Rold Skov Golfklub – Status opdatering pr. 31/5-2024

Banen:
Banen er i kraftig forbedring og med en ekstra ordinær arbejdsindsats fra Greenkeeper teamet er de i gang med at indhente den manglende behandling fra efteråret og vinteren, der er efter sået forgreens og greens.
Medlemmer og gæster får igen er god oplevelse når de spiller vores fantastiske bane.
Medlemstallet stiger:
Medlemstallet stiger støt men langsom går det den rigtige vej.
Mange nye golfere starter op, både unge og ældre og vi har en god tilfredsstillende konvertering fra prøvemedlem til fuldt medlemskab.
Der er i fra April til slut Maj indmeldt 45 nye medlemmer og der er pt opstart af 61 nye golfere. Så er det også en stor fornøjelse at unge i aldersgruppen 15-25år der hygger sig med spillet – det meste af spillet forgår på par3 banen, indspil- og putting området indtil at de bliver frigivet til stor bane.
En stor tak til Ruth Thomsen (Begynderudvalgsformand i en stejl indlæringskurve ) og alle hjælperne med nybegynder og rekruttering.
Hvis du vil give en ekstra hånd med begynderne, vil Ruth blive rigtig glad.

Klubmatcher:
En bøn på generalforsamlingen om at støtte op om klubbens matcher er blevet hørt. Det er en fornøjelse at se så mange klubgolfere hygge sig før, under og efter matchen, stor tak for opbakningen.
Åbningsmatchen med 96 deltagere.
Åben damedag er der tilmeldt 104
Bonderøvsmatchen er der tilmeldt 84
*Rebild Open matchen som egentlig var annonceret til en 2-dages turnering i samarbejde med Volstrup, bliver i år ”kun” en Rold Skov Golfklub Rebild Open lørdag d.29 Juni, da Volstrup havde planlagt ” Maraton Golf” lørdag og søndag, men i 2025 har vi aftalt et stort samarbejde omkring Rebild Open, det kan I godt glæde Jer til.
I vil hører nærmere herom fra det nye stærke Match udvalg

Golftrænere:
En lille bøn til alle i klubben om at bruge vores 2 fantastiske trænere PGA Pro Steven Chad og Patrick Pejstrup, de er begge dedikerede trænere og undervisere og vil meget gerne hjælpe til med at forbedre dit spil. Trænerne kan bookes i Proplanner eller i Shoppen.

Shoppen og demodage:
Rigtigt mange har støttet shoppen under oprydningen og endnu flere har støttet op omkring de 2 demodage med hhv.
Callaway, Ping, Taylor Made tidligere i starten af Maj og Wilson, Cleveland og Srixon fredag d.24 Maj.
Hvis ikke du nåede at teste udstyr, så tag en snak med Steven og Patrick.
Tak for støtten og ikke mindst handlen, det betyder rigtig meget.

Sponsor i Rold Skov Golfklub:
Vi oplever tilgang og flot opbakning fra sponsorer/samarbejdspartner. Nyt tiltag er vores RSG-netværk for erhverv. Netværket afholder 8-10 møder om året, hvor der er mulighed for at skabe nye relationer. Netværket skal give gode oplevelser og mulighed for at gøre forretning. Vil du høre mere om samarbejdsmuligheder med Rold Skov golfklub herunder vores netværk er du meget velkommen til at kontakte Golfmanager Tom Nygaard på golfmanager@roldskovgolf.dk

Økonomien:
Omsætning/aktivitet
Budget 2024 er et ambitiøst budget. Der er igangsat mange initiativer for at øge omsætningen og bringe økonomien i balance. Flere medlemmer, sponsorer, kunder i shoppen og Hul 19. Her 5 måneder inde i sæsonen er vi på rette vej, så vi følger den plan der er lagt. Det er dog også de store måneder, der kommer nu, så vi skal fortsætte det høje aktivitetsniveau.
Omkostninger/investeringer
På omkostningerne holder vi os ligeledes til den plan der er lavet. Vi er meget opmærksomme på at greenkeeperne har de nødvendige forudsætninger for at kunne pleje banen og har stor fokus på at forbedre forudsætningerne for staben, men økonomien skal kunne tillade det.
Maskininvestering er fremrykket
Beskeden fra Greenkeeperne er ikke til at tage fejl af, frustrationen over ikke at kunne levere det produkt de gerne vil og ved at de fagligt kan, men maskinelt ikke er muligt, er brandærgerligt på nuværende tidspunkt, hvor alle andre pile ellers peger den rigtige vej.
Situationen med den nedslidte maskinpark sammenholdt med den ellers positive udvikling i klubben gør at vi i bestyrelsen ser på at fremrykke en nødvendig fornyelse af maskinparken. Der har været foretaget en analyse af maskinparken ifht. plejeplanen for banen og der ligger nu en plan for udskiftning/fornyelse af maskiner i henhold hertil. Helt konkret undersøges nu muligheden for allerede i juni at efterkomme de 2 øverste positioner på greenkeepernes ønskeliste, nemlig at lease en brugt større John Deere traktor og en nyere brugt TDR15 efterløber til fairways og semi-rough. Samtidigt er der mulighed for at afhænde maskiner, der ikke passer ind i den langsigtede plan.

På bestyrelsens vegne.
Formand
Peter Andersen