ved det ikke men vi ved, at den ene eller den anden har gået en tur tværs over green på hul 16, medens der stadig var frost i græsset.

Med dette foto, kan vi med alt tydelighed vise hvad det betyder at der er færdsel på greens i forbindelse med frost, endnu en god grund til at vores greenkeepere er meget tilbageholdende med at åbne greens.

 

Reception for Golfmanager

Mødekalender for bestyrelsen 2018-19 er nu lagt på hjemmesiden og næste bestyrelsesmøde er den 11. april. Af kalendere fremgår det også, at vi holder afskedsreception med Birte og samtidig velkomstreception for Britta, den 16. maj 2018, nærmere information og invitation følger.

 

Men reserverer allerede nu datoen, og kom og vær med til at sige tak til Birte for indsatsen for Rold Skov Golfklub og vær med til at byde Britta velkommen til Rold Skov Golfklub.

 

Af kalenderen fremgår også dato for generalforsamling 2019, der allerede nu er fastlagt.

 

Tag en ven med ud at spille

Den 22. april er der som tidligere nævnt på Golfens Dag planlagt et arrangement, hvor du kan invitere en ven, et familiemedlem eller en bekendt med på golfbanen, så de kan prøve kræfter med golfsporten og måske fatte så meget interesse at det bliver til et nyt medlem i vores klub.

 

Golfspilleren i centrum

Det er snart tid til at den første tredjedel af klubbens medlemmer modtager spørgeskema fra Golfspilleren i centrum, i 2017 var der 293 medlemmer der besvarede spørgeskemaet, vi håber de er rigtig mange der i år vil besvare spørgsmålene og altså afsætte de ca. 10 min til at svare de mange spørgsmål. Dine svar giver vores klub mulighed for at udvikle sig som du ønsker.

 

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt på Comwell sport den 13. marts 2018, referatet kan ses på hjemmesiden. [referat]

 

Åbningsmatch

Søndag den 8. april spiller vi åbningsmatch, og som skrevet ovenfor bliver det efter planen til sommergreens, dermed kan vi rigitg sætte gang i sæson 2018. Der er allerede tilmeldt 94 spillere, skal du også med, så skynd dig ind på Golfbox og meld dig til.

Åbningsmatchen er som så mange år før sponseret af Jutlander Bank, Skørping. Støt vores sponsorer de støtter os og golfsporten.

På gensyn på 1. tee

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Rold Skov Golfklub 9. marts 2018

Nyhedsbrev NO 3/2018 

(nyhedsbrevet som printvenlig version)

 

Ny Golfmanager

Bestyrelsens ansættelsesudvalg har gennemgået de ca. 20 indkomne ansøgninger til stillingen som Golfmanager i Rold Skov Golfklub. Seks ansøgninger blev udvalgt og der blev gennemført ansættelsessamtaler medio februar. På baggrund af disse samtaler, var der to kandidater tilbage, som kunne leve op til bestyrelsens krav til det, at bestride stillingen som Golfmanager i Rold Skov Golfklub.

 

De to ansøgere blev indkaldt til endnu en samtale, hvor der blev sat mere fokus på faglighed, holdninger og indstilling. På baggrund af disse samtaler indstillede ansættelsesudvalget den ene ansøger til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har nu vurderet ansøgeren og en enig bestyrelse har truffet beslutning om, at tilbyde stillingen som Golfmanager til Britta Hedegaard. Hun tiltræder stillingen den 1. maj 2018 og umiddelbart derefter vil der blive arrangeret en lille velkomstreception, hvor vi samtidig skal sende Birte Hvid på pension.

 

Britta er mangeårigt medlem af Rold Skov Golfklub og vi glæder os til at lære Britta at kende som en del af klubben i en ny funktion. En nærmere præsentation af Britta Hedegaard vil blive givet senere.

 

Nyansat kok i Hul 19

I hul 19 er der, efter gennemgang af ca. 50 ansøgere truffet beslutning om hvem der skal være Cathrines kollega, og der er indgået aftale med Yvonne Stamnes. Yvonne er uddannet kok og tiltræder den 19. marts 2018.

 

Med en ny kollega i greenkeeperteamet, en ny kollega i Hul 19 og nu en ny Golfmanager ser vi frem til et spændende og godt år 2018.

 

Frivillig hjælp

Som omtalt i nyhedsbrevet den 15. februar 2018 er der truffet beslutning om etablering af et rekrutteringsudvalg. I den forbindelse søger vi 2-4 frivillige der i Rekrutteringsudvalget vil arbejde med markedsføring af Rold Skov Golfklub i forhold til at gøre klubben synlig og skaffe nye golfspilere til klubben.

Hvis du vil høre mere om dette, bedes du kontakte bestyrelsesmedlem Allan Laursen eller bestyrelsesformand Henrik Brandt, for yderligere informationer.

Vi ser frem til at høre fra dig, da netop medlemstilgang og medlemsfastholdelse har en stor prioritet for klubben i 2018 og årene fremover.

 

Tag en ven med ud at spille

Prøv at forstille dig, at alle over 800 medlemmer af klubben hver tog en ven med ud at spille, når disse arrangementer afholdes i 2018, første gang 22. april 2018, ja hvad vil det ikke kunne blive til. Så kik dig omkring og find en ven, en nabo et familiemedlem, som du synes skal kende lidt mere til golfsporten.

Ses vi den 22. april 2018?

  

Generalforsamling

Vores næste arrangement er den årlige ordinære generalforsamling den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Comwell Sport, hvor vi håber på at se mange medlemmer.


 

 

Probox

Vi har i denne uge fået installeret det nye bokssystem til Proboxen, så der nu kan reserveres buggy, købes lidt bolde med mere. Nøgle til buggys udleveres via det nye bokssystem. Vi håber det vil lette tilgangen til vores buggys, og at rigtig mange medlemmer og gæster vil få glæde af denne mulighed fremover. 

 


Åbningsmatch

Er du tilmeldt Åbningsmatchen den 8. april 2018, hvis ikke så skynd dig ind på golfbox og meld dig til.

Vi føler os stadig overbevist om, at Åbningsmatchen i starten af april kan afvikles som planlagt. Åbningsmatchen er sponseret af Jutlander Bank. 

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

 

 

Rold Skov Golfklub 15. februar 2018

Nyhedsbrev NO 2/2018
(link til nyhedsbrevet i printvenlig version)

   

Nyt fra Rold Skov Golfklub

Tusind tak for den store tilslutning til medlemsmødet i januar på Rebildhus, hvor mere end 130 medlemmer af Rold Skov Golfklub lagde vejen forbi. Det var en stor fornøjelse for bestyrelsen, at møde jer alle her uden for sæsonen. Referat fra medlemsmødet ligger allerede på klubbens hjemmeside, referatet kan findes via dette link http://www.roldskovgolf.dk/nyheder/medlemsmoede-den-23-januar-2018-referat-6135

 

Vores nye Greenkeeper Ulrik Leth er tiltrådt sin stilling den 1. februar og Ulrik har allerede haft travlt. Vores greenkeeper Kim kom i starten af måneden til skade, ved et uheldigt fald brækkede Kim sit skulderblad og er sygemeldt i mindst tre uger.

 

Forårsarbejdet i klubben er i gang og der arbejdes på en række områder. Klargøring af maskinparken, så vi er helt klar når græsset forhåbentlig om kort tid begynder, at gro igen. Der skal renoveres bunkers op mod sæsonstart, der skal prikkes fairways, der skal klippes og beskæres træer og ryddes op og der etableres nyt dræn i og omkring bunker på hul 3, så den er klar til sæsonstart.

 

Administrationen og bestyrelsen forbereder generalforsamlingen den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Comwell Rebild. Indkaldelser udsendes i slutningen af februar og indeholder som tidligere år årsregnskab, dagsorden og årsberetninger med mere. Vi ser frem til, på generalforsamlingen, at fortælle mere om klubbens drift i 2017 og planerne for 2018 og frem.

 

I januar 2018 har bestyrelsen afsluttet en sag, som 3F i 2015 på vegne af en tidligere ansat greenkeeper (årene 2012 – 2015) har rejst med et efterbetalingskrav på løn stort kr. 267.000. Sagen drejer sig i korte træk om hvilken overenskomst der skulle anvendes til aflønning. Efter gennemførelse af en voldgiftssag i december 2016, har bestyrelsen i 2017 gennemført en række møder og forhandlinger og sagen er nu forligt mod betaling af kr. 100.000. Forholdet har ikke tidligere været omtalt i klubbens regnskaber eller anden orientering fra klubben.

 

Fra baneudvalget oplyses det at Richard Odgaard er ny baneudvalgsformand.  Tomas Riise Pedersen er naturligvis stadig bestyrelsens repræsentant i baneudvalget. Baneudvalget planlægger i 2018 møde hver måned, hvor såvel aktuelle problemstillinger som udviklingsplaner drøftes så vores bane i 2018 og mange år frem er en oplevelse at spille og en dejlig bane, at have som sin hjemmebane.  Der arbejdes også med en plan om mindre vand på banen i 2018, vi håber inderligt at den plan kan følges.

 

Nyt indspilsområde og ny drivingrange

 

Arbejdet omkring det nye indspilsområde og drivingrange begynder at tage form. Vi glæder os til, hen efter sommerferien 2018, at kunne indvie de nye områder. Arbejdet med etablering af de nye træningsområder kommer naturligvis til at påvirke vores nuværende træningsområder. Vi gør alt hvad vi kan for, at der opstår så få gener som muligt, for dig som golfspiller, når du ønsker at bruge træningsområderne. Der er stadig plads til udvidelse af projektet, f.eks. med overdækning af drivingrange og de nye par tre huller. Vi søger aktivt efter midler til dette, så hvis du kender nogen eller selv ønsker, at være sponsor – helt eller delvist - til projektet hører vi meget gerne fra dig.

 

I uge 8 er der 1. samtale med en række ansøgere til stillingen som golfmanager i Rold Skov Golfklub og det er ansættelsesudvalgets opfattelse, at vi straks efter 1. marts 2018 kan oplyse hvem den nye golfmanager bliver. Vi forventer, at den nye Golfmanager tiltræder den 1. april 2018 og i april gennemføres der overdragelsesforretning, hvorefter Birte som ønsket overgår til en tilværelse som fuldtidsgolfspiller. Der skal nok blive mulighed for at sige pænt farvel til Birte og goddag til den nye manager.

 

Ansøgningsfristen for vores nye ernæringsassistent udløber den 23. februar og vi forventer, at ansættelsesudvalget i uge 9 gennemfører de første samtaler, så vi i marts kan meddele hvem der kommer til at lave jeres mad sammen med Cathrine i 2018. Der kommer flere nye tiltag med udvidet åbningstid og flere spændende ting på menuen, velkommen i Hul 19.

 

I begynderudvalget er arbejdet med opstart af nye begynderhold i 2018 allerede slået i gang og i samme forbindelse har begynderudvalget bakket op omkring bestyrelsens forslag om etablering af et rekrutteringsudvalg.  Rekrutteringsudvalget skal have fokus på, at fortælle om golf og golfspillet, i samarbejde med DGU’s tema om ”GOLF GAVNER”. Rekrutteringsudvalg og begynderudvalg kommer i 2018 til at samarbejde med Diabetesforening, Hjerteforeningen og Ældre Sagen – alt sammen i god forening med DGU´s kampagne GOLF GAVNER.

 

Hvis du er nysgerrig efter, at vide mere om GOLF GAVNER kan du se alle oplysninger på DGU´ hjemmeside via dette link https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golf-gavner

  

Arbejdsdage før sæsonstart

Baneudvalg og husudvalg afholder den 24. marts 2018 en arbejdsdag med start kl. 09.30 – alle er velkomne til at give en hånd med, der er mange forskellige små og store opgaver. Der er tilmelding på Golfbox, eller via mail til klubben på info@roldskovgolf.dk. Gå ind på Golfbox og tilmeld dig med det samme, eller send en mail med din tilmelding. Næremere oplysninger om de konkrete opgaver kommer snarest, men vi kan da nævne lidt af hvert, fjerne grene fra banen, fjerne sten i bunkers, maling inde og ude, rense fliser, fjerne ukrudt, sætte havemøbler ud og meget meget mere som alt i alt gør vores klub klar til sæsonen.  Der er arbejdsopgaver til begge køn og alle aldersgrupper. Husk at klubben er vært ved en omgang suppe efter endt arbejde.

  

Hvis du ikke kan vente til den 24. marts med, at komme ud og gøre en forskel for vores klub, kan du allerede på lørdag den 17. februar 2018 kl. 10.00 møde en gruppe energiske medlemmer der færdiggør udtyndingsarbejdet mellem hul 1 og hul 6. Der er stadig træ der skal saves op og køres væk. De der deltager i arbejdet har selvsagt fortrinsret til det træ der allerede nu ligger i skoven og på p-pladsen klar til brændeovnen. Vil du være med og give en hjælpende hånd, så mød endelig op i klubben på lørdag.

 

Facebook

Vi har allerede 331 der følger klubben på Facebook, hvis du ikke er en af dem og du selv bruger Facebook, så er du meget velkomment til at smutte forbi vores Facebookside ”Rold Skov Golfklub” og give den et like med på vejen. Til alle jer der allerede har været inde på siden og givet den et like, vil vi fra bestyrelsens side gerne opfordre jer til, at inviterer alle jeres venner på Facebook til, at besøge siden og give den et like med på vejen.

 

Der vil i marts måned kommet et par spændende konkurrencer på Facebook, som måske kunne være interessant ikke kun for dig men også for dine venner.

 

Turneringsuge              

Som vi tidligere har fortalt bliver uge 22 i år fyldt med matcher, tirsdag den 29. maj er der Åben Damedag, onsdag den 30. maj er der Åben +60´er dag og torsdag Åben Herredag. Til Åben Damedag er der allerede 128 tilmeldte, mens der stadig er god plads til de to andre matcher – er du tilmeldt?

 

Vi opfordre til opbakning til matchugen og håber at rigtig mange medlemmer vil benytte lejligheden til at få en hyggelig dag eller to i golfens tegn, sammen med andre medlemmer af Rod Skov Golfklub.

 

Matchudvalget oplyser i øvrigt, at alle matcher i sæson 2018 nu er lagt på Golfbox og der er åben for tilmelding. Planlæg derfor allerede nu hvilke matcher du vil deltage i og klar din tilmelding med det samme på Golfbox.

 

På gensyn på 1. tee.

 

Rold Skov den 15. februar 2018

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 7. januar 2018

Nyhedsbrev NO 1/2018

 

 

 

 

 

Årets var kun et døgn gammelt da frivillige var i gang med arbejdet i vores golfklub, den 2. januar 2018, blev der renset vandløb og muldvarpejægeren var mødt ind for at starte fangsten i 2018. Vandløb og søer var vokset til i løbet af 2017, men allerede nu er der gjort klar til den kommende sæson. Muldvarpejagten skal se om der kan sættes rekord i 2018, fangsten i 2017 blev på i alt 126 muldvarper.

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Leth på 1. tee

I slutningen af 2017 fandt vi også efter gennemførelse af 2 samtalerunder frem til vores nye greenkeeper. Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Ulrik Leth, Ulrik kommer fra Hobro Golfklub, hvor han blandt andet har haft ansvaret for maskinparken. Ulrik vil blive præsenteret på medlemsmødet den 23. januar 2018. Invitation til medlemsmødet udsendes via mail til alle medlemmer den 7. januar 2018.  Se invitation og dagsorden til medlemsmødet [her]

 

Baneudvalg og Bestyrelsen har besluttet, at der i denne vinter skal ske oprydning i beplantningen flere steder på banen. Arbejdet er påbegyndt med udtynding af træer mellem 1. tee og hul 6. Der mangler dog meget endnu.

 

Vi inviterer derfor frivillige der vil hjælpe med til dette arbejde - LØRDAG DEN 13. JANUAR KL. 10.00

 

Stig Bonfils er hyret af Bestyrelsen til at være koordinator på denne opgave. Stig vil på dagen være den der fordeler opgaverne. Der er brug for mange hænder til opgaven som består i at slæbe/trække det ud der bliver skåret ned. Vi kunne håbe på, at 10-20 golfere vil kunne deltage denne dag – på den måde vil vi kunne nå rigtigt langt. Der er både brug for stærke kvinder og stærke mænd. Både nye og gamle frivillige er velkomne. 2 er pt udstyret med motorsave men der kan sagtens bruges 2-3 yderligere. Se eventuelt mere på hjemmesiden www.roldskovgolf.dk

 

Den 6. januar 2018 blev årets første match, den traditionsrige 3 køllematch afviklet. 36 spillere havde tilmeldt sig og i dejligt solskin og stille vejr blev der spillet 9 huller til vintergreens. Kong vinter havde ikke sluppet taget i greens da matchen blev skudt i gang kl. 11.00, hvorfor der blev spillet til vintergreens. Matchen blev vundet af Orla Johansen, men som der er tradition for, var der præmier til alle deltagere. Det var skønt at se både nye medlemmer og 2017 kaniner i deltagerfeltet, det blev en hyggelig dag i det gode vejr. Efter matchen nød alle deltagere suppen der var frembragt med stor omhyggelighed.

 

     

 

Efter samråd med vores administration er kontoret åbningstid frem til 1. april 2018 ændret, således at der er åbent tirsdag mellem 10.00 og 14.00 for personlige henvendelser, onsdag og torsdag er der tillige åbent for telefoniske henvendelser. Ligesom kontoret åbnes efter aftale.

 

I januar er der medlemsmøde den 23. på Rebildhus, der er møder med klubber i klubben og en række af klubbens mange udvalg holder møder. Allerede her fra starten af årets skal der lyde en stor tak til alle de frivillige der med deres store indsats er med til at gøre vores klub til et helt særligt sted at være.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 22. december 2017

 

Julen står for døren, det samme gør et nyt år, hvor vi alle glæder os til lysere tider og varmere temperaturer, så vi igen kan komme ud og dyrke vores dejlige sport GOLF i de skønne omgivelser i vores klub i Rold Skov.

 

Foruden et ønske om en glædelig jul og et godt nytår, vil vi gerne berette nyt fra bestyrelsen og klubbens øvrige anliggender.

 

Organisationsændring

Som det tidligere er oplyst ændrer vi den organisatoriske opbygning på en række områder, vi er derfor netop nu i gang med samtaler med kandidater til den opslåede stilling som greenkeeper, og stillingen som Golfmanager er slået op, hvor ansøgningsfristen er 1. februar 2018.

 

Vi forventer at kunne præsenterer vores nye greenkeeper på medlemsmødet den 23. januar 2018.

Som et nyt tiltag er der med virkning fra 1. januar 2018 nedsat et Cafeudvalg, som skal støtte op om vores ansatte i Hul 19. Udvalget skal være bindeled mellem medlemsønsker omkring hul 19, så vi på den måde håber at kunne yde en endnu bedre service for såvel medlemmer som greenfeegæster i hul 19. Medlemmerne i Cafeudvalget vil fremgå at hjemmesiden straks i det ny år, når udvalgte har afholdt konstituerende møde.

 

Nyt indspilsområde

Arbejdet med de nye indspilsområde skrider planmæssigt frem og vi forventer, at de første jordarbejder kan starte straks frosten slipper jorden i starten af 2018. Bestyrelsen vil på medlemsmødet den 23. januar 2018 på Rebildhus orienterer yderligere om indspilsområdet, herunder forventet tidsplan og placering af det nye Indspilsområde.

 

Facebook og hjemmeside

Vores Facebookside er som supplement til hjemmesiden blevet godt modtaget og har nu i dag 304 ”likes”, altså personer der følger med i vores nyheder via Facebook.

 

Vores hjemmeside har i 2017 haft 107.000 sidevisninger der er foretaget at 26.481 besøgende på vores hjemmeside. De mange besøgende kommer i stadig stigende omfang fra mobile enheder, som smartphones og tablets, derfor er hjemmesiden i 2017 blevet opdateret til at være mere ”mobilvenlig”, vi håber, at I alle kan få glæde af denne udvikling.

 

Vi håber også at mange flere vil følge med på Facebook, da vi i 2018 har en målsætning om at øge kommunikationen, specielt omkring banens stand og aktiviteter på banen, som kan påvirke spillet. Hjemmesiden vil naturligvis også blive løbende opdateret under banestatus.

 

Besøg Facebooksiden https://www.facebook.com/roldskovgolf/ og giv den et ”like”.

 

Golfring Nordjylland

Vi har modtaget opgørelsen for dette års deltagelse i Golfring Nordjylland, vores fritspilsordning med Hjørring Golfklub, Brønderslev Golfklub, Hals Golfklub og Sebber Kloster Golfklub. Det er med stor glæde, at vi konstaterer at vores bane er spillet 1237 gange med medlemmer fra de andre klubber og vi har derfor opnået et godt økonomisk resultat af deltagelsen i Golfring Nordjylland, ligesom vi håber du som medlem, hvis du har valgt at tilkøbe Golfring, har haft nogle gode runder på en eller flere af de andre baner i Golfring Nordjylland.

 

På statusmødet i Golfring Nordjylland har bestyrelsen derfor tiltrådt, at vi også i 2018 kan tilbyde Golfring Nordjylland til vores medlemmer, prisen vil uændret være kr. 600,00 for hele 2018.

 

MobilePay

Klubben har i 2017 søgt om mobilepay og landet en aftale om MobilePay, det betyder at der i næste sæson kan betales med MobilePay ved køb i hul 19, ved baneservice og efter nærmere aftale kan også matchfees betales via MobilePay. Yderligere information vil fremgå, hvor det er muligt at betale med MobilePay.

 

Aktivitetskalender

Nyt tiltag på vores hjemmeside vi har oprettet en ny side med alle kendte aktiviteter i klubben i 2018, kalenderen opdateres løbende og alle opfordres til at sende aktiviteter der ønskes påtaget på aktivitetssiden til webmaster eller til formanden.

Siden med de nuværende aktiviteter kan ses via dette link: http://www.roldskovgolf.dk/klubben-aktivitetskalender

 

Banens brug

I midten af december meddelte vore greenkeepere at greens tog skade af spil som følge af frost og det var konstateret at flere havde spillet til sommergreens selv om der var rimfrost, som konsekvens heraf blev green lukket og flagene taget ind, der spilles således til vintergreens indtil vi igen kan åbne greens til foråret.

Vi henviser til hjemmesiden hvor der er informeret om de gældende vinterregler: http://www.roldskovgolf.dk/vinterregler

 

Golfspilleren i Centrum

VI har nu fået de første vigtige input fra Golfspilleren i Centrum og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer som har taget sig tid til at besvarer spørgeskema udsendt fra Golfspilleren i Centrum.

En direkte konsekvens af svarene er, at vi fra starten af 2018 påbegynder en gennemgribende gennemgang af alle bunkers på banen og prioriter alle bunkers for opdatering, det er vores forventning, at de fleste bunkers er helt klar til sæsonstart 2018.

Yderligere orientering og svar fra Golfspilleren i Centrum kommer på medlemsmødet den 23. januar 2018.

 

Medlemsmøde i September

I september afholdt vi medlemsmøde hvor vi fik rigtig mange god input og ideer til den videre udvikling af vores bane og klubben som helhed. Mange tak for det engagement som deltagerne i dette møde viste. Det er af stor værdi for bestyrelsen, at så mange medlemmer som muligt kommer med ris og ros, kun med kendskab til din mening kan vi tilrettelægge arbejde så det opfylder ønsker fra flest mulige medlemmer.

 

Nye fliser ved klubhuset

Som du måske allerede har set på hjemmesiden eller på Facebook har Rold Skov Golfklubs venner i november/december anlagt nye fliser langs hele klubhusets facade ud mod puttinggreen, det bliver rigtig dejligt til foråret og det pynter på hele arealet ud mod puttinggreen.

 

Stor tak til Rold Skov Golfklubs Venner og de mange knoklende fliselæggere, vi sætter stor pris på jeres indsats og glæder os til samarbejdet i 2018.

 

Klubmesterskaber

I september kunne vi efter et klubmesterskab med over 70 deltagere kåre klubmestrene i alle de spillede rækker, klubmenterne har fået deres vane på oversigterne der hænger i hul 19 ½.

 

Stort tillykke til vores klubmestre som vi glæder os til at se på 1. tee i gen i 2018.

 

Nytårsmatch

Husk at vi den 6. januar 2018 spiller trekøllemach i Rold Skov Golfklub, tilmeldinger på Golfbox, som vi plejer. Matchen spilles med kun tre køller i bagen, putter tæller med som en kølle.

 

Kom og vær med til en hyggelig dag med 9 hullers golf.

 

Datoer

Det har på grund af pladsproblemer på Comwell været nødvendigt at flytte datoen for generalforsamlingen i marts 2018. Generalforsamlingen afholdes derfor den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Comwell i Rebild, nærmere vil fremgå af indkaldelsen der udsendes i februar 2018

 

06. januar 2018 kl. 10.15 Nytårsmatch

23. januar 2018 kl. 19.00 medlemsmøde på Rebildhus i Rebild

13. marts 2018 kl. 19.00 Generalforsamling på Hotel Comwell i Rebild

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig gældelig jul

 og et godt og lykkebringende nytår

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

 

Rold Skov Golfklub 30. august 2017

 

Efteråret står for døren og golfsæsonen kører stadig på sit højeste, bestyrelsen har hen oversommeren arbejdet med udviklingen af vores alles golfklub og det er nu igen tid til at informere om hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i RSG.

 

 

Tilskud på 100.000 til nyt indspilsområde

 

 

Bestyrelsen har her i august modtaget endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om tilskud på kr. 100.000 fra LAG (Lokale Aktivitets Gruppe) til anlæg af nyt indspilsområde, og vi har nedsat et udvalg der skal gennemføre projektet. Det nye indspilsområde kommer til at stå klar i omkring sommeren 2018. Det er bestyrelsens forventning at nyt indspilsområde vil skabe bedre om mere konkurrencedygtige træningsfaciliteter for alle vores medlemmer. Det nye indspilsområde placeres ved parkeringsarealet til højre når man ankommer til klubben. Den samlede finansiering består af LAG midlerne, sponsorater fra Jutlander Bank, Rebild Kommune med flere og så en krævet egenfinansiering af Rold Skov Golfklub.

 

 

Organisationsændring

 

 

Bestyrelsen arbejder løbende med fokus på udvikling af vores klub og efter grundige overvejelser i bestyrelsen, har vi besluttet at gennemføre en organisationsændring i golfklubben i den kommende tid, frem mod sæson 2018.

 

Dette medfører en personaleændring i administrationen og greenkeeperafdelingen

 

 • Administrationen skal fremover være bemandet med én golfmanager, med overordnet personalemæssigt ansvar i golfklubben, og ansvar for administration og kontor
 • Greenkeeperafdelingen tilføres ekstra personale, og afdelingen skal fremover være fagligt selvkørende under egen ledelse, der har budgetansvar og ansvar for drift og udvikling af banen
 • Hul 19 bliver ligeledes en selvstændig afdeling med eget ansvar for budget, drift og udvikling

 

I forbindelse med ændringen, må vi sige farvel til 1 medarbejder, og det betyder at vores golfsekretær i dag er opsagt til fratrædelse med udgangen af december 2017.

 

Stillingen i greenkeeperafdelingen afklares i løbet af efteråret/vinteren, og stillingen som golfmanager afklares inden Birte går på pension i maj 2018.

 

 

Strategisk baggrund

 

 

Bestyrelsen vurderer, at en del af de administrative opgaver kan bortfalde uden at det skader vores serviceniveau over for medlemmer og greenfee spillere og ved en nøje gennemgang og ændring af de bestående arbejdsprocesser kan der skabes mere tid til andre servicerende opgaver i administrationen.

 

Med tilførsel af ekstra personale til greenkeeperafdeling, ønsker bestyrelse at understrege at baneanlægget er klubbens vigtigste ressource. Vi mener, at baneanlægget kan tiltrække både nye medlemmer og flere greenfee gæster, hvis vi til stadighed har en optimal plejet bane. Bestyrelsen er enige om, at et optimalt plejet baneanlæg også inkludere teestedmarkeringer, skilte, bænke mv og vi har derfor besluttet at nedsætte et udvalg til at se på forbedring/fornyelse af disse. Med tilførsel af de ekstra ressourcer til baneanlægget kan der foruden den daglige pleje også prioriteres udvikling af baneanlægget i overensstemmelse med vores baneudviklingsplan.

 

Der er som nævnt i seneste nyhedsbrev nedsat et udvalg, der ser på forbedringer af rammerne i greenkeepergården, og området omkring baghuset og skovområdet mellem teestedet på hul 1 og hul 6.

 

 

Vision 2025

 

 

Bestyrelsen afholder i oktober et strategiseminar, hvor vi vil udarbejde en langsigtet plan for udvikling af klubben, herunder udvikling af banen, klubhusområdet samt en plan for hvordan vi sikrer tiltrækning af nye medlemmer. Desuden skal der laves stillingsbetegnelser for alle klubbens medarbejdere.

 

 

Medlemsmøde i september

 

 

Inden afholdelse af bestyrelsens strategiseminar vil vi gerne i dialog med vores medlemmer og have jeres input til klubbens vision. Derfor holder vi ”Mød Bestyrelsen” onsdag den 27. september kl. 19-21 i Hul 19 – nærmere info og indkaldelse følger snarest.

 

 

Jobbørsen på opslagstavle

 

 

På opslagstavlen uden for administrationen opslås løbende små og store opgaver, som skal løses i og omkring klubben. Vi opfordrer alle medlemmer til at se hvilke opgaver der er opslået og hvis du kan hjælpe klubben med en eller flere opgaver, tager du blot opslaget med ind på kontoret, så det praktiske omkring opgaven kan aftales nærmere.

 

Greenkeepernes arbejde har også i år været udfordret de dage, hvor store nedbørsmængder er til gene ikke kun for spillet med også for det daglige arbejde. Greenkeeperne udfører hver dag opgaver med reetablering efter kraftig nedbør, opgaver som vi må forvente vil blive en del af dagligdagen i årerne frem over. Nedbørsmængderne har blandt andet medført at der står vand i venstre bunker ved hul 3. Greenkeeperne er i gang med at finde de dræn der skulle føre vandet væk, som det tydeligt ses tydeligvis er stoppede. Hvis det viser sig nødvendigt at skulle lægge nye dræn bliver dette arbejde udført når sæsonen nærmere sig sin afslutning, da gravearbejdet vil være omfattende og derfor vil genere spillet, hvis det udføres nu.

 

 

Lynsikring tordenhytte

 

 

Mariendal Electrics har tilbudt at lynsikre den nye tordenhytte, det tilbud sagde vi naturligvis straks ja tak til og arbejdet er allerede udført. Alle tre tordenhytter er derfor nu lynsikret af Mariendal Electrics. Vi sætter rigtig stor pris på Mariendals sponsorat, så vi bedst muligt kan skabe trygge rammer på vores bane, hvis vejret driller. Tordenhytten har allerede været i brug flere gange i år.

 

 

Ny fejemaskine

 

 

Klubben har indkøbt en fejemaskine, som skal hjælpe med at holde asfaltstykker og flisearealer rene. Specielt i forbindelse med kraftige regnskyl, er der brug for fejning, blandt andet ved stien til 1. tee og i tunnel mellem hul 11 og 12.

 

 

Nye Hvide pæle – out off bounce

 

 

Der er indkøbt nye kraftigere pæle til out off bounce markering på banen, lige nu efterspørger vi frivillige der vil hjælpe med at svinge en pensel, så pælene kan få den rigtige hvide farve inden de placeres på banen, er du den hjælpsomme sjæl, så kontakt venligst Birte Hvid eller Lisa Kjær for nærmere aftale.

 

 

Klubmesterskaber

 

 

Klubmesterskaberne står for døren, der er åbnet for tilmelding på golfbox i dagen 22-24. september. Der er mulighed for at deltage i alle rækker og alle sværhedsgrader, vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer til nogle hyggelige dage omkring golfen og klubben. For nærmere information, se golfbox eller kontakt Bjarne Villadsen i klubben matchudvalg.

 

 

Vores trailer

 

 

Endelig kan jeg fortælle at vores gamle trailer, som længe bare har stået i et hjørne uden at blive brugt er blevet renoveret med nye dæk, bremser, ledninger og lygter, venligst sponseret af Suldrup Auto Teknik ApS. Nu står vi overfor gerne at ville pynte traileren, så den kommer til at se ud som ny. Hertil er en omkostning på i alt 7.500,00, så vil trailer blive pålagt folie på alle fire sider. Vi efterlyser sponsorer der vil købe et logo på en eller flere af trailerens sider til 500,00 kr. pr. logo pr. side.

 

Kontakt venligt Allan Lauersen eller Henrik Brandt, vedr. logo på vores trailer, der når den er færdig kan anvendes af klubbens medlemmer en dag af gangen, hvis den ikke er ude til matcher med klubber i klubben, eliten eller ungdomsafdelingen.

 

 

Vi ses på 1. tee.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 8. juli 2017

 

 

Sommerhilsen og nyt fra Rold Skov Golfklub

 

 Ferietiden er over os og det gælder også for mange af vores medlemmer i Rold Skov Golfklub, det betyder samtidig, at vi har mange gæster på vores bane, som vi glæder os til at tage imod. Vi håber naturligvis at alle vores medlemmer vil være med til at gøre et besøg i Rold Skov Golfklub til en god oplevelse, så møder du en eller flere greenfee spillere på banen må du endelig spørge dem, om der er noget du kan hjælpe dem med.

  

Ferietiden er også tiden hvor vi afvikler Golf Tour Nordjylland, der jo er en tre dages match over tre baner, Sebber, Aars og Rold Skov. I skrivende stund er der kun tilmeldt 4 spillere fra Rold Skov Golfklub. Jeg skal derfor opfordre jer til at melde jer til turneringen, der er en unik mulighed for at møde spillere fra rigtig mange forskellige klubber og udveksle oplevelser fra mange forskellige baner i ind- og udland. Tilmelding sker på Golfbox.dk.

  

Sommertiden betyder også at der er lidt korte åbningstider i hul 19, der således lukker kl. 18.00 mandag til og med torsdag, med mindre andet aftales.

  

Som omtalt på generalforsamlingen i marts var det et mål, at få etableret Golfspilleren i centrum, det er nu sket og de første medlemmer har fået spørgeskema tilsendt, der udsendes også spørgeskema til alle vores greenfee gæster og de første resultater er begyndt at komme ind. I bestyrelsen ser vi med stor interesse på alle de informationer vi nu får ind om vores bane og vores klub, efter sommerferien vil vi kunne begynde, at arbejde med de opgaver, som vores medlemmer og gæster gør opmærksom på. Vi vil naturligvis løbende orientere nærmere om resultaterne vi ser fra Golfspilleren i centrum, så vi i fællesskab kan skabe den golfklub, som vi alle gerne vil have og som stiller vores mange gæster tilfreds.

  

Ris og ros – din mening tæller, det er dejligt, at der allerede er kommet de første meldinger fra vores ris og ros blanket som ligger i klubhuset, igen er det vigtigt at du som medlem giver din mening til kende, så vi i bestyrelsen kan arbejde med de forslag der kommer ind og tage stilling til om den kritik der rejses kan imødegås. Tak fordi du med din mening er med til at udvikle vores klub.

 

 Det har længe være et ønske at optimere vores hjemmeside, så den bliver struktureret og informativ. Det er derfor rigtig dejligt at kunne fortælle, at Britta Hedegaard har meldt sig som webmaster og allerede har påbegyndt arbejdet med optimering og tilpasning af indholdet på siden. Her håber vi alle vil være med til at sende ideer til hvad hjemmesiden kan indeholde direkte til Britta på mail rsgweb@roldskovgolf.dk.

 

 For at gøre hjemmesiden så informativ som muligt opfordres du til at sende billeder, historier eller fortællinger fra runder du har gået på hjemmebane, også hvis du har været ude at opleve andre baner. Send endelig tekst og billedmateriale direkte til Britta, så vi kan fortælle om hvad vores medlemmer oplever med golfen rundt om i hele verden.

 

 Der er leveret nye lamper til vores checkin, de nye lamper er sponseret at Peter Andersen, på vegne af Rold Skov Golfklub, skal lyde en stor tak til Peter for dette sponsorat. De nye lamper vil ikke kun give et meget bedre lys ved checkin, men er også et led i bestræbelserne for at gøre klubben mere energivenlig. De nye lamper er LED, som bruger væsentlig mindre strøm end de gamle lamper. Opsætningen af lamperne er sat i hænderne på Peter Andersen og Brian Noll.

 

 Som omtalt i tidligere nyhedsbrev har lørdagskyllingerne og en gavmild sponsor foræret klubben en ny tordenhytte, den er nu bygget og placeret ved stien fra green på hul 12 mod teested på hul 13. Så skulle der komme dårligt vejr, kan spillere på hullerne 12, 13, 15 og 16 nu hurtigere komme i ly. En stor tak for dette sponsorat, skal naturligvis også udtrykkes her.

  

Vores nyeste medlem af maskinparken roughklipperen, har i uge 27 været udsat for driftsproblemer og vi har derfor i øjeblikket en lånemaskine, der er derfor ikke klippet rough i henhold til plejeplanen i uge 27, men ved udgangen af ugen er vi med igen og klipningerne kommer til at køre efter plejeplanen resten af sommeren.

  

Bestyrelsen  har truffet aftale med golfmanager Birte Hvid om pension, det betyder at Birte går på pension pr. 1. maj 2018, bestyrelsen vil derfor i løbet af efteråret indlede søgning af ny Golfmanager til Rold Skov Golfklub, det er vores plan at den nye Golfmanager skal tiltræde den 1. februar 2018, så der bliver en kort overlapperiode, hvor den nye golfmanager løbende kan overtage opgaverne i administrationen. Eventulle spørgsmål omkring stillingen som golfmanager kan rettes til bestyrelsesformand Henrik Brandt.

 

Klubbens plan for baneudvikling 2015-20 er blevet opdateret i slutningen af 2016, og bestyrelsen har besluttet at den skal være tilgængelig for klubbens medlemmer, hvis du er interesseret i at læse udviklingsplanen for banen kan den findes på hjemme siden under menupunktet banen. Hvis du har kommenterer og eller forslag der kan implementeres i baneudviklingsplanen er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen med dine forslag.

  

Hen over sommeren og efteråret er det planen at der udarbejdes et samlet projektforslag for hele området mellem green på hul 6 og tee på hul 1, altså området omkring blandt andet bagrummet, skovarelet fra bagrum til 1. tee, samt ikke mindst området omkring boligen der hører til klubben. Tom Holmberg og Lisa Kjær har tilbudt deres arbejdskraft i denne projektgruppe, vi håber at 4 – 6 af klubben medlemmer vil melde sig til denne gruppe, som altså skal udarbejde en samlet projektplan, det er ikke dette udvalgs medlemmer der skal udføre arbejdet, men i første omgang være dem der opstiller den samlede plan, hvorefter delopgaver kan sættes i gang, er det noget for dig må du endelig kontakte Tom eller Lisa.

 

 Klubbens økonomi følger de lagte budgetter og vi kan med tilfredshed konstaterer, at indtægterne ligger lidt over det budgetterede i årets første 5 måneder og samtidig er udgifterne kontrolleret og på flere felter minimeret.

  

En sidste opfordring skal lyde til de af klubbens medemmer der ønsker, at være med til at styrke vores træningsfaciliteter, i form af et nyt indspilsområde, at kontakte Peter Andersen eller Casper Jacobsen, der vil være koordinatorer på projektet i samarbejde med baneudvalgsformand Thomas Riise Pedersen og vores greenkeepere.

  

I ønskes alle en rigtig god sommer, forhåbentlig med masser af golf, godt vejr og hyggeligt samvær.

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand

 

 

Rold Skov Golfklub 22. maj 2017

 

 

Er sommeren over os? de sidste par uger synes, at pege i den retning og de sidste dage med sol og omkring 20 grader er et signal om, at nu er golfsæsonen for alvor i gang. Det er rigtig dejligt at se, at vores skønne bane flere gange har været fyldt med starter fra kl. 7 morgen til kl. 16 eftermiddag. Nu kan du finde de korte bukser og nederdele frem, så de kan blive luftet.

  

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den de 21 marts 2017 arbejdet med, at sætte sig grundigt ind i klubbens drift, og er begyndt vurderinger på de mange projekter og opgaver vi ønsker, at sætte gang i denne sæson og i de kommende år.

 

Jeg vil i dette nyhedsbrev komme ind på en række af de opgaver som bestyrelsen allerede har løst og ikke mindst orientere om de opgaver der står lige for.

  

Vores klub kan med stolthed se på en bane der er i sjælden god stand, men der er stadig mange områder som kræver vores opmærksomhed. Greenkeeperstaben skal have stor ros for det flotte arbejde der gøres på banen som skal sikre, at banen kan holde til hele sæsonen. Vi vil i 2017 sætte fokus på bunkers og udarbejde en løsning for alle bunkers på banen, så der kommer størst mulige ensartethed og kvalitet i vores bunkere.

  

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at vi i 2017 klipper rough ikke en, men to gange om ugen, dette sammenholdt med at klippehøjden er sat ned, skulle resultere i, at bolde kan ses og findes i roughen og at der ikke ligger løs afklip.

 

På generalforsamlingen i marts lovede jeg (Henrik Brandt) flere ting som jeg ville arbejde for, vi er allerede i mål med nogle af dem og vi glæder os til, at arbejde videre med alle de ideer, der kan samle flertal i bestyrelsen og dermed være bestyrelses bedste bud på udviklingen i vores klub.

  

I starten af april fik vi leveret ny betalingsstander, der er med støtte fra generøs sponsor indsat vindue mellem gangen og kontoret, hvor Birte og Carina, nu kan se når der kommer gæster i klubben.

 

 Vores gode venner ”Rold Skov Golfklubs Venner” har efter vinterens projekter med lys i hul 19 og redningskrans ved hul 14, fået etableret nyt vindue i hul 19 ½. Rold Skov Golfklubs Venner arbejder og så med et projekt i år, hvor den nye terrasse forlænges hele vejen op langs klubhuset forbi proshoppen. I samarbejde med klubbens bestyrelse undersøges om vi kan finde en løsning der sikrer fliser helt op mod drivingrange, ved indgangen fra P-plads.

  

På klubbens hjemmeside er der nu offentliggjort mødeoversigt for bestyrelsen, samt dagsorden og referater af bestyrelsesmøderne, jeg håber du vil læse dem og meget gerne komme med input til emner, som du mener skal behandles.

 

 Også husudvalget lægger sine referater og ikke mindst opgaveliste på hjemmesiden, her kan du følge med i hvad der drøftes og hvilke opgaver der skal løses. Vi håber at kunne byde velkommen til mange af jer som frivillige i vores udvalg, så vi sammen kan udvikles vores Golfklub. Kontakt udvalgene eller bestyrelsen med ønsker og ideer.

  

Vi vil inden for de næste 2 uger udarbejde en ris og ros blanket, som bliver lagt frem i klubhuset og i hul 19. Vi ved at der udveksles rigtig mange erfaringer og synspunkter under en runde golf og på terrassen efter runden. Mange af disse synspunkter er relevante for bestyrelsen, at kunne arbejde videre med, så vi håber du vil skrive dine ris og ros på blanketten og lægge den i greenfee postkassen ved administrationen.

  

Vi arbejder på at holde alle medlemmer orienteret om hvad der sker i klubben via hjemmesiden og den facebookside klubben har oprettet. Vi håber at du vil læse disse nyheder og gerne kommenterer på dem direkte til bestyrelsen, specielt hvis du har spørgsmål, iagttagelser eller kommentarer til nyhederne. Gå endelig ind på facebooksiden og giv den et ”like” og del gerne opslag med dine venner på Facebook, så vi får størst mulig opmærksomhed om vores golfklub.

  

Vi har i gangsat ”golfspilleren i centrum” via golfbox og de første af klubbens medlemmer har allerede modtaget et spørgeskema. Bestyrelsen glæder sig til at gennemgå besvarelserne og håber vi derigennem for endnu flere ideer og input til udviklingen af vores Golfklub.

  

I de kommende uger vil arbejdet med en ny tordenhytte blive påbegyndt, den placeres mellem green på hul 12 og teested på hul 13, en tordenhytte der med sin placering vil kunne give ly for spilere på hullerne 13, 14, 15 og 16 i tilfælde af tordenvejr. På bestyrelsens vegne - ja hele klubbens vegne skal lyde en stor tak til sponsorerne der står bag opførelsen af tordenhytten.

  

Henrik Brandt
Bestyrelsesformand