Rold Skov Golfklubs Venner

Søren Kjær
Formand

Tlf.: 2040 8146
Mail: annsoren@hotmail.com

Lars Damgaard
Næstformand

Mail: lars.damgaard@privat.dk

Helle Broberg
Sekretær

Mail: hellebroberg@gmail.com

Hanne Dahl
Kasserer

Mobil 4115 7160
Mail: hannedahl1956@gmail.com

Gunnar Mylius Pedersen
Menigt medlem

Tlf: 2266 0721
Mail: gunnar@myliusp.dk

Jan Maarup
Menigt medlem

Mail:  janmaarup@gmail.com

Suppleanter

Dan Brock Faber (dan.brock.faber@gmail.com)

Bent Hedegaard (benthedegaard@outlook.com)

Bliv medlem

Rold Skov Golfklubs Venner har til formål som interesseorganisation for Rold Skov Golfklub at virke for vedligeholdelse og udvikling af golfklubbens aktiviteter.

Rold Skov Golfklubs Venner blev stiftet i december 2015, og vi opfordrer alle medlemmer til at melde sig ind i støtteforeningen. Vi har pr. 1. oktober 2019 modtaget 142 indmeldelser, og imødeser også din indmeldelse. Vi ønsker et så stort fundament som muligt, til at hjælpe med udviklingen af vores klub.

Der er 2 måder man man melde sig ind på. Du kan vælge

  1. Indbetal 200 kr. på konto 9812 2075598028 og skriv dit DGU nr. i ref. feltet.
    eller
  2. Mobilpay kan dette gøres til 717528 – også her skrive dit DGU nummer i tekstfeltet

* Ved oplysning af CPR-nr. vil beløbet automatisk blive indberettet til skat, da beløbet kan fratrækkes