Medlemskaber og kontingentsatser

Ønsker du en uddybning af de forskellige medlemsformer, er du altid velkommen til at kontakte kontoret.

Alle medlemsgrupper undtaget juniorer bliver årligt opkrævet kr. 200,- for frie træningsbolde.

Bemærk også at udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar eller den 1. juli. (§ 5  Udmeldelse og eksklusion) 

Senior

6.300.-

/årligt
 • Indskud kr. 0,-
 • DGU kontingent er incl.
 • Mulighed for at stå som passivt medlem 1/2 år ad gangen efter bestyrelsens godkendelse
Flex Plus medlemskab

2.000.-

/årligt
 • Indskud kr. 0,-
  Indmeldelsesgebyr kr. 200,-
 • DGU kontingent er incl.
 • Frit spil på par 3 bane
 • 5 runder på 18-huls banen inkluderet
 • Ved spil på 18-huls banen udover 5 runder betales fuld greenfee
Flex medlemskab

1.000.-

/årligt
 • Indskud kr. 0,-
  Indmeldelsesgebyr kr. 200,-
 • DGU kontingent er incl.
 • Medlemskab med begrænsede rettigheder
 • Ved spil på 18-huls banen betales fuld greenfee
Ungsenior

2.250.-

/årligt
 • Evt. kr. 500,- indbetalt ved prøvemedlemskab modregnes ikke.
 • DGU kontingent er incl.
 • Unge mellem 19-25 år. (til og med det kalenderår hvori man fylder 25)
 • Ungseniorer defineres som: Medlemmer, der er i aldersgruppen 19-25 år eller studerende (med gyldigt studiekort), der er i gang med en længerevarende uddannelse, som er påbegyndt, inden de dylder 26 år
 • Ved overgang til seniorgrupperne S og FA betales indskud
 • Mulighed for at stå som passivt medlem 1/2 år ad gangen efter bestyrelsens godkendelse
Junior

1.200.-

/årligt
 • Intet indskud
 • DGU kontingent er incl.
 • Unge til og med det kalenderår hvori de fylder 18 år
 • Mulighed for at stå som passivt medlem 1/2 år ad gangen efter bestyrelsens godkendelse
 • Ingen stemmeret på generalforsamlingen
Long Distance

2.400.-

/årligt
 • Intet indskud - medlem har betalt i hjemmeklub
 • DGU kontingent er incl.
 • Ingen DGU kort - medlem har DGU kort i hjemmeklub
 • Hjemmeklub skal være nærmest bopæl
 • Ret til evt. klubblad og anden korrespondance fra klubben
 • Ingen ret til at stå som passivt medlem
 • Ingen stemmeret på generalforsamlingen
Senior 10.000

5.800.-

/årligt (nytegnes ikke)
 • Indskud kr. 10.000,-
 • DGU kontingent er incl.
 • Indskuddet er arveligt og frit omsætteligt. Indskudsbevis udstedes
 • Ret til at stå som hvilende medlem ubegrænset
Passive

300.-

/1/2 årligt
 • Ret til evt. klubblad og anden korrespondance fra klubben
 • Ingen stemmeret på generalforsamlingen
 • DGU kort deponeres på kontoret i den passive periode
Hvilende indskudsbevis
 • For medlemmer som har erhvervet et 10.000 kr. indskudsbevis, men som pt. ikke er medlemmer
 • Ingen stemmeret på generalforsamlingen
 • DGU kort afleveres til klubben