Rold Skov Golfklubs historie

Et landskab i Østjylland

Langs den østlige kant af Rold Skov ligger et meget smukt kuperet terræn, oprindeligt et årtusind gammelt landbrugsområde. I slutningen af 1980’erne fik egnens praktiserende læge, Søren Meilvang, den geniale idé, at her burde der anlægges en attraktiv golfbane.

Han så det som et værdifuldt fritidsaktiv for befolkningen i Skørping Kommune og hele Østhimmerland, men også som en vigtig og logisk attraktion for egnens turisterhverv. Golfsporten er oplagt i relation til begreberne “aktiv turisme” og “grøn turisme”.


Starten på Rold Skov Golfklub

Efter en lang periode med sonderinger og skitseprojekter som grundlag for det økonomiske og politiske fundament, kunne iværksætteren Søren Meilvang og en flok golfentusiaster etablere Rold Skov Golfklub.

Golfarkitekten Henrik H. Jacobsen fik til opgave at designe et baneanlæg, som udnyttede det smukke landskab. Mens arkitekt og anlægsgartneren tog hul på baneanlægget, gik klubbens første medlemmer i gang med at forvandle den gamle trelængede landbrugsbygning på Ladebjerggård til et attraktivt klubhus.

I maj måned 1991 – to år efter klubbens stiftelse – kunne klubbens første formand, Søren Meilvang, indvie en af landets mest udfordrende 18 hullers baner og samtidig med stolthed berette om de ca. 16.000 frivillige arbejdstimer, som havde skabt et meget smukt og funktionelt klubhus.